Centrum Wyszkolenia Armii – „Alma Mater” żołnierzy gen. Władysława Andersa w latach 1942–1946

Autor

  • Bartosz Janczak Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Łodzi / Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation, Branch in Łódź https://orcid.org/0000-0003-0233-7443

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.109.11

Słowa kluczowe:

Centrum Wyszkolenia Armii, Armia Polska na Wschodzie, 2 Korpus Polski, wyszkolenie, kursy, szkoły podchorążych

Abstrakt

W artykule opisano dzieje Centrum Wyszkolenia Armii (CWA) w latach 1942–1946. Utworzono je w celu przeszkolenia żołnierzy służących w Armii Polskiej na Wschodzie oraz 2 Korpusie. We wchodzących w skład CWA ośrodkach wyszkolenia broni i służb organizowano – zgodnie z zapotrzebowaniem – kursy oraz szkoły podchorążych, na których słuchacze zdobywali niezbędną wiedzę wojskową. Przez prawie cztery lata funkcjonowania kilkukrotnie zmieniało się podporządkowanie CWA, przekształcano strukturę organizacyjną i podległość. W składzie polskiego wojska na Środkowym Wschodzie znaleźli się żołnierze o różnych przeżyciach wojennych, doświadczeniach i umiejętnościach. Z tego powodu szkolenie nie było łatwym zadaniem. Najważniejszy cel CWA dotyczył przeszkolenia jak największej liczby żołnierzy na szczeblu centralnym, aby Armia Polska na Wschodzie i 2 Korpus Polski osiągnęły zdolność bojową. W polskim wojsku potrzebowano bardzo wielu specjalistów różnych broni i służb, aby obsadzić przewidziane etatami stanowiska w jednostkach wojskowych. Zadania dla CWA ustalało Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie i 2 Korpusu w wytycznych wyszkolenia. Na podstawie tych dokumentów opracowywano cały proces szkolenia. Przez prawie cztery lata w CWA przeszkolono kilka tysięcy polskich żołnierzy. Ta jednostka dla wielu okazała się „Alma Mater”, a nabyte umiejętności przydały się w działaniach wojennych o niepodległość Polski.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Bartosz Janczak - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Łodzi / Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation, Branch in Łódź

Dr Bartosz Janczak – absolwent Uniwersytetu Opolskiego, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Zainteresowania badawcze: biografistyka wojskowa, dzieje polskiej kawalerii II Rzeczypospolitej, historia Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej.

Bibliografia

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [IPMS], Armia Polska na Wschodzie, sygn. A.VIII, A.VIIIa.
Google Scholar

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [IPMS], 2 Korpus, sygn. A.XI.
Google Scholar

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [IPMS], Naczelne Władze Wojskowe, sygn. A.XII.
Google Scholar

Działania 2. Korpusu we Włoszech, t. I, red. S. Biegański, Londyn 1963.
Google Scholar

Janczak B., Armia Polska na Wschodzie (1942–1943). Powstanie, organizacja, wyszkolenie, [w:] Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1947), red. P. Chmielowiec, K. A. Tochman, Rzeszów–Warszawa 2019, s. 117–131.
Google Scholar

Podgórski T., Generał Józef Giza w listach i dokumentach, Kraków–Nowy Sącz 2018.
Google Scholar

Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II (Kampanie na Obczyźnie), cz. 2 (czerwiec 1941 – czerwiec 1944), Londyn 1975.
Google Scholar

Szczurowski M., Artyleria Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej, Toruń 2001.
Google Scholar

Tym J. S., Pancerni i ułani Generała Andersa, Warszawa 2012.
Google Scholar

Tym J. S., Wojska pancerne Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1940–1947, Warszawa 2012.
Google Scholar

Wawer Z., Armia generała Władysława Andersa w ZSRR 1941–1942, Warszawa 2012.
Google Scholar

Żak J., Nie walczyli dla siebie. Powojenna odyseja 2. Korpusu Polskiego, Warszawa 2014.
Google Scholar

Żaroń P., Armia Andersa, Toruń 1997.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Janczak, B. (2021). Centrum Wyszkolenia Armii – „Alma Mater” żołnierzy gen. Władysława Andersa w latach 1942–1946. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (109), 201–222. https://doi.org/10.18778/0208-6050.109.11