Aнна-МарИя ТоТоМанова, "Из историята на българския език" ["Из истории болгарского языка"], Издателство Пан Пъблишинг къмпани ооД, софия 2009, c. 334

Authors

  • Иван Петров

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.01.21

Downloads

Download data is not yet available.

References

Борилов синодик. Издание и превод, И. Божилов, А. Тотоманова, И. Билярски, София 2010.
Google Scholar

Григорий Цамблак, Избрани съчинения, ed. Д. Петканова, Велико Търново 2010.
Google Scholar

Климент Охридски, Слова и служби, ed. И. Христова-Шомова, П. Петков, А. Тотоманова, София 2008.
Google Scholar

Константин Костенечки, Съчинения, trans., ed. А.-М. Тотоманова, София 1993.
Google Scholar

Тотомановой A., Из българската историческа фонетика, София 1992.
Google Scholar

Тотоманова А., Славянската версия на хрониката на Геoрги Синкел, София 2008.
Google Scholar

Ватиканско евангелие (старобългарски кирилски апракос от X в. в палимпсестен кодекс Vat. Gr. 2502), ed. Т. Кръстанов, А. Тотоманова, И. Добрев, София 1996.
Google Scholar

Published

2011-12-30

How to Cite

Петров, И. (2011). Aнна-МарИя ТоТоМанова, "Из историята на българския език" ["Из истории болгарского языка"], Издателство Пан Пъблишинг къмпани ооД, софия 2009, c. 334. Studia Ceranea, 1, 236–238. https://doi.org/10.18778/2084-140X.01.21

Issue

Section

Book reviews