Issues concerning relations between business and society in teaching Business History in the United States and Poland

Autor

  • Mariusz Jastrząb

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.6.08

Słowa kluczowe:

business history, Harvard Business School, Kozminski University, management education

Abstrakt

Based on empirical material in the form of case studies prepared at Harvard Business School and Kozminski University, the article analyses the content of teaching materials in the field of business history. The Harvard case studies served as a model for the Polish ones. In contrast to the United States, at Kozminski University and in other Polish business schools, business history is not taught as a separate subject. The article puts forward the thesis that history education could provide an opportunity for future managers to broaden their knowledge of the social environment in which they will operate and to shape attitudes of responsibility for the social consequences of decisions made. However, this opportunity remains largely untapped in both the United States and Poland. American teaching materials are still influenced by the Chandlerian paradigm, and therefore they focus on the evolution of structures and changes in the strategy of large multinational corporations. These materials present students with role models of successful entrepreneurs and companies. Their social environment is presented in a sketchy manner, and questions about the motivations of human actions or hierarchies of values are rarely asked. The teaching materials also shy away from questions about the social consequences of managerial decisions. This is so, despite the fact that scientific publications are moving away from concentrating solely on the centre of global capitalism, the history of the largest corporations, and the treatment of the social environment as a variable on which the entrepreneur or company have no influence. Business history as a scientific discipline in Poland is still at an early stage of development. However, one can notice a gap between research and teaching similar to the one that exists in the USA: there are works critically analysing the period of transformation and showing the peripheral character of Polish capitalism as well as the social consequences of this peripheral nature that are completely ignored in teaching.

Bibliografia

Barker, T. C., Campbell, R. H., & Mathias, P. (1960). Business history. London: The Historical Association.
Google Scholar

Chandler, A. D. (1962). Strategy and structure. Chapters in the history of the industrial enterprise. Cambridge–London: MIT Press.
Google Scholar

Chandler, A. D. (2002). The visible hand. The managerial revolution in American business. Cambridge–London: The Belknap Press of Harvard University Press.
Google Scholar

Chłopecki, J. (1999). Nauki humanistyczne – potrzebne czy zbędne? Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 4, 7–20.
Google Scholar

Colli, A. (2003). The history of family business 1850–2000. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Duda, J. (2008). W kręgu paradygmatu historyzmu (o zmieniającej się roli refleksji historycznej w myśli ekonomicznej. In J. Skodlarski (Ed.), Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii (pp. 18–29). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Dunn, E. (2008). Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Google Scholar

Feldman, G. D. (2001). Allianz and the german insurance business 1933–1945. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Galambos, L. (1967). American business history. Washington: Service Center for Teachers of History.
Google Scholar

Górski, P. (2007). Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji zarządzania. Współczesne Zarządzanie, 4, 20–28.
Google Scholar

Górski, P. (2009a). Menedżerowie, ich władza i wiedza w perspektywie ideologicznej. In P. Górski (Ed.), Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji metodologicznych (pp. 43–56). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Górski, P. (2009b). Zarządzanie w perspektywie humanistycznej. Organizacja i Kierowanie, 4, 107–121.
Google Scholar

Górski, P. (2011). Kształcenie menedżerów wobec zjawiska kryzysu. Perspektywa historyczna. Master of Business Administration, 6, 25–35.
Google Scholar

Jastrząb, M. (2011). Historia biznesu: czego uczy i czy pomaga zrozumieć światowy kryzys? Master of Business Administration, 6, 36–47.
Google Scholar

Jastrząb, M. (2013). Problematyka społecznej odpowiedzialności w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School. Annales. Ethics in Economic Life, 16, 63–74.
Google Scholar

Jeremy, D. J., & Tweedale, G. (2005). Introduction. In D. J. Jeremy & G. Tweedale (Eds.), Business history. London: Sage.
Google Scholar

Jones, G., & Brown, A. (2011). Thomas J. Watson, IBM and Nazi Germany (HBS Case Study 9-807-133). Boston: Business School Publishing.
Google Scholar

Jones, G., Bud-Freirman, L. (2010). Weetman Pearson and the Mexican oil industry (HBS Case Study 9-804-085). Boston: Harvard Business School Publishing.
Google Scholar

Jones, G., & Fernandes, F. T. (2012). The Guggenheims and Chilean nitrates (HBS Case Study 9-810-141). Boston: Harvard Business School Publishing.
Google Scholar

Jones, G., & Ishna, H. B. (2012). Rupert Murdoch, The Last Tycoon (HBS Case Study 9-811-017). Boston: Harvard Business School Publishing.
Google Scholar

Jones, G., & Lubinski, C. (2011). Willi Jacobsohn and Beiersdorf: Managing expropriation and anti-semitism (HBS Case Study 9-811-060). Boston: Harvard Business School Publishing.
Google Scholar

Jones, G., & von Siemens, B. (2011). Werner von Siemens and the Electric Telegraph (HBS Case Study 9-811-004). Boston: Harvard Business School Publishing.
Google Scholar

Kluska, R. (1999). Miejsce nauk społeczno-humanistycznych w kształceniu menedżerów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 4, 201–214.
Google Scholar

Koehn, N. F., Dwojeski, A. E., Grundy, W., Helms, E., & Miller, K. (2011). Madam C.J. Walker: Entrepreneur, leader and philanthropist (HBS Case Study 9-807-145). Boston: Harvard Business School Publishing.
Google Scholar

Koehn, N. F., & Miller, K. (2010). John D. Rockefeller and the creation of the Standard Oil (HBS Case Study 9-807-010). Boston: Harvard Business School Publishing.
Google Scholar

Koehn, N. F., Miller, K., & Wilcox, R. K. (2011). Bono and U2 (HBS Case Study 9-809-148). Boston: Harvard Business School Publishing.
Google Scholar

Koplan, A. M., & Jones, G. (2011). Vehbi Koc and the making of Turkey’s largest business group (HBS Case Study 9-811-081). Boston: Harvard Business School Publishing.
Google Scholar

Koźmiński, A. K., & Latusek-Jurczak, D. (2011). Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci. Warsaw: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Ludescher, M., & Burgelman, R. A. (2012). DKSH in 2011. Stanford Graduate School of Business, Case SM 204.
Google Scholar

Marks, B., & Skodlarski, J. (1995). Uwagi dotyczące nauczania historii na kierunkach ekonomicznych. Studia Prawno-Ekonomiczne, 52, 223–240.
Google Scholar

Matera, R. (2006). Czy odwrót od historii? In J. Skodlarski (Ed.), Z historii myśli ekonomicznej i historii gospodarczej. Księga jubileuszowa prof. Wiesława Piątkowskiego (pp. 93–105). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Maurer, N. (2011). Dubai in crisis (HBS Case Study, 9-710-061). Boston: Harvard Business School Publishing.
Google Scholar

McCraw, T. K. (1999). Teaching history courses to Harvard MBA students: Building enrollment from 21 to 1,300. Business and Economic History, 28(2), 153–162.
Google Scholar

McCraw, T. K. (2000). American business 1920–2000. How it worked. Arlington Heights: Harlan Davidson.
Google Scholar

Mead, J., Wicks, A. C., & White, H. (2010). Chiquita in Columbia. Charlottesville: University of Virginia, Darden School Foundation.
Google Scholar

Mikołajewska, K. (2014). Alienation and rush towards change: introducing capitalism to a state-owned polish enterprise. Oral History, Autumn, 69–80.
Google Scholar

Mikołajewska-Zając, K. (2016a). Historia zakładów E. Wedel (1851–1945): firma rodzinna. http://studiumprzypadku.edu.pl/images/studiumprzypadku/050c-Wedel_case_1-Ok_20_12_2017.pdf
Google Scholar

Mikołajewska-Zając. K. (2016b). Historia zakładów E. Wedel (1944–1989): Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego. http://studiumprzypadku.edu.pl/images/studiumprzypadku/051c-Wedel_case_---2-Ok_20_12_2017.pdf
Google Scholar

Mikołajewska-Zając. K. (2016c). Historia Zakładów E. Wedel (1989–2011): korporacja. http://studiumprzypadku.edu.pl/images/studiumprzypadku/043c-Wedel_case_3A-3BOk_20_12_2017.pdf
Google Scholar

Mikołajewska-Zając, K. (2017). Zwrot historyczny w teorii organizacji: splatając ważne wątki w badaniach nad praktykami pamięci organizacyjnej. Studia Socjologiczne, 2(225), 45–72.
Google Scholar

Mikołajewska-Zając, K., & Wawrzyniak, J. (2016). Nostalgia jako narzędzie krytyki transformacji. Mit dobrego właściciela w opowieściach pracowników fabrycznych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 12(2), 36–54.
Google Scholar

Morawski, W. (2008). Czy historia gospodarcza jest jeszcze potrzebna. In J. Skodlarski (Ed.) Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Ochinowski, T. (2005). Metoda historyczno-psychologiczna w zarządzaniu – zarys koncepcji oraz przykład programu badań. Studia i Materiały – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 1, 7–20.
Google Scholar

Ochinowski, T. (2013). Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Ochinowski, T. (2017). Przypominanie organizacyjne jako kompetencja. Problemy Zarządzania, 2(68), 39–53.
Google Scholar

Olejniczak, T. (2015). FSO vs Toyota. http://studiumprzypadku.edu.pl/images/studiumprzypadku/027c-FSO-vs-Toyota_czesc-A_CASE-i-B-Ok_20_12_2017.pdf
Google Scholar

Olejniczak, T. (2016). Niezłomny: historia firmy St. Majewski. http://studiumprzypadku.edu.pl/images/studiumprzypadku/017c-Bambino_case-Ok_20_12_2017.pdf
Google Scholar

Olejniczak, T., & Pikos, A. (2017). Przerwana historia Domu Towarowego Braci Jabłkowskich. http://studiumprzypadku.edu.pl/images/studiumprzypadku/040c -Jablkowscy_case-Ok_20_12_2017.pdf
Google Scholar

Olejniczak, T., & Przystupa-Rządca, K. (2016). FASING: łańcuch historii. http://studiumprzypadku.edu.pl/images/studiumprzypadku/032c-FASING_case-Ok_20_12_2017.pdf
Google Scholar

Pikos, A., & Olejniczak, T. (2017). Business history in Poland: Current state and future potential. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 3, 55–77.
Google Scholar

Ratajczak, M. (2011). Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce wobec wyzwań kryzysu. Master of Business Administration, 19(6), 14–24.
Google Scholar

Rowlinson, M., Jacques, R. S., & Booth, C. (2009). Critical management and organizational history. In M. Alvesson, T. Bridgeman, & H. Willmott (Eds.), Oxford handbook of critical management studies. doi: 10.1093/ oxfordhb/9780199595686.013.0014.
Google Scholar

Sobczak, T. (2010). Polskie doświadczenia w badaniach organizacji i zarządzania w perspektywie historycznej. Współczesne Zarządzanie, 3, 113–123.
Google Scholar

Starostka, J., Olejniczak, T., & Pikos, A. (2016). Ćmielów: z tradycją w nowoczesność. http://studiumprzypadku.edu.pl/images/studiumprzypadku/042c-Cmielow_case-Ok_20_12_2017.pdf
Google Scholar

Turner, H. A. (2005). General Motors and the Nazis. The struggle for control over Opel, Europe’s biggest carmaker. New Haven–London: Yale University Press.
Google Scholar

Usselman, S. W. (2006). Still visible: Alfred D. Chandler’s “The Visible Hand.” Technology and Culture, 47(3), 584–596.
Google Scholar

Witek-Crabb, A. (2017). Długowieczność organizacji. W poszukiwaniu czynników trwałości rozwoju. Handel Wewnętrzny, 3(368), 157–167.
Google Scholar

http://www.hbs.edu/businesshistory/curriculum.html
Google Scholar

Opublikowane

2019-03-25

Jak cytować

Jastrząb, M. (2019). Issues concerning relations between business and society in teaching Business History in the United States and Poland. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 21(6), 99–120. https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.6.08

Numer

Dział

Artykuł