Szwajcarscy ochotnicy w Brygadach Międzynarodowych w Hiszpanii (1936–1939)

Autor

  • Piotr Bednarz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Zakład Historii XIX wieku

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.97.07

Słowa kluczowe:

hiszpańska wojna domowa, szwajcarscy ochotnicy, Brygady Międzynarodowe

Abstrakt

Wybuch wojny domowej w Hiszpanii odbił się szerokim echem w Szwajcarii. Już latem 1936 r. z kraju tego zaczęli napływać ochotnicy do Brygad Międzynarodowych. Zwykle rekrutowali się oni ze środowisk robotniczych uprzemysłowionych kantonów takich jak Zurych czy Bazylea, a także z kantonów francuskojęzycznych, gdzie ideologia socjalistyczna była popularna. Łącznie w Hiszpanii walczyło ok. 800 szwajcarskich ochotników. Udział w hiszpańskiej wojnie domowej Szwajcarzy traktowali jako obronę przed faszyzmem nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, lecz także pośrednio w swoim państwie, w którym ideologia faszystowska również się rozpowszechniała. W zdecydowanej większości Szwajcarzy walczyli na pierwszej linii frontu, stąd też odsetek strat wśród tej grupy narodowej był bardzo wysoki (ok. ¼). Nieprzychylny stosunek władz helweckich do komunizmu oraz funkcjonujący w tym kraju zakaz obcej służby wojskowej stały u podstaw karania byłych ochotników po ich powrocie do ojczyzny kilkumiesięcznym więzieniem i pozbawieniem praw publicznych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Brunner O., Die Verteidigung der Schweiz im Lichte der spanischen Erfahrungen, Zürich 1939.
Google Scholar

Hutter H., Spanien im Herzen. Ein Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg, Zürich 1996.
Google Scholar

Nicole L., En Espagne républicaine et sur le front de Madrid, du 11 au 28 novembre 1937, Genève 1937.
Google Scholar

Olgiati R., Nicht in Spanien hat’s begonnen, Bern 1944.
Google Scholar

Perdrisat G., Trois mois au service de la Révolution espagnole. Récit-reportage d’un ex-volontaire, b.m.w. [1938].
Google Scholar

Stauffer E., Spanienkämpfer. Erinnerungen eines Freiwilligen aus dem Spanischen Bürgerkrieg 1936–1938, Biel 1986.
Google Scholar

Thalmann P., Thalmann C., Revolution für die Freiheit. Stationen eines politischen Kampfes, Moskau–Madrid–Paris 1987.
Google Scholar

Wullschleger M., Schweizer kämpfen in Spanien. Erlebnisse der Schweizer Freiwilligen in Spanien, Zürich 1939.
Google Scholar

Bonjour E., Geschichte der schweizerischen Neutralität, Vier Jahrhundert eidgenössischer Ausserpolitik, Basel 1965.
Google Scholar

Bonjour E., Wideraufnahme diplomatischer Beziehungen zur Sowjetunion 1946, [w.] Die Schweiz und Europa. Ausgewählte Reden und Aufsätze von Edgard Bonjour, Bd. IV, Basel 1976, s. 155–170.
Google Scholar

Degen B., Das Basel der andern. Geschichte der Basler Gewerkschaftsbewegung, Basel 1986.
Google Scholar

Dictionnaire Historique et Biographique de la Suisse, vol. VI, Neuchâtel 1932.
Google Scholar

Florkowska-Frančić H., „Obrona duchowa kraju” w Szwajcarii przed II wojną światową. Między kulturą a polityką, [w:] Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. S. Ciesielski et al., Toruń 2004, s. 173–184.
Google Scholar

Gegen den Krieg. Der Basler Friedenskongress 1912 und seine Aktualität, hrsg. H. Haumann, B. Degen, U. Mäder et al., Basel 2012.
Google Scholar

Halecki O., Gonzague de Reynold 1880–1970, „Teki Historyczne” 1969/1971.
Google Scholar

Hirzel W., Die Schweizer im Bataillon „Tschapaiew”, [w:] Tschapaiew. Das Bataillon der 21 Nationen. Dargestellt in Aufzeichnungen seiner Mitarbeiter, red. A. Kantorowicz, Torrent 1938, s. 266–269.
Google Scholar

Huber P., Die Schweizer Spanienfreiwilligen Biografisches Handbuch, Zürich 2009.
Google Scholar

Huber P., Schweizer Spanienkämpfer in den Fängen des NKWD, „Schweizerische Zeitschrift für Geschichte” 1991, Bd. XLI, s. 335–353.
Google Scholar

Hug R., Schweizer in Francos Diensten. Die Francofreiwilligen im Spanischem Bürgerkrieg 1936–1939, „Schweizerische Zeitschrift für Geschichte” 2011, Bd. LXI, Nr. 2, s. 189–207.
Google Scholar

Jeanneret P., Le mouvement ouvrier suisse et la guerre d’Espagne, [w:] La Suisse et l’Espagne de la République à Franco (1936–1946): Relations officielles, solidarités de gauche, rapports économiques, eds M. Cerutti, S. Guex, P. Huber, Lausanne 2001, s. 193–207.
Google Scholar

Majzner R., Wojna domowa w Hiszpanii 1936–1939 w obserwacjach i analizach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, Radomsko 2012.
Google Scholar

Mattioli A., Zwischen Demokratie und totalitärer Diktatur. Gonzague de Reynold und die Tradition der autoritären Rechten in der Schweiz, Zürich 1994.
Google Scholar

Onori H.P., Schweizer Mitbeteiligte am Spanischen Bürgerkrieg aus der Sicht ihrer Prozesse, Basel 1978.
Google Scholar

Rauber U., Abenteurer, Frontisten, Sozialdesperados. Schweizer Freiwillige im Dienste General Francos 1936–1939, „Tages Anzeiger-Magazin”, Nr. 40, 3 X 1987, s. 18–26.
Google Scholar

Tanner J., Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, München 2015.
Google Scholar

Ulmi N., Huber P., Les combattants suisses en Espagne républicaine 1936–1939, Lausanne 2001.
Google Scholar

Zschokke H., Die Schweiz und der Spanische Bürgerkrieg, Zürich 1976.
Google Scholar

„…dass Friede und Glück Europas vom Sieg der spanischen Republik abhängt”. Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg, [hrsg.] H. Spiess, Zürich 1986.
Google Scholar

Dictionnaire Historique de la Suisse, http://www.hls-dhs-dss.ch.
Google Scholar

IG Spanienfreiwillige, http://www.spanienfreiwillige.ch.
Google Scholar

Rechsteiner P., Discours à l’occasion de la réhabilitation des volontaires suisses, http://www.cgas.ch/1erMai/spip.php?article210.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Bednarz, P. (2016). Szwajcarscy ochotnicy w Brygadach Międzynarodowych w Hiszpanii (1936–1939). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (97), 127–142. https://doi.org/10.18778/0208-6050.97.07