Drzewostan starego cmentarza w Łodzi i miejsce starego cmentarza wśród łódzkich cmentarzy nad rzeką Łódką

Autor

  • Tomasz Otocki

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-1117.35.01

Słowa kluczowe:

drzewostan, obwód pnia, BHT, powierzchnia cmentarza, data założenia cmentarza, Stary Cmentarz w Łodzi, walory przyrodnicze

Abstrakt

Artykuł dotyczy drzewostanu Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej w Łodzi. W głównej alei zmierzono obwody drzew w pierśnicy. Zmierzono również pierśnice innych drzew na tym cmentarzu, a także na dwóch innych. Dokonano oceny wartości drzewostanu Starego Cmentarza.

 

Bibliografia

Budnik A., Liczbińska G., Gumna I., 2004, Demographic trends and biological status of historic populations from central Poland: the Ostrow Lednicki microregion, “American Journal of Physical Anthropology”, 125: 369–381.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.10272

Cmentarium sowa website, 2007, http://cmentarium.sowa.website.pl/Cmentarze/Lodz01.html [Accessed 5 Apr. 2017].
Google Scholar

Cmentarze gdańskie, 2017, http://www.cmentarze-gdanskie.pl/cmentarze/chapter_77056.asp [Accessed 5 Apr. 2017].
Google Scholar

Cmentarze-lodz. Cmentarze Archidiecezji Łódzkiej, http://www.cmentarze-lodz.pl/sw-antoniego-(mania)-lodz,historia.html [Accessed 15 Apr. 2017].
Google Scholar

Dominikowski J., 2004, Nekropolia Łodzi Wielkoprzemysłowej. Cmentarz Stary przy ulicy Ogrodowej. Dzieje i Sztuka 1854–1945, Wydawnictwo Konserwatorów, Dział Sztuki Łódź: 61–65.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, 1990, nr 3 (31 stycznia), poz. 24, Urząd Wojewódzki, Łódź.
Google Scholar

Faliński J.B., 1990–1991, Kartografia geobotaniczna, cz. I, PPWK, Warszawa–Wrocław: 1–284.
Google Scholar

Geoserwis, 2020, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?showExternalObject=BBC20AECA7923E224E3E034CEB9B847A [Accessed 5 July 2020].
Google Scholar

Głąb Z., 2007, Stary Rynek w Łodzi w latach 1414–1820. Zabudowa i funkcje, http://www.historycznie.uni.lodz.pl/rynek_hist.htm [Accessed 10 Apr. 2017].
Google Scholar

Grzegorczyk A., 2011, Ilustrowana encyklopedia historii Łodzi, 2: 1–32.
Google Scholar

Janczak J., 1982, Ludność Łodzi przemysłowej 1820–1914, tab. 1, Łódź.
Google Scholar

Koter M., 1974, Zagospodarowanie przestrzenne obszaru obecnej Łodzi u schyłku okresu przedprzemysłowego, „Materiały i Studia”, 4, Rada Naukowa przy Prezydencie m. Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Krawczyk Ł., 2007, http://www.historycznie.uni.lodz.pl/mapy_lodz.htm [Accessed 15 Apr. 2017].
Google Scholar

Krawczyk Ł., 2007, http://www.historycznie.uni.lodz.pl/prawa.htm [Accessed 15 Apr. 2017].
Google Scholar

Krawczyk Ł., 2007, http://www.historycznie.uni.lodz.pl/wies1.htm [Accessed 15 Apr. 2017].
Google Scholar

Liszewski S., 1999, Ewolucja funkcji regionotwórczych w Łodzi, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Ludność w wieku 60 lat i więcej, 2016, [note] https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiMOD9lZfTAhXC2xoKHdwEAswQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fstat.gov.pl%2Fdownload%2Fgfx%2Fportalinformacyjny%2Fpl%2Fdefaultaktualnosci%2F5468%2F24%2F1%2F1%2Fludnosc_w_wieku_60._struktura_demograficzna_i_zdrowie.pdf&usg=AFQjCNGYC5M36jMOsQoBBHi9MyyQUctUqQ [Accessed 5 Apr. 2017].
Google Scholar

Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo łódzkie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Cmentarz_w_%C5%81odzi#Przypisy [Accessed 30 Dec. 2017]
Google Scholar

Niektóre łódzkie zabytki prezydent Bronisław Komorowski wpisał na listę pomników historii, https://pl.wikinews.org/wikiNiekt%C3%B3re_%C5%82%C3%B3dzkie_zabytki_prezydent_Bronis%C5%82awKomorowski_wpisa%C5%82_na_list%C4%99_pomnik%C3%B3w_historii [Accessed 30 Dec. 2017].
Google Scholar

Papińska E., 2001, Wpływ antropopresji na przemiany środowiska geograficznego województwa łódzkiego, „Acta Geographica Lodziensia”, 81, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Pawlak M., 2014, Historia-zapisana-w-kamieniu-cmentarz-stary [blog], http://magdalena-pawlak.blog.pl/2014/10/31/ [Accessed 5 Apr. 2017].
Google Scholar

Tabela wiekowa drzew, opracowanie prof. dr Longin Majdecki 1980/1986 (1980), https://www.google.pl/search?q=Majdecki+1980+tabela+wielko%C5%9Bci+drzew&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=yc71WI2UOsbi8AexmoGQDQ# [Accessed 5 Apr. 2017].
Google Scholar

Trwanie życia w 2015 [Life expectancy tables 2015], Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2015-r-,2,10.html [Accessed 5 Apr. 2017].
Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi, Protestantyzm, https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zabytki/promocja-dziedzictwa-kulturowego/sciezka-4-wyznan/protestantyzm/ [Accessed 5 July 2020].
Google Scholar

Wiercińska A., 2012, Cmentarze łódzkie na tle rozwoju ludnościowego i przestrzennego miasta, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 1: 207–220.
Google Scholar

Winnik A., 2005, Dendroflora Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej w Łodzi (część ewangelicko-augsburska i prawosławna), praca magisterska, Zakład Ochrony Przyrody, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Google Scholar

Zwik.lodz.rzeki-lodzi, 2017, http://www.zwik.lodz.pl/rzeki-lodzi/rzeka-balutka/
Google Scholar

Opublikowane

2019-03-30

Jak cytować

Otocki, T. (2019). Drzewostan starego cmentarza w Łodzi i miejsce starego cmentarza wśród łódzkich cmentarzy nad rzeką Łódką . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, (35), 5–28. https://doi.org/10.18778/1508-1117.35.01