Włosi w wojnie domowej w Hiszpanii (1936–1939)

Autor

  • Xavier Moreno Juliá Uniwersytet Rovira i Virgili w Tarragonie

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.97.10

Słowa kluczowe:

hiszpańska wojna domowa (1936–1939), udział Włochów, Włosi po stronie nacjonalistów, Włosi po stronie republikańskiej

Abstrakt

Osiemdziesiąt lat po rozpoczęciu wojny domowej w Hiszpanii (1936) nie można zapomnieć o zaangażowaniu w niej Włochów, ponieważ stanowili oni najważniejszy zagraniczny kontyngent kombatantów (tak liczny jak Marokańczycy). W studium przeanalizowano kilka elementów w celu zrozumienia wagi uczestnictwa Włochów w tym konflikcie. Po pierwsze, co historiografia mówi o tej kwestii. Po drugie, wielkość interwencji po stronie generała Franco (ludzie, dezercje, szczególnie Dywizja Littorio, straty, wysłany materiał wojskowy, działania sanitarne i hiszpański dług), a z drugiej strony – w obozie Frontu Ludowego (Batalion Włoski przekształcony w Batalion „Giuseppe Garibaldi”, a ostatecznie w Dywizję jego imienia). Po trzecie, uczestnictwo w walkach: z jednej strony zmagania po stronie Franco (70–80 tys. osób walczyło w ramach bardzo skomplikowanych i zmieniających się struktur wojskowych) i z drugiej – po stronie republikańskiej (3400 osób w Brygadach Międzynarodowych). Wspomniano najważniejsze operacje wojskowe wojny, w których brali udział Włosi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Xavier Moreno Juliá - Uniwersytet Rovira i Virgili w Tarragonie

Xavier Moreno Juliá (Barcelona, 1960), laureat Państwowej Nagrody Badawczej (Premio Nacional de Investigación) w Hiszpanii. Jego dysertacja zdobyła Nadzwyczajną Nagrodę za Doktorat (Premio Extraordinario de Doctorado) Uniwersytetu w Barcelonie de España. Jego trzy najważniejsze książki to: La División Azul. Sangre española en Rusia, 19411945, Barcelona 2004, dziewięć wydań, w tym w języku polskim (Błękitna Dywizja. Krew Hiszpanów przelana w Rosji, Zelów 2009) i angielskim (Brighton–Chicago–Toronto 2015; dwa wydania); Hitler y Franco: diplomacia en tiempos de guerra, 19361945, Barcelona 2007, oraz Legión Azul y Segunda Guerra Mundial: hundimiento hispano-alemán en el Frente del Este, 19431944, Madrid 2014. Jest autorem licznych artykułów w publikacjach hiszpańskich, niemieckich, węgierskich, francuskich, polskich i rosyjskich. Wykładał w London School of Economics (2005) i Royal Military Academy Sandhurst (2007). Wielokrotnie brał udział w konferencjach organizowanych w Polsce, kraju, na temat którego pisał do prasy hiszpańskiej (X. Moreno Juliá, Polonia Vs. Unión Europea, „La Razón”) i który postrzega jako swoją drugą ojczyznę.

Bibliografia

Ciano G., Diario, Barcelona 1946.
Google Scholar

Ciano G., Diarios, 1937–1943, Barcelona 2004.
Google Scholar

Ciano G., Europa hacia la catástrofe, Barcelona 1949.
Google Scholar

Alpert M., El Ejército Republicano en la Guerra Civil, Barcelona 1977.
Google Scholar

Álvarez S., Historia política y militar de las Brigadas Internacionales, Madrid 1996.
Google Scholar

Bosworth R.J.B., Mussolini, Barcelona 2003.
Google Scholar

Castells A., Las Brigadas Internacionales de la Guerra de España, Barcelona 1973.
Google Scholar

Clark M., Mussolini. Personalidad y poder, Madrid 2007.
Google Scholar

Coverdale J.F., I primi volontari italiani nell‘esercito di Franco, „Storia Contemporanea”, Il Mulino (Bolonia) II, 1971, vol. III, s. 545–554.
Google Scholar

Coverdale J.F., Italian Intervention in the Spanish Civil War, Princenton, New Jersey 1975.
Google Scholar

Coverdale J.F., The Battle of Guadalajara, „Journal of Contemporary History” 1974, vol. I, s. 53–75.
Google Scholar

De Mesa J.L., El regreso de las legiones (La ayuda militar italiana a la España nacional, 1936–1939), Granada 1994.
Google Scholar

Eiroa San Francisco M., Brigadas Internacionales: la solidaridad de la izquierda, [w:] El combate
Google Scholar

por la Historia. La República, la Guerra Civil, el Franquismo, Barcelona 2012.
Google Scholar

Engel Masoliver C., Historia de las Brigadas Mixtas del Ejército Popular de la República, Madrid 1999.
Google Scholar

Gil Rovira M., Los Garibaldini escriben España, [w:] Las Brigadas Internacionales: 70 años de memoria histórica, Salamanca 2007.
Google Scholar

Heiberg M., Emperadores del Mediterráneo. Franco, Mussolini y la guerra civil Española, Barcelona 2003.
Google Scholar

Infiesta Pérez J.L. (J.L. Alcofar Nassaes), Algunas aportaciones al conocimiento de la batalla de Guadalajara, „Revista de Historia Militar” 1999, no 86, s. 159–194.
Google Scholar

Infiesta Pérez J.L. (J.L. Alcofar Nassaes), Algunas precisiones sobre la intervención italiana y alemana en la Guerra de España, [w:] Azul y rojo: imágenes de la Guerra Civil Española, Madrid 1999, s. 108–133.
Google Scholar

Infiesta Pérez J.L. (J.L. Alcofar Nassaes), Bombardeos del litoral mediterráneo durante la guerra civil, Valladolid 1998.
Google Scholar

Infiesta Pérez J.L. (J.L. Alcofar Nassaes), Ocupación de Guadalajara por los italianos en marzo… de 1939,, „Historia y Vida” 1995, no 326, s. 80–85.
Google Scholar

Infiesta Pérez J.L. (J.L. Alcofar Nassaes), García Huetos A., Un hecho desconocido en la batalla de Guadalajara, „Historia y Vida” 1994, no 311, s. 78–86.
Google Scholar

Ludwig E., Conversaciones con Mussolini, Barcelona 1978.
Google Scholar

Minniti F., Italiani in Spagna. I disertori del Corpo Truppe Volontarie, [w:] Fascismo e Franchismo. Relazioni, immagini, rappresentazione, ed. G. di Febo, R. Moro, Soveria Mannelli 2005, s. 57–81.
Google Scholar

Moradiellos E., 1936. Los mitos de la Guerra Civil, Barcelona 2004.
Google Scholar

Moradiellos E., El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la Guerra Civil española, Barcelona 2001.
Google Scholar

Moreno Juliá X., Hitler y Franco: diplomacia en tiempos de guerra, 1936–1945, Barcelona 2007.
Google Scholar

Moreno Juliá X., La División Azul. Sangre española en Rusia, 1941–1945, Barcelona 2004.
Google Scholar

Moreno Juliá X., Legión Azul y Segunda Guerra Mundial: hundimiento hispano-alemán en el Frente del Este, 1943–1944, Madrid 2014.
Google Scholar

Murias C., Castañón C., Manrique J.M., Militares italianos en la Guerra Civil española. Italia, el fascismo y los voluntarios en el conflicto español, Madrid 2010.
Google Scholar

Negreira P., Juan J., Cabrera 1936. El paraíso roto, Palma 2007.
Google Scholar

Negreira P., Juan J., Mallorca 1936. La sublevación militar y el desembarco republican, Palma 2006.
Google Scholar

Negreira P., Juan J., Ordeno y mando. Los bandos y edictos durante la Guerra Civil en Baleares, Palma 2006.
Google Scholar

Payne S.G., Franco y Hitler. España, Alemania, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, Madrid 2008.
Google Scholar

Puppini M., Brigadistas Italianos, [w:] Las Brigadas Internacionales: 70 años de memoria histórica, Salamanca 2007.
Google Scholar

Rodrigo J., La guerra fascista. Italia en la Guerra Civil española, 1936–1939, Madrid 2016.
Google Scholar

Rovighi A., Stefani F., La participazione italiana alla Guerra Civile Spagnola (1936–1939). Roma 1993 i 1994.
Google Scholar

Saz Campos I., Mussolini contra la II República. Hostilidad, conspiraciones, intervención (1931–1936), Valencia 1986.
Google Scholar

Schwartz F., La internacionalización de la Guerra Civil española, ed. 2, Barcelona 1971.
Google Scholar

Spengler O., La decadencia de Occidente. Bosquejo de una morfología de la Historia Universal, ed. 10, Madrid 1958.
Google Scholar

Tusell X., García Queipo de Llano G., Franco y Mussolini. La política española durante la Segunda Guerra Mundial, Barcelona 1985.
Google Scholar

Viñas Á., Los apoyos exteriores, palancas de la victoria y de la derrota, [w:] En el combate por la Historia. La República, la Guerra Civil, el Franquismo, ed. Á. Viñas, Barcelona 2012.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Juliá, X. M. (2016). Włosi w wojnie domowej w Hiszpanii (1936–1939). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (97), 183–199. https://doi.org/10.18778/0208-6050.97.10