„Bojownicy wolności” i „poszukiwacze przygód” – Niemcy w hiszpańskiej wojnie domowej (1936–1939)

Autor

  • Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.97.08

Słowa kluczowe:

Niemcy w hiszpańskiej wojnie domowej, Legion Condor, niemieccy emigranci antynazistowscy

Abstrakt

Artykuł prezentuje genezę, formy i implikacje zaangażowania osób narodowości niemieckiej w wojnę domową Hiszpanii. Wspomniane zagadnienie ukazane zostało przez pryzmat aktywności dwóch grup Niemców – sympatyków generała Franco (Legion Condor, korespondenci z Rzeszy) oraz zwolenników rządu Frontu Ludowego (antynazistowscy emigranci z Niemiec). Działalność każdej z tych grup została przeanalizowana pod kątem następujących kwestii badawczych: motywy udziału w hiszpańskiej wojnie domowej, formy i specyfika zaangażowania (ochotnicy), charakter relacji ze zwykłymi mieszkańcami Hiszpanii oraz reprezentantami władzy (w przypadku nazistów – z nacjonalistami, w przypadku antynazistów – z republikanami). W końcowej części artykułu przedstawiono bilans niemieckiego zaangażowania w hiszpańską wojnę domową oraz losy niemieckich uczestników konfliktu po jej zakończeniu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Beumelburg W., Kampf fum Spanien. Die Geschichte der Legion Condor, wyd. 2, Oldenburg–Berlin 1940.
Google Scholar

Bredel W., Spanienkrieg, Berlin (O)–Weimar 1977.
Google Scholar

Brigada International ist unserer Ehrenname. Erlebnisse ehemaliger deutscher Spanienkӓmpfer, hrsg H. Maasen, Bd. I–II, Frankfurt am Main 1976.
Google Scholar

Fischer W., Kurze Geschichten aus meinem langen Leben, Mannheim 1986.
Google Scholar

Führing H., Wir funken für Franco. Einer von der Legion Condor erzӓhlt, Gütersloh 1939.
Google Scholar

Galland A., Die Ersten und die Letzten. Die Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg, München 1953.
Google Scholar

Hoyos M. von, Pedros y Pablos. Fliegen – Erleben – Kӓmpfen in Spanien, München 1939.
Google Scholar

Kantorowicz A., Deutsches Tagebuch, Bd. I, Berlin (W) 1978.
Google Scholar

Kantorowicz A., Notatnik hiszpański, Warszawa 1951.
Google Scholar

Koestler A., Płomień i lód. Przygody mojego życia, Warszawa 2009.
Google Scholar

Mann K., Das Wunder von Madrid, Aufsӓtze, Reden, Kritiken, hrsg. U. Naumann, Töteberg, Reinbek bei Hamburg 1993.
Google Scholar

Lent A., Wir kӓmpften für Spanien. Erlebnisse eines deutschen Freiwilligen im spanischen Bürgerkrieg, Oldenburg (et al.) 1939.
Google Scholar

Pruszyński K., W czerwonej Hiszpanii, Warszawa 1997.
Google Scholar

Puntschart A., Die Heimat ist weit. Erlebnisse im spanischen Bürgerkrieg, im Konzentrationslager, auf der Flucht, hrsg. O. Burger, Weingarten 1983.
Google Scholar

Regler G., Das Ohr des Malchus. Eine Lebensgeschichte, Köln–Berlin 1958.
Google Scholar

Renn L., Wojna hiszpańska, Warszawa 1958.
Google Scholar

Sperber M., Bis mir Scherben auf die Augen legt, Frankfurt am Main 1994.
Google Scholar

Stackleberg K.G. von, Legion Condor. Deutsche Freiwillige in Spanien, Berlin 1939.
Google Scholar

Trautloft H., Als Jagdflieger in Spanien. Aus dem Tagebuch eines deutschen Legionӓrs, Berlin 1939.
Google Scholar

Benson F.R., Writers in Arms. The literary Impact of the Spanish Civil War, London 1968.
Google Scholar

Betz W., Exil und Engagement. Deutsche Schriftsteller in Frankreich der dreißiger Jahre, München 1986.
Google Scholar

Bolloten B., The Spanish Civil War. Revolution and Contrrevolution, New York 1991.
Google Scholar

Braatz K., Werner Mölders. Die Biographie, Moosburg 2008.
Google Scholar

Carr E.H., The Komintern and the Spanish Civil War, London 1984.
Google Scholar

Cattell D., Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War, Berkeley 1957.
Google Scholar

Gorkin J., Stalins langer Arm, Die Vernichtung der freiheitlichen Linken im spanischen Bürgerkrieg, Köln 1980.
Google Scholar

Hommel K., Die Internationalen Brigaden im spanischen Bürgerkrieg 1936–1939, Regensburg 1990.
Google Scholar

Jedynakiewicz K., Intelektualista a polityka. Działalność emigracyjna Klausa Manna (1933–1949), Łódź 2002.
Google Scholar

Jedynakiewicz-Mróz K., Zawsze pod prąd. Życie Eryki Mann (1905–1969), Warszawa 2013.
Google Scholar

Kohlhaas E., „Die Flamme des Weltbrandes an ihrem Ursprung austreten:. Der kommunistische deutsche Freiheitssender 29`8, „Exilforschung” 1990, Bd. VIII.
Google Scholar

Mühlen P. von zur, Sӓuberungen und deutsche Spanienkӓmpfer, „Exilforschung” 1983, Bd. I.
Google Scholar

Mühlen P. von zur, Spanien war Ihre Hoffnung. Die deutsche Linke im spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939, Berlin–Bonn 1985.
Google Scholar

Nowakowski T., Skotnicki M., Legion Condor. Hiszpańska wojna Hitlera, Warszawa 2011.
Google Scholar

Richardson R.D., Comintern Army. The International Brigades and the Spanish Civil War, Lexington 1982.
Google Scholar

Schüller-Springorum Stefanie, Krieg und Fliegen. Die Legion Condor im spanischen Bürgerkrieg, Paderborn 2010.
Google Scholar

Thomas H., The Spanish Civil War, London 1961.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Jedynakiewicz-Mróz, K. (2016). „Bojownicy wolności” i „poszukiwacze przygód” – Niemcy w hiszpańskiej wojnie domowej (1936–1939). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (97), 143–163. https://doi.org/10.18778/0208-6050.97.08