The Polish Committee for Sports Events in Berlin on the Road to Normalisation of Polish-German Political Relations (1932–1934). The Political Background of the First-Ever Football Match between the Polish and German National Teams

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.09

Keywords:

politics, sport, football, the Second Republic of Poland, The Third German Reich

Abstract

The article discusses a unique Polish-state institution functioning in the interwar period, the Polish Committee for Sports Events in Berlin (PKISB). Through sport, its representatives channelled the ambition to shape Poland’s favourable image in the German Reich which was hostile to the Second Polish Republic. In the long run, the Committee proved to be an instrument for improving general Polish-German relations. The article focuses on an initial phase of PKISB activity, when, after Adolf Hitler came to power, the future of political relations between the hitherto antagonised neighbours was at stake. The activities of this institution have been analysed mainly with reference to football as the most popular sport in Poland and Germany.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rafał Jung, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Rafał Jung – dr, zatrudniony w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego; członek Zespołu Badań Politologicznych Problematyki Sportu UŁ; autor wielu publikacji z zakresu politologii sportu i historii sportu.

References

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespoły akt: – Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie
Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespoły akt: – Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie
Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespoły akt: – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespoły akt: – Polskie dokumenty dyplomatyczne, 1933, red. W. Skóra, Warszawa 2015
Google Scholar

Ilustrowany Kuryer Codzienny 1932
Google Scholar

Przegląd Sportowy 1928–1929, 1931–1935, 1938
Google Scholar

Raz, dwa, trzy... 1933
Google Scholar

Bułanow, J. 11 Czarnych Koszul. Moje wspomnienia. [Wspomnienia emigranta rosyjskiego, znakomitego piłkarza warszawskiej „Polonii”, wieloletniego kapitana reprezentacji Polski], oprac. R. Gawkowski. Warszawa 2011.
Google Scholar

Mielech, S. Sportowe sprawy i sprawki. Warszawa 1963.
Google Scholar

Faryś, J. Między Moskwą a Berlinem. Wizja polskiej polityki zagranicznej 1918–1939. Szczecin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Szczecinie, 2019.
Google Scholar

Gąsiorowski, A. „Polski Komitet Imprez Sportowych w Berlinie (1931–1936)”. Kultura Fizyczna 7–9 (1982): 20–22.
Google Scholar

Gowarzewski, A. 75 lat PZPN 1919–1994. Księga Jubileuszowa. Encyklopedia Piłkarska Fuji, t. 12. Katowice: Wydawnictwo GiA, 1994.
Google Scholar

Gowarzewski, A. Biało-czerwoni. Dzieje reprezentacji Polski (1). Encyklopedia Piłkarka Fuji, t. 2. Katowice: Wydawnictwo GiA, 1991.
Google Scholar

Gowarzewski, A. Mistrzostwa Polski 1918–1939. 100 lat prawdziwej historii. Encyklopedia Piłkarska Fuji, t. 51. Katowice: Wydawnictwo GiA, 2017.
Google Scholar

Historia dyplomacji polskiej, t. IV: 1918–1939. Red. P. Łossowski. Warszawa: PWN, 1995.
Google Scholar

Jung, R. Od Kesslera do Moltkego. Dzieje Poselstwa i Ambasady Niemiec w Warszawie w latach 1918–1939. Łódź: Wydawnictwo „Ibidem”, 2012.
Google Scholar

Polityczne kształty sportu. Red. A. Dubicki, R. Jung, M. M. Kobierecki. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020.
Google Scholar

Sport i polityka. Red. A. Dubicki, R. Jung, M. M. Kobierecki. Łódź: Wydawnictwo „Ibidem”, 2018.
Google Scholar

Urban, T. Czarny orzeł, biały orzeł. Piłkarze w trybach polityki. Katowice: Śląsk, 2012.
Google Scholar

Wieczorek, G. Generał Kazimierz Glabisz (1893–1981). Zarys biografii. Gorzów Wlkp.: [Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Instytut Kultury Fizycznej], 2007.
Google Scholar

Wojciechowski, M. Stosunki polsko-niemieckie 1933–1938. Poznań: Instytut Zachodni, 1980.
Google Scholar

Wronikowska, D. Biogramy. Kazimierz Jan Papée. Red. D. Wronikowska. Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej w latach 1919–1976. Materiały do studiów nad historią. Rzym 2016, [Ambasciata della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede]: 180–198.
Google Scholar

Wyskok, M. „Instrumentalizacja piłki nożnej w państwie totalitarnym na przykładzie Trzeciej Rzeszy”. Kultura Fizyczna 3 (2016): 11–23. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.18
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.18

http://www.dfb.de
Google Scholar

http://www.katowice.gazeta.pl
Google Scholar

http://www.rozbrat.org
Google Scholar

Published

2022-07-21

How to Cite

Jung, R. (2022). The Polish Committee for Sports Events in Berlin on the Road to Normalisation of Polish-German Political Relations (1932–1934). The Political Background of the First-Ever Football Match between the Polish and German National Teams. International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 27(1), 119–150. https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.09