The analysis of modus operandi and the attempt to determine the perpetrator’s motives based on the case study of the unexplained crime with the codename ‘Partner’

Authors

  • Tomasz Berdzik Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk o Policji

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.82.05

Keywords:

homosexual serial killer, codename ‘Partner’, Gay killer from Łódź, crimes from X Archive

Abstract

The article is an attempt to interpret the information collected on the basis of the contents of scientific materials in confrontation with widely available press reports and media files regarding the largest unexplained series of murders in the history of Polish forensic science, which for the sake of the investigation are the case messages authorized by the authorities working on the case being a fraction of the material collected since the start of the investigation, but sufficient to satisfy the right to public information, as well as social curiosity. Based on the above documentation, some questions have been posed that get answers because of an incomplete outline of the perpetrators and especially individuals who handle not fluent in fields of study such as criminology, forensics, forensic medicine and criminal psychology. Some changes that take place because of the passage of time and new threads around the investigation have been discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bieńkowska, Ewa. 2000. Wiktymologia. Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
Google Scholar

Choromańska, Agnieszka, Dorota Mocarska. 2009. Dewiacje i przestępstwa seksualne – klasyfikacja, aspekty prawne. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Google Scholar

Chróścielewski, Edmund. 1965. „Zabójstwo na tle zazdrości u homoseksualisty”. Archiwum Medycyny Sądowej, Psychiatrii Sądowej i Kryminologii 17 (2): 185–191.
Google Scholar

Gierowski, Józef, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska. 2002. Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw. Kraków: Wydawnictwo Instytutu EkspertyzSądowych.
Google Scholar

Godlewski, Julian. 1987. „Typologia zgwałceń”. Psychiatra Polski 21 (4): 296–301.
Google Scholar

Hanausek, Tadeusz. 1978. „Modus operandi i alibi”. Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne 8: 200–227.
Google Scholar

Hanse, Edgar. 1968. „Niektóre zagadnienia prawne, kryminalistyczne i penitencjarne gwałtów homoseksualnych wśród więźniów”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 18 (2): 203–207.
Google Scholar

Hazelwood, Robert, John Douglas. 1980. „The Lust Murderer”. FBI Law Enforcement Bulletin 4: 18–22.
Google Scholar

Heitzman, Janusz. 2002. Stres w etiologii przestępstw agresywnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Hołyst, Brunon. 2000. Wiktymologia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.
Google Scholar

Konieczny, Jerzy, Maciej Szostak. 2011. Profilowanie Kryminalne. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Konopka, Tomasz, Krzysztof Woźniak, Jerzy Kunz, Dagna Frączek, Joanna Kozioł. 2009. „Zabójstwa z głębokimi obrażeniami narządów rodnych”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (59): 78–84.
Google Scholar

Kulicki, Mariusz, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka. 2009. Kryminalistyka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Leszczyński, Juliusz, Tadeusz Hanausek. 1995. Kryminologiczne i kryminalistyczne problemy zabójstw z lubieżności. Warszawa: Wydawnictwo ABC.
Google Scholar

Lipowska-Teutsch, Anna, Ewa Ryłko. 2007. Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści. Kraków: Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.
Google Scholar

McCabe, Marita P., Michelle Wauchope. 2005. „Behavioral characteristics of men accused of rape: Evidence for different types of rapists”. Archives of Sexual Behaviour 34 (2): 241–253.
Google Scholar

Pastwa-Wojciechowska, Beata. 2013. Psychopaci – sprawcy przestępstw seksualnych. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Google Scholar

Ptak, Joanna. 2015. „Szczególne okrucieństwo jako znamię przestępstwa zabójstwa”. Prokuratura i Prawo 9: 96–110.
Google Scholar

Rydzek, Tadeusz. 1984. „Zabójstwa połączone z maskowaniem zwłok w świetle badań”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 34 (2): 89–105.
Google Scholar

Szaszkiewicz, Maciej. 2002. Model opracowywania charakterystyki psychofizycznej nieznanego sprawcy zabójstwa. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
Google Scholar

Tomsen, Stephen A. 2002. Hatred, Murder and Male Honour: Anti-homosexual Homicides in New South Wales. Sydney: Australian Institute of Criminology.
Google Scholar

Turvey, Brent. 2001. Criminal Profiling. An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. San Diego: Academic Press.
Google Scholar

Widacki, Jan. 2006. Zabójca z motywów seksualnych. Studium przypadku. Kraków: Oficyna Wydawnicza AMF.
Google Scholar

Widacki, Jan, Tadeusz Widła, Jerzy Konieczny. 2012. Kryminalistyka. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Włodarczyk, Renata. 2007. „Kryminalistyczne ślady biologiczne portretem sprawców zabójstw i innych przestępstw”. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (53) 2: 159–165.
Google Scholar

Wnorowski, Jerzy. 1978. Sposób działania jako środek identyfikacji sprawcy przestępstwa. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Google Scholar

Zdzisław, Marek. 1986. „Homoseksualiści jako ofiary i sprawcy przestępstw kryminalnych”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 36 (1): 21–26.
Google Scholar

Akcja „Hiacynt”. 2017. https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_Hiacynt [dostęp 24.03.2017].
Google Scholar

Interwencja. Łódzka seria zabójstw homoseksualistów. 2013. Polsat News.
Google Scholar

Kasperska, Agnieszka. 2014. Zbrodnie sprzed lat. Zabójstwo „Wandy”, króla lubelskich gejów. http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3498099,zbrodnie-sprzed-lat-zabojstwo-wandy-krola-lubelskich-gejow,id,t.html [dostęp 24.03.2017].
Google Scholar

Leszek Pękalski. 2017. https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Pękalski [dostęp 24.03.2017].
Google Scholar

Magazyn Kryminalny 997. 13 marca 2008. TVP.
Google Scholar

Magazyn Kryminalny 997. 9 kwietnia 2008. TVP.
Google Scholar

Magazyn Kryminalny 997. 8 maja 2008. TVP.
Google Scholar

Masłowski, Marcin, Agnieszka Urazińska, Jerzy Walczyk. 2010. „Zdarzyło się w Łodzi”. Mordował gejów na Fabrycznym. http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,7956685,_Zdarzylo_sie_w_Lodzi___Mordowal_gejow_na_Fabrycznym.html [dostęp 24.03.2017].
Google Scholar

Mieczysław Zub. 2017. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczysław_Zub [dostęp 24.03.2017].
Google Scholar

Milcke, Mikołaj. 2015. Jak generał Kiszczak walczył z gejami. Rwanie hiacyntów. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1641393,1,jak-general-kiszczak-walczyl-z-gejami [dostęp 24.03.2017].
Google Scholar

Morderca gejów z Łodzi. 2017. https://pl.wikipedia.org/wiki/Morderca_gejów_z_Łodzi [dostęp 24.03.2017].
Google Scholar

Omyliński, Janusz. 2012. Kod seks-czatów i slang gejów. Tajemny język branży. http://natemat.pl/4759,kod-seks-czatow-i-slang-gejow-tajemny-jezyk-branzy [dostęp 24.03.2017].
Google Scholar

Pierzchała, Wiesław. 2007. Łódzkie Archiwum X na tropie mordercy gejów. http://lodz.naszemiasto.pl/archiwum/lodzkie-archiwum-x-na-tropie-mordercy-gejow,1585528,art,t,id,tm.html [dostęp 24.03.2017].
Google Scholar

Strzelecka, Katarzyna. 2008. Sprawa z „Archiwum X”. Zabójca z pikiety. http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/sprawa-z-archiwum-x-zabojca-z-pikiety/l6v4m [dostęp 24.03.2017].
Google Scholar

Zabójca z pikiety. 2017. http://www.magazyndetektyw.pl/zabojca-z-pikiety [dostęp 24.03.2017].
Google Scholar

Published

2018-03-30

How to Cite

Berdzik, T. (2018). The analysis of modus operandi and the attempt to determine the perpetrator’s motives based on the case study of the unexplained crime with the codename ‘Partner’. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 82, 47–66. https://doi.org/10.18778/0208-6069.82.05

Issue

Section

Articles