Drugi etap rokoszu Zebrzydowskiego (X 1606 – VI 1608) w świetle wybranych druków ulotnych

Autor

  • Adrianna Czekalska Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.03

Słowa kluczowe:

druki ulotne, rokosz Zebrzydowskiego, bitwa pod Guzowem, Zygmunt III

Abstrakt

W tekście omówiono wybrane druki ulotne powstałe od października 1606 r. do czerwca 1608 r., w trakcie drugiej fazy rokoszu Zebrzydowskiego, tj. od ugody zawartej pod Janowcem do pierwszego uniwersału królewskiego ogłaszającego amnestię. Większość pism z czasów wspomnianego wystąpienia szlacheckiego zebrał i wydał Jan Czubek w trzytomowej edycji źródłowej. Zawiera ona utwory o charakterze literackim oraz broszury propagandowe mające na celu pozyskanie nowych stronników.
Na potrzeby artykułu wybrano 22 druki z trzeciego tomu zbioru. Zdaje się, że autorami większości z nich byli opozycjoniści. Niektóre wymierzone były w ich własne stronnictwo, co wskazuje na pewne rozbicie ideologiczne zaistniałe po październikowej ugodzie. W pracy nie skupiano się na wyjaśnieniu politycznych zagadnień rokoszu, ponieważ uznano, że w tym celu należałoby skorzystać z dokumentacji wychodzącej z kancelarii królewskiej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bazyliszek, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), Kraków 1918, s. 266–267.
Google Scholar

Cenzura konstytucji sejmowych przez posła jednego, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), Kraków 1918, s. 307–319.
Google Scholar

Compendium naprawy Rzpltej, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), Kraków 1918, s. 182–185.
Google Scholar

Consilium na tryumfie krakowskim przy wróceniu się KJMci z Janowca jemu dane, napisane, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), Kraków 1918, s. 181–182.
Google Scholar

Credens spraw pod Janowcem przez JMP. wojewodę krakowskiego województwom wielgopolksim posłany, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), Kraków 1918, s. 185–195.
Google Scholar

Fundament rokoszu, przez JMP. wojewodę krakowskiego pod Jeziorną 22 Iuni ustnie oświadczony, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), Kraków 1918, s. 335–349.
Google Scholar

Na skrypt, co sejm gani Catalina jakiś, który skrypt nazwany Bazyliszek, antidotum spokojnego szlachcica i prawdziwej wolności pragnącego, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 267–274.
Google Scholar

Nowy Testament, Ewangelia wg św. Jana 10, 16, [w:] Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 3, Poznań 2003.
Google Scholar

Objaśnienie prerogatywy stanu rycerskiego względem rokoszu a straszenie przeciwnego zjazdu wiślickiego, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 261–265.
Google Scholar

Odpowiedź rokoszanów na zarzuty przeciwko nim w uniwersałach wyrażone, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 369–372.
Google Scholar

Ostrowski P., Wolski J., Pismo na sejmiki, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 396–397.
Google Scholar

Piasecki P., Kronika Pawła Piaseckiego, biskupa przemyślskiego, Kraków 1870.
Google Scholar

Pokazanie niewinności rokoszan, między ludzi podanej, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 375–384.
Google Scholar

Pismo szlachcica jednego, w którym o rozprawie znać daje do braciej, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 357–369.
Google Scholar

Przyczyny, dla których konwokacja złożona by nie może, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 393–395.
Google Scholar

Radziwiłł A.S., Rys panowania Zygmunta III, przekł. E. Kotłubaj, wyd. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2011.
Google Scholar

Replika na respons ks. prymasa panu wojewodzie krakowskiemu, przez szlachcica jednego napisana, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 397–401.
Google Scholar

Respons na „Wizerunek postępku z rokoszany tyrannidis et foedae servitutis”, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 406–413.
Google Scholar

Respons przeciwko niejakiemu cenzorowi, który konstytucye sejmowe anni 1607 oblique interpretował, ludzie cnotliwe i Rzpltej zasłużone szczypiąc, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 319–334.
Google Scholar

Rokosz jaki ma być i co na nim stanowić, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 275–288.
Google Scholar

Skrypt na tych, którzy rokoszu nie pragną a sejmu się napierają, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 289–295.
Google Scholar

Śmiertelne rany Rzeczypospolitej naszej, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 372–374.
Google Scholar

Widzenie się Zygmunta III z Maksymilianem w Krasnymstawie r. 1589, [w:] Starożytności historyczne polskie, czyli pisma i pamiętniki do dziejów dawnej Polski. Listy królów i znakomitych mężów, przypowieści, przysłowia itp., wyd. A. Grabowski, t. I, Kraków 1840, s. 90–97.
Google Scholar

Wypowiedzenie posłuszeństwa Zygmuntowi, królewicowi szwedzkiemu, anno 1607 die nativitatis Ioannis Baptistae, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 349–357.
Google Scholar

Zdanie JMPana Marszałka koronnego na sejm walny koronny in anno 1607 pro die 7 Mai warszawski, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. III (Proza), s. 295–296.
Google Scholar

Augustyniak U., Plotka, pomówienie, prowokacja – jako narzędzia walki politycznej za Zygmunnta III, [w:] Kultura. Polityki. Dyplomacja. Studia ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu, Warszawa 1990, s. 29–45.
Google Scholar

Michalak H., Druk ulotny w służbie informacji i propagandy. Czasy Zygmunta III Wazy, [w:] Kultura. Polityki. Dyplomacja. Studia ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu, Warszawa 1990, s. 234–245.
Google Scholar

Szpaczyński P.P., Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587–1618, Kraków 2013.
Google Scholar

Urbaniak V., Zamoyszczycy bez Zamoyskiego. Studium dekompozycji ugrupowania politycznego, Warszawa 1995.
Google Scholar

Wisner H., Rokosz Zebrzydowskiego, Kraków 1989.
Google Scholar

Wisner H., Zygmunt III Waza, wyd. 2, Wrocław 2009.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Czekalska, A. (2016). Drugi etap rokoszu Zebrzydowskiego (X 1606 – VI 1608) w świetle wybranych druków ulotnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), 19–41. https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.03