Call for Papers!

2022-06-27

Zespół redakcyjny studenckiego czasopisma naukowego „Paragraf. Studia z Prawa i Administracji” ma zaszczyt ogłosić nabór tekstów do drugiego numeru czasopisma, który ukaże się na przełomie marca i kwietnia 2023 r. Do przesyłania artykułów naukowych z zakresu prawa i administracji w języku polskim lub angielskim zapraszamy wszystkich studentów. Czasopismo będzie wydawane w formie elektronicznej przez Wydawnictwo UŁ. Publikowanie na jego łamach jest bezpłatne.  

Prosimy o przesyłanie artykułów naukowych wraz z rekomendacją opiekuna naukowego do 15 października 2022 r. za pośrednictwem strony internetowej: https://czasopisma.uni.lodz.pl/paragraf/about/submissions  

Teksty powinny być nadsyłane w formacie doc (docx) i mieć objętość od 20 000 do 40 000 znaków ze spacjami.