Cmentarz w strukturze przestrzennej miasta

Autor

  • Ewa Klima Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Kolegium Gospodarki Przestrzennej
  • Barbara Wycichowska Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki
  • Weronika Popek

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-1117.35.05

Słowa kluczowe:

cmentarze, lokalizacja cmentarzy, Łódź, łódzkie cmentarze

Abstrakt

Umieranie nie mieści się we współczesnej globalnej kulturze pop gloryfikującej młodość i witalność. Jeśli dodać do tego katolickie sacrum-tabu śmierci okaże się, że dzisiaj nie ma miejsca na cmentarze. Celem artykułu jest pokazanie, że nie da się ich jednak wyprzeć, że są częścią każdej cywilizacji i mają lokalizację w przestrzeni i krajobrazie. Ważnym spostrzeżeniem jest to, że znaczenie i miejsce cmentarzy zmieniało się tak, jak zmieniała się kultura. Posłużono się przykładem Łodzi.

Bibliografia

Ariès Ph., 1989, Człowiek i śmierć, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Google Scholar

Długozima A., 2011, Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych, Doktoraty Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW, Warszawa.
Google Scholar

Dominikowski J., 2004, Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej. Cmentarz Stary przy ulicy Ogrodowej. Dzieje i sztuka 1854–1945, Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź.
Google Scholar

Dziobek-Romański J., 1998, Cmentarze – zarys regulacji historycznych, prawnych i kanonicznych, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”.
Google Scholar

Górniak M., 2003, Nekropolie. Religia. Encyklopedia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Holly G., 2007, Stan zachowania zabytkowych cmentarzy chrześcijańskich na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, „Roczniki Bieszczadzkie”, 15.
Google Scholar

Kalinowski A., 2001, Cmentarze: ewolucja przepisów w kościelnym ustawodawstwie kodeksowym XX w., Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin.
Google Scholar

Klima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kolbuszewski J., 1996, Cmentarze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Google Scholar

Loudon J.C., 1843, On the laying out, planting and managing of cemeteries and on the improvement of churchyards, https://books.google.pl/books/about/On_the_Laying_Out_Planting_and_Managing.html?id=OOcCAAAAYAAJ&redir_esc=y
Google Scholar

Muznerowski S., 1922, Przyczynki do monografii Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Przybysz M., 2007, Kościół rzymskokatolicki w Łodzi w latach 1945–1956, Wydawnictwo Ibidem, Łódź.
Google Scholar

Różański M., 1995, Dzieje najstarszych łódzkich cmentarzy katolickich do końca XIX wieku, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 4.
Google Scholar

Sobczak A., 2003, Poradnik cmentarny: kościelne i cywilne normy prawne o cmentarzach i chowaniu zmarłych wraz z orzecznictwem, Gaudentinum, Gniezno.
Google Scholar

Sobczak J., Gołda-Sobczak M., 2018, Prawo do grobu jako problem kulturowy i prawny, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 60, 1 (241).
Google Scholar

Starczuk J., 2006, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Google Scholar

Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Wiercińska A., 2012, Cmentarze łódzkie na tle rozwoju ludnościowego i przestrzennego miasta, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 1: 207–220.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2300-0562.01.11

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U., 1995, nr 52, poz. 315 z późn. zm.).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U., 2008, nr 48, poz. 284).
Google Scholar

Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U., nr 39, poz. 311).
Google Scholar

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U., 1959, nr 11, poz. 62 z późn. zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U., 2002, nr 162, poz. 1568).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-03-30

Jak cytować

Klima, E., Wycichowska, B., & Popek, W. (2019). Cmentarz w strukturze przestrzennej miasta . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, (35), 73–93. https://doi.org/10.18778/1508-1117.35.05