Nietypowe rozwiązania translatorskie w tłumaczeniu tekstu naukowego na przykładzie Nadzorować i karać Michela Foucault

Autor

  • Patrycja Masłowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.06

Słowa kluczowe:

tłumaczenie tekstu naukowego, tekst specjalistyczny, terminologia, wieloznaczność

Abstrakt

Artykuł omawia tłumaczenia wybranej terminologii Nadzorować i karać (tłum. Tadeusz Komendant) Michela Foucault, a także podejmuje charakterystykę pracy jako tekstu naukowego. Ta charakterystyka oraz analizowane pojęcia dowodzą jednak, że tekst naukowy może wykazywać również cechy innych typów tekstów, co dowodzi ich płynności gatunkowej.

Bibliografia

Aeschimann E., 2014, L’invention de la sexualité : la dernière leçonde Michel Foucault, http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20140625.OBS1587/michel-foucault-l-invention-de-la-sexualite.html (dostęp: 10.11.2016).
Google Scholar

Bednarczyk A., 2014, Problem przekładu cytatów literackich w tekście naukowym, „Rocznik przekładoznawczy”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, s. 17–34.
Google Scholar

Bhabha H., 1994, Miejsca kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Bogaczowa I., 1992, Problemy stylu naukowego i terminologii, Wydawnictwo PW, Wrocław.
Google Scholar

Dobrzyński J., Kaczuba I., Frosztęga B. (red.), 1980, Wielki Słownik Francusko-Polski, tom I A–L, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Google Scholar

Dobrzyński J., Dutka A., Frosztęga B. (red.), 1982, Wielki Słownik Francusko-Polski, tom II M–Z, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Google Scholar

Foucault M., 1975, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paryż.
Google Scholar

Foucault M., 1998, Nadzorować i karać: narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Fundacja Aletheia, Warszawa.
Google Scholar

Foucault M., 1998, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France, 1976, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo KR, Warszawa.
Google Scholar

Gillan G., Lemert C.C., 1999, Michel Foucault. Teoria społeczna i transgresja, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.
Google Scholar

Ingarden R., 1972, O tłumaczeniach, [w:] Z teorii języka i filozoficznych podstaw nauki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Kozłowska Z., 2007, O przekładzie tekstów naukowych (na materiale tekstów językoznawczych), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar

Piechnik I., 2013, Przekład tekstu naukowego i rola paratekstów, „Między oryginałem a przekładem”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, t. 21, nr 3, s. 109–125.
Google Scholar

Pieńkos J., 1993, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Pieńkos J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki, Zakamycze, Kraków.
Google Scholar

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., 1998, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-11-16

Jak cytować

Masłowska, P. (2018). Nietypowe rozwiązania translatorskie w tłumaczeniu tekstu naukowego na przykładzie Nadzorować i karać Michela Foucault. Translatorica & Translata, 1, 61–69. https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.06

Numer

Dział

Articles