Jerzy Grobicki (1891–1972). From the Foreign Legion to the Polish Army General. A Cavalryman’s Biography

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.04

Keywords:

Jerzy Grobicki, Second Polish Republic, World War I, World War II

Abstract

The article discusses the figure of Jerzy Grobicki (1891–1972) who served as an officer of the imperial and royal army and became the Polish Army colonel in the Second Polish Republic. He participated in World Wars I and II and after the war migrated to Canada.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tadeusz Dubicki

Tadeusz Dubicki – profesor nauk humanistycznych. Zainteresowania naukowe: historia najnowszej Polski, historia powszechna XX wieku, polityka zagraniczna RP.

References

Bylczyńska, M. Pamiętnik Galicjanki (1914–1917). Przygotował do druku M. Dęboróg-Bylczyński, Branice 2012.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), sygn. AP 1769/89/1582, Akta Jerzego Grobickiego.
Google Scholar

Godyń, Z. „ŚP. Gen. Jerzy Grobicki”. Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej, T. 9 (67) (1972): 193–195.
Google Scholar

Jaczyński, S. „Polscy jeńcy wojenni NKWD w Griazowcu wobec radzieckiej doktrynacji i penetracji wywiadowczej”. Przegląd Historyczno-Wojskowy 3 (2012): 19–42.
Google Scholar

Koral, M. „Biogram gen. Jerzego Grobickiego”. Wojskowy Przegląd Historyczny 4 (1972): 358.
Google Scholar

Kumor, A. Z archiwum rezydentury wywiadu PRL w Kanadzie: Spotkanie z gen. Grobickim. Web. 10.02.2021. https://www.goniec.net/2019/07/03/z-archiwum-rezydentury-wywiadu-prl-w-kanadzie-spotkanie-z-gen-grobickim/
Google Scholar

Łukomski, G., Polak, B., Suchcitz, A. Kawalerowie Virtuti Militari 1792–1945, Koszalin 1997.
Google Scholar

Machalski, T. „Szarża pod Arcelinem”. 1 pułk szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, t. 1: Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918–1939. Warszawa: Edipresse, 2012.
Google Scholar

Majewski, M. Niespokojna dusza. Gen. bryg. Jerzy Grobicki (1891–1972). Red. R. Majzner, Si vis pacem, para bellum. Częstochowa–Włocławek, 2013: 853–870.
Google Scholar

Majzner, R. Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919–1945. Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2014.
Google Scholar

Pepłoński, A. Wywiad polski na ZSRR 1921–1939. Warszawa: Bellona, 1996.
Google Scholar

Romeyko, M. Przed i po maju. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983.
Google Scholar

Rossijskij Gosudarstvennyj Vojennyj Archiv, Moskva, sygn. 308 k-1-39; sygn. 308k-1-30.
Google Scholar

Stawecki, P. Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997.
Google Scholar

Wesołowski, A. Szarża. Z nieznanych dziejów września 1939 r. w okolicach Zgierza i Strykowa. Web. 11.02.2021. https://mojzgierz.pl/20200908346220/powiat-zgierz-szarza-z-nieznanych-dziejow-wrzesnia-1939-r-1599523334
Google Scholar

Published

2022-07-21

How to Cite

Dubicki, T. (2022). Jerzy Grobicki (1891–1972). From the Foreign Legion to the Polish Army General. A Cavalryman’s Biography. International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 27(1), 37–51. https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.04