Indeksowanie i archiwizacja

Czasopismo Paragraf. Studia z Prawa i Administracji indeksowane jest przez następujące serwisy:

Sherpa Romeo

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.