"Udział ziemian w odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku", red. S. Kordaczuk, Wyd. Muzeum Regionalne w Siedlcach, Siedlce 2020, ss. 144

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.11

Biogram autora

Aleksandra Staniszewska - Uniwersytet Łódzki

Mgr Aleksandra Staniszewska – absolwentka studiów historycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego w 2021 r. Obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ i asystent muzealny w Muzeum Miasta Zgierza. Zainteresowania naukowe: dzieje ziemiaństwa polskiego, kwestia kobieca, historia społeczna XIX w., muzealnictwo, regionalistyka, dydaktyka historii.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Staniszewska, A. (2020). "Udział ziemian w odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku", red. S. Kordaczuk, Wyd. Muzeum Regionalne w Siedlcach, Siedlce 2020, ss. 144. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 201–206. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.11

Numer

Dział

Recenzja