O czasopiśmie

„Paragraf. Studia z Prawa i Administracji” to studenckie czasopismo naukowe działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest motywowanie młodych badaczy do przedstawiania wyników prowadzonych badań oraz zabierania głosu w dyskusji dotyczącej ważnych zagadnień z zakresu prawa i administracji, między innymi prawa karnego, karno-skarbowego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego czy administracyjnego. Ponadto periodyk aspiruje do bycia swoistym forum wymiany zarówno myśli, jak i doświadczeń, inicjowania twórczych debat dotyczących aktualnych zagadnień prawnych i społecznych, a także wspierania młodych badaczy, którzy pragną mieć realny wpływ na kształtowanie tej dziedziny nauki.

Na łamach czasopisma publikowane są artykuły naukowe, glosy, sprawozdania z konferencji i ważnych wydarzeń naukowych oraz recenzje publikacji pojawiających się na rynku wydawniczym.

„Paragraf” jest półrocznikiem wydawanym w formie elektronicznej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Czasopismo publikuje wyłącznie oryginalne opracowania naukowe z zakresu prawa i administracji oraz prace interdyscyplinarne z pogranicza nauk prawnych, humanistycznych i społecznych w językach polskim i angielskim. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne. Wszystkie nadsyłane do redakcji teksty poddawane są testowi antyplagiatowemu, a następnie kierowane do dwóch recenzji.

ISSN 2956-3747