Brak mydła jako problem dnia codziennego mieszkańców Łodzi w czasie I wojny światowej

Autor

  • Aneta Stawiszyńska Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.08

Słowa kluczowe:

mydło, Łódź 1914–1918, I wojna światowa, problemy aprowizacyjne w czasie I wojny światowej

Abstrakt

Od początku wojny w mieście odczuwalny był brak wielu dóbr, w tym mydła. Wkrótce pojawiły się w sfałszowane produkty oraz te przywożone nielegalnie. Mimo wysokich cen jakość produktu była zazwyczaj niska. Brak mydła był poważnym problemem ze względów higienicznych, dlatego wiele organizacji społecznych próbowało zapewnić sobie jego zapasy. W prasie lokalnej pojawiało się wiele porad, takich jak np. zastąpić mydło piaskiem i innymi substancjami. Problemy z dostarczaniem mydła skłoniły władze do wprowadzenia racjonowania i wydawania specjalnych kuponów na deficytowy produkt.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Akta miasta Łodzi (Wydział Gospodarczy, Wydział Techniczny, Wydział Zdrowotności Publicznej) [ Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ)]
Google Scholar

Główny Komitet Obywatelski [Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ)]
Google Scholar

Zbiór Druków i Pism Ulotnych [Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ)]
Google Scholar

„Dziennik Urzędowy dla obwodu administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydium Policji w Łodzi”.
Google Scholar

Pamiętnik Towarzystwa „Kropla Mleka” w Łodzi 1904–1926/19127, Łódź 1927.
Google Scholar

Sprawozdanie z działalności zarządu m. Łodzi za czas od 1 IV 1916 do 31 III 1917.
Google Scholar

„Gazeta Łódzka” 1914.
Google Scholar

„Godzina Polski” 1918.
Google Scholar

Berner W., Zwalczanie ospy prawdziwej w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku, „Rocznik Łódzki” 2001, t. XLVIII, s. 67–82.
Google Scholar

Budner S., Zdrowotność mieszkańców i higiena komunalna Łodzi na przełomie XIX i XX wieku w świetle „Czasopisma Lekarskiego”, „Rocznik Łódzki” 1978, t. XXIV, s. 101–126.
Google Scholar

Chwalba A., Samobójstwo Europy, Warszawa 2014.
Google Scholar

Fijałek J., Działalność lekarzy na rzecz rozwoju społecznych form opieki zdrowotnej w Łodzi do 1914 r., „Rocznik Łódzki” 1973, t. XXVIII, s. 57–78.
Google Scholar

Fijałek J., Indulski J., Opieka zdrowotna w Łodzi. Studium organizacyjno-historyczne, Łódź 1995.
Google Scholar

Hertz M., Batalion Robotniczy, [w:] Informator miasta Łodzi z kalendarzem na 1920 rok, Łódź 1919, s. 115–148.
Google Scholar

Kansy A., Kasprzyk D., Znamiona codzienności w realiach Wielkiej Wojny. Reklama w polskojęzycznej prasie łódzkiej w latach 1914–1918, [w:] Łódź w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska,Łódź 2012, s. 45–66.
Google Scholar

Kowalczyński K.R., Łódź 1915–1918. Czas głodu i nadziei, Łódź 2014.
Google Scholar

Motas M., Motas I., Grochulska B., Zagadnienie wywozu siły roboczej z Królestwa Polskiego do Niemiec w okresie I wojny światowej, „Teki Archiwalne” 1955, t. IV, s. 7–97.
Google Scholar

Polska w czasie Wielkiej Wojny. Historia finansowa, red. M. Handelsman, Oświęcim 2015.
Google Scholar

Stawiszyńska A., Łódź w latach I wojny światowej, Oświęcim 2016.
Google Scholar

Stawiszyńska A., Życie codzienne mieszkańców Łodzi w czasie I wojny światowej. Wybrane zagadnienia, [w:] Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2011, s. 105–116.
Google Scholar

Supady J., Walka lekarzy z ospą prawdziwą w łódzkiej populacji dziecięcej na przełomie XIX i XX wieku, „Zdrowie Publiczne” 1977, t. LXXXVIII, nr 11, s. 729–736.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-06-30

Jak cytować

Stawiszyńska, A. (2017). Brak mydła jako problem dnia codziennego mieszkańców Łodzi w czasie I wojny światowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (98), 101–116. https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.08