Francuzi w hiszpańskiej wojnie domowej: walka przeciwko faszyzmowi i obrona ojczyzny

Autor

  • Frédéric Dessberg Uniwersytet w Paryżu 1 Panthéon-Sorbonne / Akademia Wojskowa Saint-Cyr

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.97.02

Słowa kluczowe:

ochotnicy francuscy, Francuska Partia Komunistyczna, granica francusko-hiszpańska, komisarze polityczni

Abstrakt

Mimo podjętej przez Paryż decyzji o nieinterwencji francuscy ochotnicy stanowili największy kontyngent pośród obcokrajowców wojujących w hiszpańskiej wojnie domowej. Francuskie archiwa wojskowe i polityczne, nawet jeśli niezbyt często pojawiają się studia poświęcone tej problematyce, ukazują ideologiczną motywację przeciwko „faszyzmowi”, również ze względów patriotycznych. Walka przeciwko hiszpańskiej rebelii wojskowej mogła być podjęta w imię obrony francuskiego modelu republiki i demokracji. Artykuł przedstawia doświadczenia francuskich ochotników (głównie robotników) z punktu widzenia ich indywidulanego zaangażowania w lipcu 1936 r. Analizuje ich rolę i ich działania w ramach Brygad Międzynarodowych. Dotyczy również ich powrotów do Francji z punktu widzenia francuskich władz politycznych i wojskowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Centre des Archives Diplomatiques de Nantes: Madrid, 396 PO/B: 561, 563.
Google Scholar

Service Historique de la Défense/Département de l’Armée de Terre, Vincennes, 7N: 2754, 7255, 7257 i 7258, Espagne, Attachés militaries.
Google Scholar

Documents diplomatiques français 1932–1939, 2e série, t. III (19 juillet – 19 novembre 1936), Paris 1966; 2e série, t. IV (20 novembre 1936 – 19 février 1937), Paris 1967.
Google Scholar

Orwell G., Homage to Catalonia, London 1938.
Google Scholar

Bariéty J., Les pacifistes français et le mouvement „Amsterdam-Pleyel”, 1930–1935, [w:] La France et l’URSS dans l’Europe des années 30, eds M. Narinski, E. Du Réau, G.-H. Soutou, A. Tchoubarian, Paris 2005, s. 85–98.
Google Scholar

Benassar B., La Guerre d’Espagne et ses lendemains, Paris 2004.
Google Scholar

Borne D., Dubief H., La crise des années 30, 1929–1938, „Nouvelle histoire de la France contemporaine” [Paris] 1989, no. 13.
Google Scholar

Broué P., Staline et la révolution. Le cas espagnol, Paris 1993.
Google Scholar

Broué P., Témime É., La Révolution et la guerre d’Espagne, Paris 1961.
Google Scholar

Denéchère Y., Jean Herbette (1878–1960). Journaliste et ambassadeur, Bruxelles 2003.
Google Scholar

Dessberg F., Le Triangle impossible. Les relations franco-soviétiques et le facteur polonaise dans les questions de sécurité en Europe (1924–1935), Bruxelles 2009.
Google Scholar

Dreyfus-Armand G., Martinez-Maler O., L’Espagne, passion française, 1936–1975. Guerre, exils, solidarités, Paris 2015.
Google Scholar

Hermet G., La Guerre d’Espagne, Paris 1989.
Google Scholar

Inquimbert A.-A., Monsieur Blum… un roi de France ferait la guerre, „Guerres mondiales et conflits contemporains” 2004, t. III, no. 215, s. 35–45.
Google Scholar

Inquimbert A.-A., Un Officier français dans la Guerre d’Espagne. Carrière et écrits d’Henri Morel (1919–1944), Rennes 2009.
Google Scholar

Keene J., Fighting for Franco. International Volunteers in Nationalist Spain During the Spanish Civil War, 1936–1939, Leicester 2001.
Google Scholar

Les Français et la Guerre d’Espagne, Perpignan 1990.
Google Scholar

Maitron J., Pennetier C., Dictionnaire biographique du movement ouvrier français, t. XXXVI, Paris 1964.
Google Scholar

Millot C., La passion de Simone Weil, „La clinique lacanienne” 2005, t. I, no. 8, s. 25–37.
Google Scholar

Nothomb P., Malraux en Espagne, Paris 1999.
Google Scholar

Roussillon S., Les Brigades internationales de Franco, Paris 2012.
Google Scholar

Serrano C., L’Enjeu espagnol: le PCF et la guerre d’Espagne, Paris 1987.
Google Scholar

Sill É., La croisade des gosses. Fugues, disparitions et enrôlements volontaires de mineurs français en Espagne durant la guerre civile, „Vingtième Siècle. Revue d’Histoire” 2011, t. II, no. 110, s. 19–32.
Google Scholar

Skoutelsky R., L’Espoir guidait leurs pas. Les volontaires français dans les Brigades internationales, 1936–1939, Paris 1998.
Google Scholar

Stein S., Ma Guerre d’Espagne. Brigades internationales: la fin d’un mythe, Paris 2012.
Google Scholar

Thomas H., La Guerre d’Espagne, 1936–1939, Paris 1985.
Google Scholar

Thornberry R., André Malraux et l’Espagne, Genève 1977.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Dessberg, F. (2016). Francuzi w hiszpańskiej wojnie domowej: walka przeciwko faszyzmowi i obrona ojczyzny. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (97), 13–30. https://doi.org/10.18778/0208-6050.97.02