The aleatoric aspect of literary tourism: An example from Havana

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.15

Keywords:

literary tourism, chance, claves, Havana

Abstract

The expression literary tourism is an established term which rarely raises controversies. It fits well into a positivist way of thinking about tourism reality. An analysis of Cuban literature, as well as field study conducted in Havana, however have pointed to the need to reconstruct the definitions of literary tourism that are currently in use as there are many contexts and current definitions are insufficient. The article presents an aleatoric approach based on the phenomenon of chance while exploring the literary space of Havana.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arystoteles (2003). Fizyka. In: Arystoteles, Dzieła wszystkie (pp. 23­204). Vol. 2. Translated by K. Leśniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Botterill, D., Platenkamp, V. (2012). Key concepts in tourism research. Londyn: SAGE.
Google Scholar

Buczkowska, K. (2008). Turystyka kulturowa. Przewodnik Metodyczny. Poznań: AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Google Scholar

Cabrera Infante, G. (2009). Moja wina, bo tańczyłem cza-czę. Translated by U. Kropiwiec. Warszawa: Muza.
Google Scholar

Cabrera Infante, G. (2016). Trzy pstre tygrysy. Translated by U. Kropiwiec, T. Pindel. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Cortázar, J. (2013). Gra w klasy. Translated by Z. Chądzyńska. Warszawa: Muza.
Google Scholar

Czermińska, M. (2000). Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie. Kraków: Universitas
Google Scholar

Eco, U. (1994). Lector in fabula, współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Warszawa: PIW.
Google Scholar

Gutiérrez, P.J. (2019). Brudna trylogia o Hawanie. Translated by P. Fornelski. Poznań: Zysk i S­ka.
Google Scholar

Gwizdalanka, D. (1998). Przewodnik po muzyce kameralnej. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Google Scholar

Heidegger, M. (1996). Przyczynki do filozofii (Z wydarzania). Translated by B. Baran, J. Mizera. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński.
Google Scholar

Ingarden, R. (1964). W sprawie budowy dzieła literackiego: profesorowi Markiewiczowi w odpowiedzi. Pamiętnik Literacki, 55 (1), 183­202.
Google Scholar

Kaczmarek, J. (2005). Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kaczmarek, J. (2016). Spacer po terytoriach niedomkniętych, czyli śladami ekspresji geograficznych. Białostockie Studia Literaturoznawcze, 9, 237­255.
Google Scholar

Kaczmarek, J. (2018). Autentyczność epistemologiczna jako nakaz moralny wyjaśniania rzeczywistości turystycznych. Folia Turistica, 49, 199­220.
Google Scholar

Kaczmarek, S., Kaczmarek, J. (2015). Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31, 17­32.
Google Scholar

Kobiela, F. (2011). Filozofia czasu Romana Ingardena wobec sporów o zmienność świata. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Konończuk, E. (2014). Między rzeczywistością a reprezentacją. Metafora mapy w powieściach Michela Houellebecqa Mapa i terytorium oraz Guillaume’a Jana Le Cartographe. In: E. Konończuk, E. Nofikow, E. Sidoruk (eds), Geografia i metafora (pp. 175­195). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Google Scholar

Korpysz, A. (2019). Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów. Turystyka Kulturowa, 2, 34­46.
Google Scholar

Kowalczyk, A., Kulczyk, S. (2010). Turystyka literacka. In: A. Kowalczyk (ed.), Turystyka zrównoważona (pp. 231­248).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Lowry, M. (2018). Pod wulkanem. Translated by K. Tarnowska. Poznań: Rebis.
Google Scholar

Mann, T. (1982). Czarodziejska góra. Vol. 2. Translated by J. Kramsztyk. Warszawa: Czytelnik.
Google Scholar

Mikołajewski, J. (2011). Rzymska komedia. Warszawa: Agora.
Google Scholar

Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: GWSHM Milenium w Gnieźnie.
Google Scholar

Milne, A.A. (1928). The House at Pooh Corner. London: Methuen.
Google Scholar

Pessoa, F. (2016). Poezje zebrane Álvaro de Campos. Translated by W. Charchalis. Kraków: Lokator.
Google Scholar

Płocka, S. (2013). Eksploracja przestrzeni turystycznej Paryża na przykładzie szlaków plenerów filmowych. Praca magisterska. Promotor J. Kaczmarek. Łódź: Instytut Geografii Miast i Turyzmu, WNG UŁ.
Google Scholar

Roszak, J.M. (2016). Okiem przewodnika krajoznawcy. O potencjale turystyki literackiej w Hrubieszowie. Turystyka Kulturowa, 6, 6­18.
Google Scholar

Roszak, J., Godlewski, G. (2013). Homo legens jako homo turisticus. Ku metodologii turystyki literackiej. Folia Turistica, 28, 53­66.
Google Scholar

Schulz, B. (b.r.). Republika marzeń. Pobrane z: www.wolnelektury.pl (25.08.2019).
Google Scholar

Stasiak, A. (2009). Turystyka literacka i filmowa. In: K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (eds), Współczesne formy turystyki kulturowej (pp. 223­265). Poznań: AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Google Scholar

Stein, E. (1995). Byt skończony a byt wieczny. Translated by I. Adamska OCD. Poznań: W drodze.
Google Scholar

Wasserstein, R.L., Schirm, A.L., Lazar, N.L. (2019). Moving to a World Beyond „p0,005”. The American Statistician, 73 (1), 1­19.
Google Scholar

Wawrzyniak, M. (2010). Czytanie miasta – idea produktu turystyki literackiej na przykładzie Łodzi. Turystyka Kulturowa, 3, 16­29.
Google Scholar

White, K. (2011). Zarys geopoetyki. Translated by A. Czarnacka. Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2, 7­25.
Google Scholar

Wittgenstein, L. (2012). Tractatus logico-philosophicus. Translated by B. Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Zajas, P. (2008). O „autentyczności” i ponowoczesnym rozumieniu doświadczenia turystycznego. Teksty Drugie, 4, 215­230.
Google Scholar

Zmyślony, P. (2000). Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego. Problemy Turystyki, XXIV (1­2), 21­31.
Google Scholar

Downloads

Published

2020-06-01

How to Cite

Kaczmarek, J. (2020). The aleatoric aspect of literary tourism: An example from Havana. Turyzm/Tourism, 30(1), 31-42. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.15

Issue

Section

Articles