Zgłoszenia artykułów

2019-05-14

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica uprzejmie informuje, że do końca czerwca każdego roku zbierane są artykuły do kolejnego numeru tego czasopisma.

Mile widziane są artykuły:
- o charakterze teoretycznym i metodologicznym,
- przedstawiające wyniki prowadzonych badań własnych,
- recenzje itp. 
Czasopismo publikuje prace badawcze wykonane przez przedstawicieli różnych dziedzin geografii społeczno-ekonomicznej, a także prace o charakterze aplikacyjnym. Zamieszczane są w nim artykuły dotychczas niepublikowane.