Cost Accounting for Management of Health Services in a Hospital

Authors

  • Luiza Piersiala Czestochowa University of Technology, Faculty of Management, Institute of Finance, Banking and Accounting

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.329.14

Keywords:

hospital, cost accounting, activity‑based costing

Abstract

In Polish hospitals there are clear standards for cost accounting which can be used to report information on costs and to correctly price health care services. Medical activities of hospitals are very diverse because of the existence of different types of entities and a variety of services. The article aims to discuss the essence of the subject of cost accounting in medical entities (hospitals), in particular activity‑based costing. The article includes the conclusions of the study of the literature in the field of the subject matter and legal documents concerning the Polish health care system, especially the existing costing standards, using the research method of literature and legal acts analysis. The article, in the theoretical part, presents the essence of cost accounting systems. Additionally, elements of the new legislation are presented, with the emphasis on those that are potentially important in generating cost management information. The article provides an example of the use of resource costing in a gynaecology and obstetrics department of a hospital.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anders A., Łącki T. (2011), Zasobowy rachunek kosztów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, “Controlling”, no. 7, pp. 11–18.
Google Scholar

Bryła A. (2006), Koszty postulowane w konstrukcji modelu rachunku kosztów usług medycznych, [in:] T. Kiziukiewicz, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami, Print Group, Szczecin.
Google Scholar

Chluska J. (2007), Determinanty wprowadzenia rachunku kosztów działań w szpitalu, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 38(94), pp. 25–35.
Google Scholar

Chluska J. (2011), Problemy analizy kosztów w zarządzaniu SPOZ, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, no. 679, “Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, no. 44, pp. 7–19.
Google Scholar

Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E. (2014), Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Hass‑Symotiuk M. (1999), Procesowy rachunek kosztów jako narzędzie kalkulacji kosztów usług medycznych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, “Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, vol. 53, pp. 68–77.
Google Scholar

Hass‑Symotiuk M. (2008), Zasady rachunku kosztów. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, ODDK, Gdańsk.
Google Scholar

Hass‑Symiotuk M. (2010), Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Google Scholar

Kalandyk N. (2015), Informacje o kosztach podmiotów leczniczych – aspekt decyzyjny i sprawozdawczy, [in:] J. Krasodomska, K. Świetla, Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
Google Scholar

Kaplan R., Porter M. (2011), The Big Idea: How to solve the cost crisis in health care, “Harvard Business Review”, https://hbr.org/2011/09/how‑to‑solve‑the‑cost‑crisis‑in‑health‑care [accessed: 11.12. 2016].
Google Scholar

Kludacz M. (2014), Zasady i etapy rachunku kosztów działań w angielskich szpitalach na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 76(132), pp. 39–60.
Google Scholar

Kludacz M. (2015), Rachunek kosztów i jego wykorzystanie w zarządzaniu szpitalem, “Rachunek Kosztów, Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no. 389, pp. 160–171.
Google Scholar

Kogut J. (2006), Znaczenie kosztów w procesie kształtowania cen usług zdrowotnych, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 44, pp. 61–84.
Google Scholar

Miller J.A. (2000), Zarządzanie kosztami działań, WIG‑Press, Warszawa.
Google Scholar

Minister of Health and Welfare Regulation of December 22, 1998 on specific rules for cost accounting in public health care institutions (Journal of Laws 2008, no. 164, item 1194).
Google Scholar

Minister of Health of July 08, 2015 on recommendations for standard costing with service providers (Journal of Laws 2015, item 1126).
Google Scholar

Ohl I . (1996), Potencjalne możliwości wykorzystania rachunku kosztów działań w jednostkach służby zdrowia, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 35, pp. 124–127.
Google Scholar

Ohl I . (1999), Rachunek kosztów działań w jednostkach służby zdrowia, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 49, pp. 46–68.
Google Scholar

Orliński R. (2014), Zastosowanie rachunku kosztów docelowych w szpitalach, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no. 343, pp. 478–486.
Google Scholar

Sobańska I . (2006), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Świderska G.K (ed.) (2013), Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej. Podręcznik, SGH, Warszawa.
Google Scholar

Świderska G.K (ed.) (2014), Koszty w opiece zdrowotnej, SGH, Warszawa.
Google Scholar

Downloads

Published

2017-09-22

How to Cite

Piersiala, L. (2017). Cost Accounting for Management of Health Services in a Hospital. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3(329), [213]–225. https://doi.org/10.18778/0208-6018.329.14

Issue

Section

Articles