Dylematy szkolenia artylerzystów Polskiej Marynarki Wojennej podczas II wojny światowej w świetle sprawozdań dowódców okrętów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.109.10

Słowa kluczowe:

Polska Marynarka Wojenna, II wojna światowa, artylerzyści, szkolenie

Abstrakt

Polska Marynarka Wojenna podczas II wojny światowej utraciła bezpośredni kontakt z zapleczem demograficznym, co uwidoczniło się szczególnie mocno z chwilą wprowadzania do służby kolejnych jednostek pływających dzierżawionych od the Royal Navy. Braki kadrowe okazały się szczególnie uciążliwe zwłaszcza na przełomie 1941/1942 r., zaś wyszkolenie nowych specjalistów zajmowało sporo czasu. Owe niesprzyjające okoliczności znajdowały wyraz m.in. w meldunkach dowódców okrętów. Prezentowane materiały źródłowe dokumentują zarówno kłopoty z uzupełnieniem stanów osobowych w ogóle, jak również wskazują na inne dylematy przed jakimi stawali dowódcy okrętów w zakresie szkolenia obsad głównych systemów walki.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Zdzisław Kryger - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni / Polish Naval Academy in Gdynia

Dr Zdzisław Kryger – kmdr ppor. rez., absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w latach 2011–2014 zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Zainteresowania naukowe: historia wojen morskich.

Bibliografia

Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [AIPMS], sygn. MAR. A.II.17/15; MAR. A.V.20/1; MAR. A.V.24/7; MAR. A.XII.26/40; MAR.A.V.23/1; MAR. A.V.23/3; MAR. A.V.23/6; MAR. A.V.18/1; MAR. A.V.18/8.
Google Scholar

Bartosik J., Wierny okręt, Warszawa 1948.
Google Scholar

Borowiak M., Niszczyciel ORP Orkan, Oświęcim 2017.
Google Scholar

Borowiak M., Okręty francuskie pod polską banderą, Oświęcim 2018.
Google Scholar

Budzyński T., Działalność Polskiej Marynarki Wojennej w czasie wojny 1939–1945, „Nasze Sygnały” 1950, nr 2, s. 4.
Google Scholar

Ciesielski Cz., Pater W., Przybylski J., Polska Marynarka Wojenna 1918–1980. Zarys dziejów, Warszawa 1992.
Google Scholar

Kryger Z., Dylematy zabezpieczenia logistycznego na przykładzie wybranego epizodu wojennych dziejów ORP „Burza”, „Gospodarka Morska i Logistyka” 2017, nr 12, s. 490–500.
Google Scholar

Pertek J., Wielkie dni małej floty, Poznań 1987.
Google Scholar

Piaskowski S. M., Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918–1946, t. III, Albany 1990.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Kryger, Z. (2021). Dylematy szkolenia artylerzystów Polskiej Marynarki Wojennej podczas II wojny światowej w świetle sprawozdań dowódców okrętów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (109), 183–199. https://doi.org/10.18778/0208-6050.109.10