Wojna polsko-szwedzka z lat 1626–1629 w pismach Stanisława Koniecpolskiego

Autor

  • Szymon Wachoń Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.04

Słowa kluczowe:

Stanisław Koniecpolski, Prusy, listy, żołd, fortyfikacje, piechota, kawaleria, Gustaw II Adolf, Zygmunt III Waza

Abstrakt

W latach 1626–1629 Rzeczpospolita Obojga Narodów prowadziła wojnę z Królestwem Szwedzkim. Wojna ta była częścią szerszej realizacji znanej jako dominium Maris Baltici. Gustaw II Adolf, król Szwecji, szukając pretekstu do inwazji na południowe wybrzeże Bałtyku, posłużył się roszczeniami Zygmunta III do szwedzkiej korony. Na początku wojny król Zygmunt III Waza osobiście dowodził armią, jednak po serii porażek zmuszony został wezwać Stanisława Koniecpolskiego. Hetman Koniecpolski mimo młodego wieku był już doświadczonym dowódcą. Doświadczenie to zdobył walcząc zarówno z Kozakami, jak i Tatarami. Liczne potyczki na stepach Ukrainy zostały następnie wykorzystanie w walce ze Szwedami.
W pismach Stanisława Koniecpolskiego ukazana jest sytuacja wewnętrzna Rzeczpospolitej w pierwszej połowie XVII w. W listach do króla i innych ważnych dygnitarzy państwowych Koniecpolski opisuje nie tylko sytuację militarną. W pismach tych widoczna jest wyraźna troska o dobro kraju. Hetman zdawał sobie sprawę z wewnętrznych problemów państwa, takich jak nieefektywny system poboru podatków i brak zainteresowania szlachty toczącą się wojną. Wrażliwy na te problemy informował o nich najważniejszych dostojników państwowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku, wyd. S. Przyłęcki, Lwów 1842.
Google Scholar

Anusik Z., Gustaw II Adolf, Wrocław 2009.
Google Scholar

Balcerek M., Księstwo Kurlandii i Semigalii w wojnie Rzeczypospolitej ze Szwecją w latach 1600–1629, Poznań 2012.
Google Scholar

Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczpospolitej, red. P. Kroll, M. Nagielski, M. Wagner, Zabrze 2010.
Google Scholar

Podhorodecki L., Chanat Krymski, państwo koczowników na kresach Europy, Warszawa 2012.
Google Scholar

Podhorodecki L., Hetman Stanisław Koniecpolski, Warszawa 2011.
Google Scholar

Seredyka J., Sejm w Toruniu z 1626 roku, Wrocław 1966.
Google Scholar

Staszewski J., Bitwa pod Trzcianą, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1937, t. IX, s. 411–416.
Google Scholar

Szelągowski A., O ujście Wisły. Wielka wojna pruska, Warszawa 1905.
Google Scholar

Wisner H., Zygmunt III Waza, wyd. 2, Wrocław 2006.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Wachoń, S. (2016). Wojna polsko-szwedzka z lat 1626–1629 w pismach Stanisława Koniecpolskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), 43–56. https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.04