Doświadczenie w narracjach nauczycieli – imperatyw w formowaniu tożsamości dojrzałej

Autor

  • Katarzyna Popek Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Metodologii Nauk

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.15

Słowa kluczowe:

nauczyciele, doświadczenie, dojrzałość, tożsamość osobowa

Abstrakt

Głównym założeniem moich badań dotyczących samodoskonalenia nauczycieli, na podstawie ich doświadczeń zawodowych oraz związanych z realizacją powołania, jest ukazanie złożoności i zarazem niejednoznaczności charakteru nauczyciela we współczesnym świecie. Wyzwaniem, jakie podejmuję, jest wypracowanie odpowiedniej metodologii, pozwalającej ująć i opisać wpływ życiowego doświadczenia na formowanie się dojrzałej tożsamości osobowej wśród nauczycieli. Prezentowana praca jest zalążkiem „wykuwania się” tych sposobów ujęcia szczególnego rodzaju doświadczeń, o których piszę; tak też jest w przypadku badania każdej szczególnej egzystencji w nadziei na wydobycie konkretnych treści. Okazuje się, że badane osoby: nauczycielka szkoły średniej, nauczyciel akademicki i nauczyciel duchowny są niezwykle oddane swojej misji służenia radą i pomocą, szczególnie zaś właściwym inspirowaniem swoim przykładem. Najważniejszym wnioskiem, jaki płynie z moich badań, jest stwierdzenie, że każdy prawdziwy nauczyciel jest przede wszystkim indywidualną jednostką ze swą osobistą historią i z doświadczeniami, których nie sposób generalizować.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Święty Augustyn, Wyznania, przekł. Z. Kubiak, Kraków 1994.
Google Scholar

Growiec K., Kapralski S., Tożsamość, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014, s. 489–496.
Google Scholar

Hawkins D.R., Przywracanie zdrowia, przekł. K. Dumińska, Warszawa 2012.
Google Scholar

Hessen S., O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki personalistycznej, oprac. W. Okoń, Warszawa 1997.
Google Scholar

Hryniewicz W. (OMI), Paradoksy chrześcijańskiej tożsamości, „Więź”, maj 1981, R. XXIII, nr 5 (277), s. 100–113.
Google Scholar

Kaniowska K., Etyka, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014, s. 116–122.
Google Scholar

Kempis T. à, O naśladowaniu Chrystusa, przekł. A. Kamieńska, Warszawa 1980.
Google Scholar

Klus-Stańska D., Narracje w szkole, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiń­ski, Gdańsk 2002, s. 189–220.
Google Scholar

Marszałek M., Świadectwo, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014, s. 473–478.
Google Scholar

Napiórkowski M., Mit, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014, s. 237–240.
Google Scholar

Schütze F., Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, przekł. M. Czyżewski, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 1, s. 11–56.
Google Scholar

Wolska D., Doświadczenie, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014, s. 94–99.
Google Scholar

Karpińska B., Łaska kryzysu, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/laska_kryzysu.html (dostęp: 30 V 2016 r.).
Google Scholar

Kazimierczak-Kucharska A., Chrześcijaństwo jako filozofia. Postać Sokratesa jako jedno ze źródeł nauczania św. Justyna Męczennika, http://katedra.uksw.edu.pl/publikacje/anna_kazimierczak_kucharska/chrzescijanstwo_jako_filozofia_postac_sokratesa_jako_jedno_ze_zrode_nauczania _justyna.pdf (dostęp: 30 V 2016 r.).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Popek, K. (2016). Doświadczenie w narracjach nauczycieli – imperatyw w formowaniu tożsamości dojrzałej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), 225–247. https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.15