Udział ochotników z Wielkiej Brytanii w hiszpańskiej wojnie domowej

Autor

  • Dariusz Jeziorny Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Polski Najnowszej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.97.06

Słowa kluczowe:

Brytyjczycy w Hiszpanii, Brygady Międzynarodowe, hiszpańska wojna domowa (1936–1939)

Abstrakt

Pisząc o ochotnikach biorących udział w walkach na frontach wojny domowej w Hiszpanii, konieczne jest zastrzeżenie, że chodziło tylko o osoby pochodzące z Wysp Brytyjskich, a nie z innych części Imperium. Historycy doliczyli się 2400–2500 kombatantów z Wielkiej Brytanii, z czego tylko niewiele ponad 30 służyło po stronie rebeliantów. Oznacza to, że zdecydowana większość brała udział w walkach w ramach formacji prorządowych, szczególnie Brygad Międzynarodowych. Tekst porusza kwestie sposobu dotarcia do Hiszpanii, motywacji wyruszenia do walki, tworzonych oddziałów i ich udziale w zmaganiach zbrojnych, składu społecznego rekrutów, najważniejszych pełnionych w Hiszpanii funkcji, traktowaniu ich przez władze Frontu Ludowego, wreszcie powojennych losów kombatantów. Zasadna będzie również odpowiedź na pytanie o znaczenie udziału Brytyjczyków w wojnie domowej w Hiszpanii.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Google Scholar

Ambasada RP Londyn, t. CXXVI.
Google Scholar

The National Archives w Londynie:Foreign Office 371 (General Correspondence): 22646, 22650, 22654–22656, 22695, 22697–22698.Foreign Office 369 (Consular Service): 2561.The Security Service (Personal) 2: 786, 1603, 2203, 2236, 2393, 3339, 4024.The Security Service (Subjects) 3: 321, 322.
Google Scholar

Churchill Archives w Cambridge:Churchill Papers 2: 314.
Google Scholar

Longo L., Brygady Międzynarodowe w Hiszpanii, Warszawa 1961.
Google Scholar

Kemp P., Mine Were of Trouble, London 1957.
Google Scholar

Orwell G., W hołdzie Katalonii, Gdynia 1990.
Google Scholar

1939: The Communist Party of Great Britain and the War, Proceedings of a Conference Held on 21 April 1979 Organised by the Communist Party History Group, eds J. Attfield, S. Williams, London 1984.
Google Scholar

Alpert M., The Republican Army in the Spanish Civil War, 1936–1939, Cambridge–New York 2007.
Google Scholar

Anderson G.A., Fascists, Communists and the National Governmennt. Civil Liberties in Great Britain, 1931–1937, Columbia–London 1983.
Google Scholar

Arielli N., Induced to Volunteer? The Predicament of Jewish Communists in Palestine and the Spanish Civil War, „Journal of Contemporary History” 2011, vol. XLVI, No. 4, s. 854–870.
Google Scholar

Baxell R., British Volunteers in the Spanish Civil War. The British Battalion in the International Brigades, 1936–1939, London–New York 2004.
Google Scholar

Buchanan T., Antifascism and Democracy in the 1930s, „European History Quaterly” 2002, vol. XXXII, No. 1, s. 39–57.
Google Scholar

Buchanan T., Edge of Darkness: British „Fronf-Line” Diplomacy in the Spanish Civil War, 1936–1937, „Contemporary European History” 2003, vol. XII, No. 3, s. 279–303.
Google Scholar

Buchanan T., The Death of Bob Smillie and the Eclipse of Independent Labour Party, „Historical Journal” 1997, vol. XL, No. 2, s. 435–464.
Google Scholar

Harris K., Attlee, London 1984.
Google Scholar

Herreros S., The International Brigades in the Spanish War: Flags and Symbols, „Proceedings of the XIX International Congress of Vexillology”, Barcelona 2003, s. 141–165.
Google Scholar

Keene J., Fighting for Franco: International Volunteers in Nationalist Spain During the Spanish Civil War, 1936–1939, London–New York 2001.
Google Scholar

Little D., Red Scare, 1936: Anti-Bolshevism and the Origins of British Non-Intervention in the Spanish Civil War, „Journal of Contemporary History” 1988, vol. XXIII, No. 2, s. 291–311.
Google Scholar

Mates L., Spanish Civil War and British Left, London 2007 (ebook, dostęp: 15 VI 2016 r. na ProQuest Central).
Google Scholar

Morgan K., Harry Pollitt, Manchester–New York 1993.
Google Scholar

Othen Ch., Franco’s International Brigades: Adventurers, Fascists and Christian Crusaders in the Spanish Civil War, London 2013.
Google Scholar

Richardson R.D., Comintern Army: The International Brigades in the Spanish Civil War, Ph.D., University of Maryland 1969 (dostęp: 7 IV 2009 r. na http://proquest. umi.com/pqdweb?index=64&did=758849251&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1239120185&clientId=111991).
Google Scholar

Thorpe A., A History of the British Labour Party, 2nd ed., London 2001.
Google Scholar

Wood N., Communism and British Intellectuals, London 1957.
Google Scholar

Wyszczelski L., Madryt 1936–1937, Warszawa 1986.
Google Scholar

Z pomocą republikańskiej Hiszpanii 1936–1939, red. K. Bertolini et al., Warszawa 1972.
Google Scholar

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Kemp_(writer).
Google Scholar

https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Bates_(writer).
Google Scholar

http://www.international-brigades.org.uk.
Google Scholar

https://rakochyhistory.wordpress.com/2014/06/10/readings-spanish-civil-war.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Jeziorny, D. (2016). Udział ochotników z Wielkiej Brytanii w hiszpańskiej wojnie domowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (97), 107–125. https://doi.org/10.18778/0208-6050.97.06