Francuska czarownica czy angielska reformatorka? – postrzeganie Anny Boleyn przez wieki na podstawie wybranych źródeł i literatury

Autor

  • Ewa Paczkowska Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Nowożytnej, Instytut Historii

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.02

Słowa kluczowe:

Anna Boleyn, postrzeganie, kobieta, uprzedzenia

Abstrakt

Mimo że Anna Boleyn była Angielką, przez jej współczesnych była postrzegana jako Francuzka zarówno pod względem wykształcenia, jak i różnic kulturowych. Wprowadzone przez nią zmiany w zakresie religii, kultury, edukacji oraz polityki były niekiedy tak obce społeczeństwu, że była niejednokrotnie nazywana Francuzką, ladacznicą czy czarownicą. W artykule zostaną przedstawione opinie o Annie pochodzące ze źródeł spisywanych za jej życia, jak również późniejszych, aż do czasów współczesnych. Na ich przykładzie zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, kim była Anna Boleyn oraz w jakim stopniu przekazywane na przestrzeni wieków informacje na jej temat są prawdziwe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ballads from Manuscripts: Ballads on the Condition of England in Henry VIII’s and Edward VI’s Reigns, ed. F.J. Furnivall, London 1868–1872.
Google Scholar

Calendar of State Papers Relating To English Affairs in the Archives of Venice, Volume 4, 1527–1533, ed. R. Brown, London 1871.
Google Scholar

Calendar of State Papers, Spain, Volume 4 Part 2, 1531–1533, ed. P. de. Gayangos, London 1882.
Google Scholar

Calendar of State Papers, Spain, Volume 5 Part 1, 1534–1535, ed. P. de. Gayangos, London 1886.
Google Scholar

Calendar of State Papers, Spain, Volume 5 Part 2, 1536–1538, ed. P. de. Gayangos, London 1888.
Google Scholar

Love-letters from King Henry VIII to Anne Boleyn: some In French, and some In English. To which are added translations of those written in French. With an appendix…, ed. T. Hearne, London 1714.
Google Scholar

The Poetical Works of Sir Thomas Wyatt, ed. C.C. Clarke, Edinburgh 1868.
Google Scholar

The Poetical Works of Sir Thomas Wyatt, ed. J. Yeowell, London 1904.
Google Scholar

Benger E., Memoirs of the Life of Anne Boleyn, Queen of Henry VIII, London 1821.
Google Scholar

Bordo S., The Creation of Anne Boleyn, New York 2013.
Google Scholar

Carney J.E., Fairy Tale Queens, New York 2010.
Google Scholar

Castor H., She – Wolves. The Women Who Ruled England Before Elizabeth, London 2010.
Google Scholar

Friedmann P., Anne Boleyn. A Chapter of English History 1527–1536, vol. II, London 1884.
Google Scholar

Ives E., Życie i śmierć Anny Boleyn, przekł. E Stępkowska, Kraków 2012.
Google Scholar

Norton E., The Boleyn Women, Stroud 2013.
Google Scholar

Sander N., The Rise and Growth of the Anglican Schism, ed. D. Lewis, London 1877.
Google Scholar

Warnicke R.M., The Rise and Fall of Anne Boleyn, Cambridge 1989.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Paczkowska, E. (2016). Francuska czarownica czy angielska reformatorka? – postrzeganie Anny Boleyn przez wieki na podstawie wybranych źródeł i literatury. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), 9–17. https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.02