Koniec naboru do trzeciego numeru czasopisma!

2022-10-18

     Zespół redakcyjny studenckiego czasopisma naukowego ,,Paragraf. Studia z Prawa i Administracji'' z dumą informuje o pomyślnie zakończonym naborze prac naukowych do czwartego numeru czasopisma. Serdeczne podziękowania kierujemy do autorów nadesłanych tekstów, a także do recenzentów, Rady Naukowej oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, których pomoc w procesie tworzenia czasopisma nieustannie okazuje się nieoceniona oraz niezastąpiona. Przeprowadzony nabór obfitował w liczne artykuły naukowe, stanowiące odpowiedzialny wyraz myśli oraz doświadczeń młodych badaczy prawa i administracji. Wspólnie mamy możliwość tworzyć nowe czasopismo naukowe stanowiące wyraz nowego forum badawczego, z treścią którego będzie można się zapoznać już na przełomie marca i kwietnia 2024 roku w wersji elektronicznej.

       The editorial board of the student scientific journal ,,Paragraf. Studia z Prawa i Administracji" is proud to announce the successful recruitment of research papers for the fourth issue of the journal. We would like to thank the authors of the submitted texts, as well as the reviewers, the Scientific Council, and the Lodz University Press, whose help in the process of creating the journal is invaluable and irreplaceable. The recruitment was full of numerous scientific articles, which were a responsible expression of thoughts and experiences of young researchers of law and administration. Together, we have the opportunity to create a new scientific journal which is a new research forum. The content will be available at the turn of March and April 2024 in an electronic version.