Recenzenci

Recenzenci w 2017:

dr Sylwia Bielawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Libuše Foberová, Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy
prof. dr hab. Jan Gancewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Agnieszka Gołda, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Małgorzata Góralska, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr Magdalena Kwiatkowska, Uniwersytet Łódzki
dr Sabina Kwiecień, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Urszula Lisowska-Kożuch, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Karol Makles, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Aleksandra Mochocka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr Renata Piotrowska, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Michał Rogoż, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Łukasz Salski, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Katarzyna Tałuć, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Anna Tokarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Åse Kristine Tveit, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norwegia
dr hab. Adrian Uljasz, Uniwersytet Rzeszowski
dr Katarzyna Zimnoch, Uniwersytet w Białymstoku
dr Beata Żołędowska-Król, Uniwersytet Śląski w Katowicach