Techniczne, finansowe i polityczne przyczyny przyjęcia na uzbrojenie Wojska Polskiego broni systemu Mauser

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.114.06

Słowa kluczowe:

Wojsko Polskie, broń strzelecka, wyposażenie, Mauser

Abstrakt

Artykuł zawiera informacje o wydarzeniach, których następstwem było wprowadzenie na wyposażenie Wojska Polskiego w latach 1919–1921 broni strzeleckiej systemu Mauser. Podaje informacje o szczegółach technicznych uzbrojenia, na których opierano się przy wyborze czy odrzucaniu poszczególnych modeli broni. Przedstawia także polityczne tło podejmowanych przez wojskowych oficjeli decyzji, które miało wielkie znaczenie przy ostatecznym wyborze typu broni. Można tu także znaleźć informacje dotyczące kwestii finansowych, mających niebagatelny wpływ na podejmowane decyzje. Ostateczny wybór indywidualnej broni strzeleckiej w ogromnym stopniu rzutował na przyszłe działania Wojska Polskiego w celu wyposażenia go w inne typy broni.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Tomasz Kozieł - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie / Jan Dlugosz University in Czestochowa

Mgr Tomasz Kozieł – doktorant w Pracowni Historii XX w. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Zainteresowania naukowe: historia wojskowości, w szczególności okresu międzywojennego, oraz genetyczne pochodzenie Europejczyków.

Bibliografia

Biuro Komitetu dla Spraw Uzbrojenia Armii [Biuro KSU], sygn. I.303.15.1; I.303.15.2
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego [CAW WBH], Departament III Artylerii i Uzbrojenia, sygn. I.300.32.63; I.300.32.64
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego [CAW WBH], Departament Uzbrojenia Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.35.59
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego [CAW WBH], Instytut Techniczny Uzbrojenia [ITU], sygn. I.342.1.43; I.300.1.48
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego [CAW WBH], Oddział IV Sztabu Generalnego (Głównego), sygn. I.303.7.465
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego [CAW WBH], Szef Sztabu Generalnego / Kancelaria Przyboczna, sygn. I.303.1.194
Google Scholar

Cieśla M., Produkcja broni strzeleckiej w Polsce w latach 1921–1939, „Res Politicae” 2018, t. XVIII, s. 9–22.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.16926/rp.2018.10.01

Głębowicz W., Matuszewski R., Nowakowski T., Indywidualna broń strzelecka II wojny światowej, Warszawa 2000.
Google Scholar

Gołębiewski J., Przemysł wojenny w Polsce 1918–1939, Kraków 1990.
Google Scholar

Gwóźdź Z., Zarzycki P., Polskie konstrukcje broni strzeleckiej, Warszawa 1993.
Google Scholar

Jędrysiak J., Kadra oficerska Legionów Polskich w ocenie niemieckich doradców z marca 1917 r., „Dzieje Najnowsze” 2020, R. LII, nr 3, s. 267–297. https://doi.org/10.12775/DN.2020.3.13
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/DN.2020.3.13

Konstankiewicz A., Broń strzelecka Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1986.
Google Scholar

Kośmider T., Planowanie wojenne w Polsce w latach 1921–1926, Toruń 2001.
Google Scholar

Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim (1919–1922), Warszawa 1970.
Google Scholar

Matuszewski R., Wojciechowski I. J., Karabin Mannlicher wz. 1895, Warszawa 1986, Typy Broni i Uzbrojenia, t. CIX.
Google Scholar

Stawecki P., Polityka wojskowa Polski 1921–1926, Warszawa 1981.
Google Scholar

Wielki leksykon uzbrojenia. Wrzesień 1939, t. X, Warszawa 2013.
Google Scholar

Wielki leksykon uzbrojenia. Wrzesień 1939, t. XXXI, Warszawa 2014.
Google Scholar

Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939, red. P. Stawecki, Warszawa 1990.
Google Scholar

Jaskólski J., Tabele walutowe i towarowe 1914–1924, wyd. 2 znacznie rozsz., Lwów 1924, https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/116686/edition/112800/content (dostęp: 1 VI 2022).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-10-19

Jak cytować

Kozieł, T. (2023). Techniczne, finansowe i polityczne przyczyny przyjęcia na uzbrojenie Wojska Polskiego broni systemu Mauser. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (114), 93–103. https://doi.org/10.18778/0208-6050.114.06