Udział obywateli Związku Sowieckiego w wojnie domowej w Hiszpanii w latach 1936–1939

Autor

  • Mariusz Wołos Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej, Wydział Humanistyczny, Katedra Historii Najnowszej, Instytut Historii i Archiwistyki

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.97.03

Słowa kluczowe:

wojna domowa w Hiszpanii, Związek Sowiecki, stalinizm, udział obywateli sowieckich w wojnie

Abstrakt

Udział obywateli Związku Sowieckiego w wojnie domowej w Hiszpanii był znaczący. Dla wsparcia obozu lewicy i armii Frontu Ludowego posłano ok. 4 tysięcy ludzi, w tym ok. tysiąca specjalistów cywilnych i kilkuset agentów służ specjalnych. Największą liczbę doradców wojskowych stanowili piloci oraz czołgiści. Do Hiszpanii wysłano elitę Armii Czerwonej, ludzi w zdecydowanej większości stosunkowo młodych, bo urodzonych na przełomie XIX i XX w. Józef Stalin traktował wojnę domową jako poligon doświadczalny dla własnego sprzętu oraz specjalistów. W Moskwie zadbano również o promowanie komunizmu i internacjonalizmu, posyłając do Hiszpanii dziennikarzy, pisarzy i kinooperatorów. Poniesione w trakcie konfliktu straty były bolesne, ale z pewnością nie nadszarpnęły nadmiernie potencjału militarnego Związku Sowieckiego. Oblicza się, że w trakcie konfliktu zginęło 198 doradców oraz specjalistów wojskowych, w tym co najmniej 93 lotników.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

España traicionada. Stalin y la guerra civil, eds. R. Radosh, M.R. Habeck, G. Sevostianov, trad. de J.M. Madariaga, Barcelona 2002.
Google Scholar

Komintern i grażdanskaja wojna w Ispanii. Dokumienty, otw. red. S.P. Pożarskaja, Moskwa 2001.
Google Scholar

Łubianka. Stalin i gławnoje uprawlenije godbiezopasnosti NKWD 1937–1938. Dokumienty, sostaw. W.N. Chaustow, W.P. Naumow, N.S. Płotnikow, Moskwa 2004.
Google Scholar

Politbjuro CK RKP(b)-WKP(b) i Jewropa. Reszenija „osoboj papki” 1923–1939, Moskwa 2001.
Google Scholar

Politbjuro CK RKP(b)-WKP(b) i Komintern 1919–1943. Dokumienty, otw. red. G.M. Adibekow, Moskwa 2004.
Google Scholar

Stalin i Kaganowicz. Pierepiska 1931–1936 gg., sostaw. O.B. Chlebniuk, R.U. Devis, L.P. Koszelewa, E.A. Ris, L.A. Rogowaja, Moskwa 2001.
Google Scholar

SSSR i grażdanskaja wojna w Ispanii: 1936–1939 gody, szef-red. S. Kudriaszow, „Wiestnik Archiwa Prezidenta Rossijskoj Federacji”, Moskwa 2013.
Google Scholar

Kolcow M.E., Ispanija w ognie, t. I (Ispanskij dniewnik), kn. 1–2 (7 nojabrja – 30 dekarbja 1936 g.), Moskwa 1987.
Google Scholar

Kolcow M.E., Ispanija w ognie, t. II (Ispanskij dniewnik), kn. 2 (1 janwarja – 10 apriela 1937 g.); kn. 3 (Korrespondencji. Reportażi. Oczerki), Moskwa 1987.
Google Scholar

Kuzniecow N.G., Na dalekom meridianie. Wospominanija uczastnika nacjonalno-rewolucjonnoj wojny w Ispanii, Moskwa 1971.
Google Scholar

Majskij I.M., Dniewnik dipłomata. Łondon, kn. 1 (1934 – 3 sientabrja 1939 goda), otw. red. A.O. Czubarjan, Moskwa 2006.
Google Scholar

Orlov A., The Secret History of Stalin’s Crimes, Random House 1953.
Google Scholar

Sudopłatow P., Specoperacji. Łubianka i Kreml 1930–1950 gody, Moskwa 2002.
Google Scholar

Szyr E., Czterdzieści lat temu w obronie Republiki Hiszpańskiej, „Nowe Drogi” 1976, nr 7, s. 96–110.
Google Scholar

Adibekow G.M., Szachnazarowa E.N., Szirinja K.K., Organizacjonnaja struktura Kominterna 1919–1943, Moskwa 1997.
Google Scholar

Broué P., Communistes contre Staline. Massacre d’une génération, Paris 2003.
Google Scholar

Carr T.H., The Comintern and the Spanish Civil War, ed. T. Deutscher, New York 1984.
Google Scholar

Chlebniuk O., Stalin i utwierzdienije stalinskoj diktatury, Moskwa 2010.
Google Scholar

Ciechanowski J.S., Podwójna gra. Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej 1936–1939, Warszawa 2014.
Google Scholar

Courtois S., Panné J.-L., Cień NKWD nad Hiszpanią, [w:] Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, wstęp do polskiego wydania K. Kersten, Warszawa 1999, s. 314–331.
Google Scholar

Czernuszew N.S, Czernuszew J.N., Rastrieljannaja elita RKKA (komandiry 1-go i 2-go rangow, komkory, komdiwy i i rawnyje): 1937–1941. Biograficzeskij słowar, Moskwa 2012.
Google Scholar

Czernuszew N.S, Czernuszew J.N., Rastrieljannaja elita RKKA 1937–1941. Kombrigi i im rawnyje, Moskwa 2014.
Google Scholar

Deszczyński M.P., Mazur W., Na krawędzi ryzyka. Eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym, Warszawa 2004.
Google Scholar

Duraczyński E., Stalin. Twórca i dyktator supermocarstwa, Pułtusk–Warszawa 2012.
Google Scholar

Kaczorowski B., Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej, Łódź–Kraków 2016.
Google Scholar

Kaminskij O., Ich nazywali „ispancami”, Odessa 2009.
Google Scholar

Khlevniuk O., Stalin. Nowa biografia, Kraków 2016.
Google Scholar

Koszel B., Hiszpański dramat 1936–1939. Wojna domowa w Hiszpanii w polityce mocarstw europejskich, Poznań 1991.
Google Scholar

Kowalsky D., La Unión Soviética y la guerra civil española. Una revisión crítica, prólogo de S.G. Payne, trad. de T. de Lozoya, J. Rabasseda-Gascón, Barcelona 2004.
Google Scholar

Kustow M., Petrosowa A., Diwiersant-legenda. Tałant minera. Wojennyje uroki Ilii Starinowa izyczajut i siegodnia, „FSB za i protiw” 2010, nr 1 (8), s. 80–83.
Google Scholar

Łurje W.M., Koczik W.J., GRU. Dieła i ljudi, Sankt-Petersburg–Moskwa 2003.
Google Scholar

Medinskij W., Wojna. Mify SSSR 1939–1945, Moskwa 2011.
Google Scholar

Meszczerjakow M.T., Ispanskaja Respublika i Komintern, Moskwa 1981.
Google Scholar

Moa P., Mity wojny domowej. Hiszpania 1936–1939, red. nauk i wstęp P. Skibiński, Warszawa 2007.
Google Scholar

Nowikow M.W., Sowietskij Sojuz i grażdanskaja wojna w Ispanii 1936–1939 godow, „Rossijskaja istorija” 2009, nr 5, s. 51–63.
Google Scholar

Nowikow M.W., SSSR, Komintern i grażdanskaja wojna w Ispanii 1936–1939 gg., Jarosławl 2007.
Google Scholar

Richardson R.D., Comintern army: the International Brigades and the Spanish Civil War, Lexington 1982.
Google Scholar

Rogowin W.Z., Partija rasstrieljannych, Moskwa 1997.
Google Scholar

Rossijskaja Federacija. Kniga pamiati 1923–1939, Moskwa 1988.
Google Scholar

Romero Salvadó F.J., Historical Dictionary of the Spanish Civil War, Lanham–Toronto–Plymouth 2013.
Google Scholar

Rubcow J.B., Iż-za spiny wożdja. Politiczeskaja i wojennaja diejatielnost L.Z. Mechlisa, Moskwa 2003.
Google Scholar

Rybałkin J.E., Operacija „X”. Sowietskaja wojennaja pomoszcz respublikanskoj Ispanii (1936–1939 gg.), Moskwa 2000.
Google Scholar

Sokołow B.W., Cena wojny. Ljudskije potieri Rossiji/SSSR w XX–XXI ww., Moskwa 2017.
Google Scholar

Szubin A.W., Stalin i Ispanskaja respublika (1936–1939 gg.), „Regnum. Informacionnoje agenstwo”, https://regnum.ru/news/polit/2157926.html (dostęp: 20 XI 2016 r.).
Google Scholar

Szubin A.W., Wielikaja ispanskaja rewolucija, Moskwa 2016.
Google Scholar

Werth N., La terreur et le désarroi. Staline et son système, Paris 2007.
Google Scholar

Wieczorkiewicz P.P., Łańcuch śmierci. Czystka w Armii Czerwonej 1937–1939, Warszawa 2001.
Google Scholar

Wielikaja Otieczestwiennaja. Komdiwy. Wojennyj biograficzieskij słowar, t. II, pod obszcziej red. W.P. Goremykina, Moskwa 2014.
Google Scholar

Wielikaja Otieczestwiennaja. Komkory. Wojennyj biograficzieskij słowar, t. II, pod obszcziej red. M.G. Wożakina, Moskwa 2006.
Google Scholar

Wojtkowiak J., Polacy i Litwini, oficerowie Armii Czerwonej w latach 1922–1941. Słownik biograficzny, Warszawa 2015.
Google Scholar

Zalesskij K.A, Imperija Stalina. Biograficzeskij encikłopediczeskij słowar, Moskwa 2000.
Google Scholar

Zalesskij K.A., Kto jest kto w istorji SSSR 1924–1953 gg., Moskwa 2009.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Wołos, M. (2016). Udział obywateli Związku Sowieckiego w wojnie domowej w Hiszpanii w latach 1936–1939. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (97), 31–63. https://doi.org/10.18778/0208-6050.97.03