A Single Currency as a Remedy in the Eurozone’ Preparedness for the Economic Crisis and the Smooth Functioning of the Euro Area?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.15

Keywords:

Eurozone, financial crisis, European Union, economic security, economy

Abstract

The aim of this article is to present the situation and the financial condition of the euro area and to orientate itself towards the future. The eurozone crisis is the greatest challenge for the entire euro area but also for the European Union as such. Its bad financial situation and the related stagnation force us to reflect and take corrective measures. Failure to draw conclusions generates further problems and disintegrates the entire euro area.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dawid Sawa, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Dawid Sawa – doktorant Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

References

Albiński, P. Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013.
Google Scholar

Bartczak, B., Kawalec, S. „Pułapka wspólnej waluty”. Gość Niedzielny 24 (2017). Web. 2.02.2021. https://www.gosc.pl/doc/3972434.Pulapka-wspolnej-waluty
Google Scholar

Dmochowski, A. Kulisy kryzysu: o przyszłości Polski i Europy z niezależnymi ekspertami. Warszawa: Wydawnictwo Słowa i myśli, 2013.
Google Scholar

Götz, M. Kryzys i przyszłość strefy euro. Warszawa: Difin, 2012.
Google Scholar

Klimowicz, M. Niewypłacalność państw strefy euro. Red. A. Pacześniak, M. Klimowicz, Procesy intergracyjne i dezintegracyjne w Europie. Wrocław: OTO, 2014: 259–280.
Google Scholar

Kolany, K. Niemcy szykują plan awaryjny. Web. 2.02.2021. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Niemcy-szykuja-plan-awaryjny-2738686.html
Google Scholar

Kraciuk, J. „Kryzys finansowy strefy euro”. Optimum. Studia Ekonomiczne 4.64 2013: 125–132. Web. 2.02.2021. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/979/1/12_Jakub%20KRACIUK.pdf; https://doi.org/10.15290/ose.2013.04.64.12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/ose.2013.04.64.12

Oręziak, L. Doświadczenia związane z funkcjonowaniem strefy euro. Red. A. Z. Nowak, A. Stępniak, Strefa Euro – wyzwanie dla Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2003.
Google Scholar

Roth, J. Cichy Pucz. Zawłaszczanie Europy przez niejawne elity gospodarczo-polityczne. Poznań: Zysk i S-ka, 2015.
Google Scholar

Staniszkis, J. Antropologia władzy: między Traktatem Lisbońskim a kryzysem. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2009.
Google Scholar

Walters, W., Haahr, J. H. Rządzenie Europą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Google Scholar

Zielonka, J. Koniec Unii Europejskiej. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.
Google Scholar

Żornaczuk, T. Chorwacja na drodze do przyjęcia euro. Web. 4.02.2022. https://www.pism.pl/publikacje/Chorwacja_na_drodze_do_przyjecia_euro
Google Scholar

Published

2022-07-21

How to Cite

Sawa, D. (2022). A Single Currency as a Remedy in the Eurozone’ Preparedness for the Economic Crisis and the Smooth Functioning of the Euro Area?. International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 27(1), 257–268. https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.15