New trends in the changes of administrative boundaries in Poland

Authors

  • Dagmara Kociuba Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, Department of Spatial Management, Al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0001-9217-323X

DOI:

https://doi.org/10.18778/1231-1952.28.1.13

Keywords:

boundary changes, administrative boundaries, territorial reform, administrative division, commune, county, voivodeship, Poland

Abstract

The objective of the study is to determine the leading trends in changing administrative boundaries in Poland. Based on 194 Regulations of the Council of Ministers concerning the changes of boundaries and granting city status, which covered a total of 1,383.8 sq. km, multidimensional analyses for the years 2010–2020 were conducted, and their results were referred to territorial reforms in Europe and Poland. The analyses provided the basis for selecting the leading trends, including: (1) the ‘new wave’ of the restitution of city status (from 2018 in the new fast-track mode), resulting in quantitative changes within 3rd-tier units, (2) a significant increase in the area of cities and city counties primarily caused by annexations in suburban zones and establishing new cities, and (3) the politicisation of the process of changing boundaries, especially in the years preceding local government elections. The trend of unit fragmentation observed in the 1990s has disappeared. The initiators of the changes of administrative boundaries are still predominantly local elites and rarely the inhabitants of communes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BALDERSHEIM, H. and ROSE, L. (eds.) (2010), Territorial choice: The politics of boundaries and borders, Basingstoke: Palgrave-Macmillan.
Google Scholar

BLOM-HANSEN, J., HOULBERG, K. and SERRITZLEW, S. (2014), ‘Size, Democracy, and the Economic Costs of Running the Political System’, American Journal of Political Science, 58 (4), pp. 790–803. https://doi.org/10.1111/ajps.12096
Google Scholar

CARR, J. B. and FEIOCK, R. C. (2016), City-County Consolidation and Its Alternatives. Reshaping the Local Government Landscape, Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315705644
Google Scholar

CHOJNICKI, Z. and CZYŻ, T. (2000), ‘Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny’, Czasopismo Geograficzne, 3–4, pp. 263–277.
Google Scholar

DROBEK, W. (2002), ‘Polskie nowe miasta 1977–2001’, [in:] SŁODCZYK, J. (ed.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 71–84.
Google Scholar

EBINGER, F., KUHLMANN, S. and BOGUMIL, J. (2019), ‘Territorial reforms in Europe: effects on administrative performance and democratic participation’, Local Government Studies, 45 (1), pp. 1–23. https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1530660
Google Scholar

HARDY, P. (2012), The Consolidation of City and County Governments: A Look at the History and Outcome-Based Research of These Efforts, The University of Tennessee.
Google Scholar

HOLZER, M., FRY, J., CHARBONNEAU, E., RICCUCCI, N., HENDERSON, A., KWAK, S. and BURNASH, E. (2009), Literature Review and Analysis Related to Municipal Government Consolidation, Newark, NJ: Rutgers-Newark School of Public Affairs and Administration.
Google Scholar

JANICKI, W. (2020), ‘Contemporary administrative division and historically shaped regional borders: a comparative analysis in Poland’, Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography, 14 (1), pp. 39–58. https://doi.org/10.5719/hgeo.2020.141.3
Google Scholar

JARCZEWSKI, W. (2002), Odzyskana niezależność. Przyczyny i skutki powstania nowych gmin na obrzeżach GOP w latach 90., Kraków: Wydawnictwo Dante.
Google Scholar

KACHNIARZ, M. (2016), ‘Fuzja miasta i powiatu – przegląd doświadczeń międzynarodowych’, Studia i Prace WNEiZ US, 46 (2), pp. 45–55. https://doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-04
Google Scholar

KACZMAREK, T. (2001), ‘Reforma terytorialno-administracyjna Polski – porównanie z krajami Unii Europejskiej’, Biuletyn KPZK PAN, 197, pp. 131–155.
Google Scholar

KACZMAREK, T. (2005), Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Google Scholar

KACZMAREK, T. (2016), ‘Gminny podział administracyjny w świetle 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce’, Przegląd Politologiczny, 1, pp. 63–80. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.5
Google Scholar

KOCIUBA, D. (2019), ‘Zmiany granic administracyjnych miast w Polsce – efekty przestrzenne i społeczno-ekonomiczne’, Studia Miejskie, 33, pp. 99–113. https://doi.org/10.25167/sm.1253
Google Scholar

KONECKA-SZYDŁOWSKA, B., TRÓCSÁNYI, A. and PIRISI G. (2018), ‘Urbanisation in a Formal Way? The Different Characteristics of the ‘Newest Towns’ in Poland and Hungary’, Regional Statistics, Journal of the Hungarian Central Statistical Office, 8 (2), pp. 135–153. https://doi.org/10.15196/RS080202
Google Scholar

KRZYSZTOFIK, R. and DYMITROW, M. (eds.) (2015), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems, Gothenburg: University of Gothenburg.
Google Scholar

KULESZA, M. (1997), ‘Reforma podziału administracyjnego Polski’, [in:] SWIANIEWICZ, P. (ed.) Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Warsaw: Municipium, pp. 240–252.
Google Scholar

LADNER, A., KEUFFLER, N., BALDERSHEIM, H., HLEPAS, N., SWIANIEWICZ, P., STEYVERS, K. and NAVARRO, C. (2019), Patterns of local autonomy in Europe, London: Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95642-8
Google Scholar

LISZEWSKI, S., GRYSZKIEWICZ, J. and KACZMAREK, S., (1989), ‘Nowe miasta jako przedmiot badań naukowych’. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 11, pp. 257–279.
Google Scholar

MAGONE, J. M. (ed.) (2003), Regional Institutions and Governance in the European Union, Westport, CT: Praeger.
Google Scholar

MISZCZUK, A. (2003), Regionalizacja administracyjna III Rzeczpospolitej. Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

RAJCHEL, D. (2018), ‘Zmiana granic administracyjnych miasta metodą pokonania bariery przestrzennej na przykładzie Opola i Rzeszowa’. [in:] SITEK, S. (ed.) „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, 8, Sosnowiec: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, pp. 85–102.
Google Scholar

SŁUŻEWSKI, J. (1977), Terenowe organy administracji i rady narodowe po reformie, Warsaw.
Google Scholar

SOBOTA, M., JAWECKI, B. and TOKARCZYK-DOROCIAK, K. (2012), ‘Aspekty prawne zmiany granic administracyjnych gmin’, Barometr Regionalny, 4 (30), pp. 31–38.
Google Scholar

SOKOŁOWSKI, D. (2014), ‘New Towns in Poland’, Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 23, pp. 149–160. https://doi.org/10.2478/bog-2014-0010
Google Scholar

STEINER, R., KAISER, C. and EYTHÓRSSON, G. T. (2016), ‘A Comparative Analysis of Amalgamation Reforms in Selected European Countries’ [in:] KUHLMANN, S. and BOUCKAERT, G. (eds.) Local Public Sector Reforms in Times of Crisis, London: Palgrave, pp. 23–43. https://doi.org/10.1057/978-1-137-52548-2_2
Google Scholar

SWIANIEWICZ, P. (ed.) (2002), Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe, Budapest: Open Society Institute.
Google Scholar

SWIANEWICZ, P. (2020), ‘Municipal divorces – the under researched topic of territorial reforms in Europe’, Acta Geobalcanica, 6–1, pp. 27–33. https://doi.org/10.18509/AGB.2020.03
Google Scholar

SWIANIEWICZ, P., GENDŹWIŁŁ, A., KURNIEWICZ, A. and ŁUKOMSKA, J. (2016), Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania: hipotezy wielkoludów i liliputów, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

SWIANIEWICZ, P., GENDŹWIŁŁ, A. and ŁUKOMSKA J. (2018), ‘Inicjatorzy i opuszczeni: demokracja lokalna po gminnych «rozwodach»’. Prace Geograficzne, 154, pp. 7–33. https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.010.9442
Google Scholar

SWIANIEWICZ, P. and SZMIGIEL-RAWSKA, K. (2020), ‘Why some local governments choose not to free-ride when undergoing boundary reform: a study of two merger cases in Poland’, Local Government Studies, pp. 1–22. https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1761337
Google Scholar

SZMYTKIE, R. (2014), ‘Procesy inkorporacji i secesji miast w Polsce po 1945 r.’, [in:] KUĆ-CZAJKOWSKA, K. and SIDOR, M. (eds.), Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 177–200.
Google Scholar

SZMYTKIE, R. and KRZYSZTOFIK, R. (2019), ‘The processes of incorporation and secession of urban and suburban municipalities: The case of Poland’, Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 73 (2), pp. 110–127. https://doi.org/10.1080/00291951.2019.1604567
Google Scholar

SZYMAŃSKA, D. (1993), New towns in regional development, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

SZYMAŃSKA, D., GRZELAK-KOSTULSKA, E. and HOŁOWIECKA, B. (2009), ‘Polish towns and the changes in their areas and population densities’, Bulletin of Geography: Socio-economic Series, 11, pp. 15–30. https://doi.org/10.2478/v10089-008-0018-2
Google Scholar

WALCZAK, D. (2012), ‘Konieczność zmian w podziale terytorialnym gmin’, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 99, pp. 205–213.
Google Scholar

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

Kociuba, D. (2021). New trends in the changes of administrative boundaries in Poland. European Spatial Research and Policy, 28(1), 247-264. https://doi.org/10.18778/1231-1952.28.1.13

Issue

Section

Articles