Economic and Ecological Externalities in Spatial Planning

Authors

  • Artur Hołuj Cracow University of Economics, Department of Regional Economics, Faculty of Economy and Public Administration

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.336.09

Keywords:

economic externalities, external savings, spatial and ecological losses and benefits, spatial planning functions, spillover effect

Abstract

Spatial planning, including space management, is a difficult task, especially in view of the limited resources available. Furthermore, the production of public and private goods generates external effects in the city space. Considering the complexity of this problem, a theoretical discussion on the issue of external effects (spillover) in space planning was undertaken (especially when residential areas are developed). The consideration were focused on the economic, but also on the natural and technological externalities accompanying the spatial economy

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baumol W.J., Oates W.E. (1975), Oates, The Theory of Environmental Policy (Externlities, Public Outlays and the Quality of Life), Prentice‑Hall, Englewood Clifs.
Google Scholar

Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Boulding K.E. (1966), Spaceship Environmental Quality in a Growing Economy, Hopkins Press, Baltimore.
Google Scholar

Buchanan J.M., Stubblebine W.C. (1962), Externality, „Economica”, t. XXIX(116), s. 371–384.
Google Scholar

Capello R. (2009), Spatial Spillovers and Regional Growth: A Cognitive Approach, „European Planning Studies”, t. 17, nr 5, s. 639–658.
Google Scholar

Churski P. (2004), Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno‑przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. VIII/1, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
Google Scholar

Coase R. (1960), The Problem of Social Cost, „Journal of Law and Economics”, t. 3, s. 1–44.
Google Scholar

Coase R. (1993), Law and Economics at Chicago, „Journal of Law and Economics”, t. 36, nr 1, part 2, s. 239–254.
Google Scholar

Cooter R., Ulen T. (2016), Law and Economics, 6th edition, Barkley Law Books, Book 2, Boston.
Google Scholar

Dasgupta P.S., Heal G.M. (1979), Economics Theory and Exhaustible Resources, Cambridge University Press, London.
Google Scholar

Fiedor B. (1990), Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska, PAN, Wrocław.
Google Scholar

Gehl J. (2014), Miasta dla ludzi, przeł. S. Nogalski, Wydawnictwo RAM, Kraków.
Google Scholar

Gruber J. (2010), Public Finance and Public Policy, Worth Publishers, New York.
Google Scholar

Haab T.C., McConnell K.E. (2003), Valuing Environmental and Natural Resources, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton.
Google Scholar

Holod D., Reed R.R. (2004), Regional Spillovers, Economic Growth and the Effects of Economic Integration, „Economics Letters”, t. 85, issue 1, s. 35–42.
Google Scholar

Hołuj A. (2017), Wpływ dojazdów do miasta rdzeniowego na emisję CO2 w miejskich obszarach funkcjonalnych, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, t. 174,s. 362–371.
Google Scholar

Hołuj A., Lityński P. (2015), Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland, „Studia Regionalia”, t. 43/44, s. 83–91.
Google Scholar

Irwin E., Bockstael N. (2004), Land use externalities, open space preservation and urban sprawl, „Regional Science and Urban Economics”, t. 34, s. 705–725.
Google Scholar

Jewtuchowicz A. (1987), Efekty zewnętrzne w procesach uprzemysłowienia i urbanizacji, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Google Scholar

Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinell C. (1992), Ekonomia, wyd. 2, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk.
Google Scholar

Kapp K.W. (1960), Społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Karlsson C., Manducchi A. (2001), Knowledge Sipplovers in a Spatial Context – A Critical Review, [w:] M.M. Fischer, J. Fröhlich, Knowledge, Colpexity and Innovation Systems, Springer Verlag, Berlin.
Google Scholar

Laffont J.J. (2008), The New Palgrave Dictionary of Economics, Macmillan Publishers Ltd., London.
Google Scholar

Lityński P. (2014), Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta w świetle literatury zagranicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”,nr 12(936), s. 45–61.
Google Scholar

Lityński P. (2015), Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych. Przykład Krakowa i okolic, „Ekonomia i Środowisko”, nr 3(54), s. 94–111.
Google Scholar

Lityński P., Hołuj A. (2017), Urban Sprawl Costs: the Valuation of Households’ Losses in Poland, „Journal of Settlements and Spatial Planning”, t. 8, nr 1, s. 11–35.
Google Scholar

Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Markowski T. (2010), Planowanie przestrzenne i instrumenty jego realizacji w świetle teorii ułomnych rynków, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk‑Pęczek (red.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Wydawnictwo Urbanistyka, Gdańsk.
Google Scholar

Marshall A. (1890), Principles of Economics, MacMillan, London (wydanie polskie: Marshall A. (1925), Zasady ekonomiki, t. 1, M. Arct, Warszawa).
Google Scholar

Nijkamp P., Verhoef E.T. (2003), Externalities in the Urban Economy, Tinbergen Institute Discussion Paper, Amsterdam.
Google Scholar

Pigou A.C. (1952), Economics of Welfare, Macmillan Company, London.
Google Scholar

Poskrobko B. (1998), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Rosik P. (2007), Przestrzenne efekty zewnętrzne inwestycji infrastrukturalnych. Przypadek Galicji, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2, s. 83–97.
Google Scholar

Rykwert J. (2013), Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, przeł. T. Bieroń, oprac. D. Leśniak‑Rychlak, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
Google Scholar

Sandler T., Smith V.K. (1982), Intergenerational and Intertemporal Pareto Efficiency. A Reconsideration of Recent Extencions, „Journal of Environmental Economics and Management”,nr 4, s. 357–369.
Google Scholar

Stiglitz J.E. (2004), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Stiglitz J.E. (2017), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Śleszyński J. (2000), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Aries, Warszawa.
Google Scholar

Treacy J. (2014), Smart methods for environmental externalities: urban planning, environmental health and hygiene in the Netherlands, „Irish Geography”, t. 46, nr 3, s. 261–263.
Google Scholar

Xie R., Fang J., Liu C. (2016), Impact and spatial spillover effect of transport infrastructure on urban environment, „Energy Procedia”, t. 104, s. 227–232.
Google Scholar

Żylicz T. (1989), Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Żylicz T. (1994), Podatki ekologiczne w świetle aktualnych badań światowych, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, nr 16, Wrocław.
Google Scholar

Żylicz T. (2004), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Published

2018-09-04

How to Cite

Hołuj, A. (2018). Economic and Ecological Externalities in Spatial Planning. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(336), 137–155. https://doi.org/10.18778/0208-6018.336.09

Issue

Section

Articles