Kontakt

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
NIP: 724-000-32-43

Główna osoba do kontaktu

Paragraf. Studia z Prawa i Administracji

Wsparcie techniczne

Sylwia Mosińska