Nabór tekstów do piątego numeru czasopisma!

2024-01-10

Zespół redakcyjny studenckiego czasopisma naukowego „Paragraf. Studia z Prawa i Administracji” ma zaszczyt ogłosić nabór tekstów do piątego numeru czasopisma, które ukaże się na przełomie września i października 2024 r. Do przesyłania artykułów naukowych z zakresu prawa i administracji w języku polskim lub angielskim zapraszamy wszystkich studentów. Czasopismo będzie wydawane w formie elektronicznej przez Wydawnictwo UŁ. Publikowanie na jego łamach jest bezpłatne.
Prosimy o przesyłanie artykułów naukowych wraz z rekomendacją opiekuna naukowego do 16 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem strony internetowej: https://czasopisma.uni.lodz.pl/paragraf/about/submissions
Teksty powinny być nadsyłane w formacie .doc (.docx) i mieć objętość od 20 000 do 40 000 znaków ze spacjami.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt: redakcja.paragraf@wpia.uni.lodz.pl