Doktor Herta Oberheuser i jej działalność medyczna w KL Ravensbrück w świetle zeznań świadków i ofiar eksperymentów

Autor

  • Paulina Fronczak Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Średniowiecznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.14

Słowa kluczowe:

II wojna światowa, Niemcy, obóz koncentracyjny, eksperymenty, kobieta

Abstrakt

Herta Oberheuser była jedyną kobietą-lekarzem skazaną podczas procesów lekarzy w Norymberdze. W czasie jej pracy w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück wraz z innymi lekarzami, np. Karlem Gebhardtem czy Fritzem Fischerem, dokonywała eksperymentów na kobietach – zabiegi polegały na transplantacjach kości, a także na wprowadzaniu do ran m.in. bakterii, drewna i szkła, co miało oddać warunki panujące na froncie. Niemieccy lekarze chcieli znaleźć sposób na zahamowanie powszechnego zjawiska i sposobu wyleczenia zakażenia w warunkach polowych. Przyczynkiem do nieludzkich badań był zamach na szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) – Reinharda Heydricha w roku 1942 i jego śmierć wskutek zgorzeli gazowej. W artykule przedstawione są wspomnienia operowanych kobiet oraz świadków w procesie norymberskim. W relacjach osób mających bezpośredni kontakt z lekarką jawi się ona jako osoba bezwzględna, okrutna, służąca wyższej idei, pozbawiona jakichkolwiek ludzkich odruchów i uczuć. Wzbudzała ona postrach, każda z więźniarek obawiała się spotkania z asystentką doktora Gebhardta.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Lundholm A., Wrota piekieł. Ravensbrück, przekł. E. Czerwiakowska, Warszawa 2014.
Google Scholar

Ponad ludzką miarę. Wspomnienia operowanych z Ravensbrück, red. H. Klimek, Warszawa 1968.
Google Scholar

Trials of war criminals before the Nuernberg Military Tribunals under control council law No. 1, vol. II, Nuernberg October 1946 – April 1949.
Google Scholar

Fedorowicz A., Skutki eksperymentów medycznych przeprowadzanych na kobietach i dzieciach w niemieckich obozach koncentracyjnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin–Polonia” 2010, vol. LXV, z. 1, s. 53–71.
Google Scholar

Klee E., Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, Kraków 2014.
Google Scholar

Skotnicki A., Zbrodnicze eksperymenty lekarskie, „Alma mater” 2009, nr 118, s. 119–123.
Google Scholar

Spitz V., Doktorzy z piekła rodem. Przerażające świadectwo nazistowskich eksperymentów medycznych, red. A. Kula, Zakrzewo 2013.
Google Scholar

Sterkowicz S., Nieludzka medycyna. Lekarze w służbie nazizmu, Warszawa 2007.
Google Scholar

Wojdat E. i in., Zachorowanie na zgorzel gazową – opis diagnozowania przypadku, „Przegląd Epidemiologiczny” 2005, t. LIX, nr 4, s. 859–863.
Google Scholar

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zgorzel-gazowa;4001227.html (dostęp: 12 IX 2016 r.).
Google Scholar

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43067426.html (dostęp: 12 IX 2016 r.).
Google Scholar

http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/bund-deutscher-maedel-bdm/ (dostęp: 12 IX 2016 r.).
Google Scholar

http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/herta-oberheuser/ (dostęp: 12 IX 2016 r.).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Fronczak, P. (2016). Doktor Herta Oberheuser i jej działalność medyczna w KL Ravensbrück w świetle zeznań świadków i ofiar eksperymentów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), 213–223. https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.14