Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan w Polsce i dobroczynna działalność anglikanów w międzywojennej Polsce

Autor

  • Dominik Flisiak Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii, Zakład Historii po 1945 roku

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.11

Słowa kluczowe:

Polska, judaizm, Kościół anglikański, neofici

Abstrakt

Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan powstało w 1930 r. Celem tej inicjatywy było zawarcie porozumienia między dwoma misjami Kościoła anglikańskiego, które działały w międzywojennej Polsce, Londyńskiego Towarzystwa Szerzenia Chrześcijaństwa wśród Żydów oraz Misji Barbikańskiej. Pierwsza z nich działała w centralnej Polsce, druga w województwach wschodnich. Obydwie organizacje prowadziły działalność misyjną wśród wyznawców judaizmu. Celem stowarzyszenia było niesienie pomocy chrześcijanom pochodzenia żydowskiego (neofitom). Było spowodowane to tym, że takie osoby były usuwane ze wspólnot, w których dotychczas egzystowali. Wkrótce idea stowarzyszenia upadła, ponieważ obydwie organizacje konkurowały ze sobą. Po pewnym czasie członkowie Misji Barbikańskiej, by pomóc neofitom, powołali do życia Towarzystwo Opieki nad nawróconymi Izraelitami „Samarytanin”.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Gorodiszcz P., Christ and the Jews. A review of the work for propagation of the Gospel amongst the Jews under thee superintendence of rev. P. Gorodishz from the 1 October 1921 till the 1 May 1923, Równe 1923.
Google Scholar

Grelewski S., Wyznania Protestanckie i Sekty Religijne w Polsce Współczesnej, Lublin 1937.
Google Scholar

Łoza S., Czy wiesz kto to jest, Warszawa 1938.
Google Scholar

Perelman J., Moje przeżycia, spostrzeżenia, Hajfa 1977.
Google Scholar

Pisar S., Z krwi i nadziei, Białystok 1992.
Google Scholar

Sawicki J., Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w państwie Polskim, Warszawa 1937.
Google Scholar

Statut Chrześcijańskiego Towarzystwa Opieki nad Nawróconymi Izraelitami „Samarytanin”, Białystok 1935.
Google Scholar

Statut Stowarzyszenia Żydów-Chrześcijan w Polsce, Warszawa 1930.
Google Scholar

„Dwa Światy” 1937, 1939.
Google Scholar

„Izraelita” 1897.
Google Scholar

„Jutrzenka Białostocka” 1939.
Google Scholar

Alabrudzińska E., Protestantyzm w Polsce w latach 1918–1939, Toruń 2004.
Google Scholar

Alabrudzińska E., Misje Chrześcijańskie wśród Żydów w Polsce 1918–1939, „Studia Judaica” 2002, vol. V, No. 2 (10); 2003, vol. VI, No. 1 (11), s. 117–129.
Google Scholar

Birnbaum I., Non omnis moriar. Pamiętnik z getta warszawskiego, Warszawa 1982.
Google Scholar

Brzoza C., Sowa A.L., Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006.
Google Scholar

Cweibaum B., Gerber N.M., Schipper I., Schwarzbard I., Stendig S., Tartakower A., Wasserman P., Encyklopedia palestyńska, t. I, z. 4, Kraków–Warszawa 1939.
Google Scholar

Fijałkowski P., Rakowski S., Ludzie i zabytki. Żydzi na ziemiach polskich, Warszawa 1992.
Google Scholar

Gastpary W., Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych. Część I. 1914–1939, War­szawa 1978.
Google Scholar

Gorodiszcz P., The Polish Evangelic-Reformed church: (Wilno synod), b.m.w. 1937.
Google Scholar

Hulka-Laskowski P., Wileński Kościół Ewangelicko-Reformowany na tle Reformacji i kultury Polskiej (1556–1936), Wilno 1936.
Google Scholar

Kłaczkow J., Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Toruń 2008.
Google Scholar

Koneczny F., Cywilizacja żydowska, Warszawa 1995.Lechowski A., Białystok. Przewodnik historyczny, Białystok 2009.
Google Scholar

Mark B., Ruch oporu w getcie białostockim. Samoobrona, zagłada, powstanie, Warszawa 1952.
Google Scholar

Oniszczuk J., Wiśniewski T., Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918–1939, Łódź 2011.
Google Scholar

Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 1988.
Google Scholar

Rutkowska-Sztop K., Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku, Kraków 2008.
Google Scholar

W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. A. Jagodzińska, Wrocław 2012.
Google Scholar

Wiśniewski T., Bóżnice Białostocczyzny. Żydzi w Europie Wschodniej do roku 1939, Białystok 1992.
Google Scholar

Wiśniewski T., Misja Barbikańska w Białymstoku. Inwentarz materiałów. Cześć I, „Zeszyty Naukowe Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku”, t. XII, z. 66, Humanistyka, Dział H, Prace Historyczne, s. 251–269.
Google Scholar

Wiśniewski T., Nawracanie Żydów na ziemiach polskich. Misja Barbikańska w Białymstoku, Łódź 2013.
Google Scholar

Wroński S., Zwolakowa M., Polacy–Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971.
Google Scholar

Zieliński T., Schyłek istnienia Misji Barbikańskiej w Białymstoku na tle dziejów brytyjskich misji wśród Żydów na ziemiach polskich, „Myśl Protestancka” 2004, nr 1–2 (29–30), s. 95–105.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Flisiak, D. (2016). Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan w Polsce i dobroczynna działalność anglikanów w międzywojennej Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), 161–174. https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.11