Ile Lucyfera w Lucyferze? Serialowa postać a jej biblijny pierwowzór. Różnice i podobieństwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.11

Słowa kluczowe:

Szatan, Lucyfer, Pismo Święte, literatura apokryficzna, serial

Abstrakt

Szatan i początki Zła fascynują ludzkość od zarania dziejów. W artykule podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, kim jest Szatan i dlaczego bywa często utożsamiany z Lucyferem? Prześledzimy następnie jego losy spisane na kartach Pisma Świętego oraz literatury apokryficznej, by na koniec porównać Szatana z tytułowym bohaterem popularnego w ostatnich latach serialu Lucyfer. Dzięki temu możliwa będzie odpowiedź na kolejne pytanie – w jakim stopniu serialowy bohater, uosobienie zakorzenionych w popkulturze powszechnych wyobrażeń na temat postaci Szatana, przypomina swój biblijny pierwowzór.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Aleksandra Bartosiewicz - Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

Dr Aleksandra Bartosiewicz – adiunkt w Katedrze Badań Operacyjnych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: transport i logistyka, transport morski i kolejowy kontenerów, optymalizacja i analiza rynków, historia konteneryzacji, historia giełdy, biografie znanych postaci historycznych.

Bibliografia

Alighieri D., La Divina commedia, 21ed, Milano 2007.
Google Scholar

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych, red. K. Dynarski, M. Przybył, wyd. 5, Poznań 2020.
Google Scholar

Goethe J. W., Faust, tłum. F. Konopka, Warszawa 1977.
Google Scholar

Milton J., Raj utracony, tłum. M. Słomczyński, Warszawa 1974.
Google Scholar

Babu A. R., Decoding “Lucifer”: Challenging the Retro- Fittings in the History of Satan, „Drishti: the Sight” 2020/2021, vol. IX, issue 2, s. 169–173.
Google Scholar

Ciesielska-Kruczek R., Zwoje znad Morza Martwego, „Biblioteka i Edukacja” 2019, nr 15, s. 169-185.
Google Scholar

Hansen M. G., The name Lucifer, „The Journal of Religion” 1884, vol. IV, No. 2, s. 71–73.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/469507

Ivanova J., The Devil and human vices in Marie Corelli’s “The Sorrows of Satan; or, the Strange Experience of One Geoffrey Tempest, Millionaire” vs Tv Series “Lucifer”: Then and Now, Bachelor’s thesis, Tartu University, Narva 2018.
Google Scholar

Jędrzejewski S., Początek zła (Rdz 3 I 6, 1–4) w interpretacji Księgi Henocha etiopskiej (1 Henet), „Seminare” 1997, nr 13, s. 95–112.
Google Scholar

Jobes A., Society’s Changing Values: A Cultural Perspective on the Sexualizing of Male Villains and Antiheroes in Film and Television, „English: Student Scholarship and Creative Works” 2019, No. 3, s. 1–69.
Google Scholar

Kaczmarek T., Zło o charakterze osobowym – Szatan w refleksji teologicznej i doświadczeniu Kościoła, „Studia Włocławskie” 2003, nr 6, s. 241–254.
Google Scholar

Kalinowski P., Szatan i jego upadek w chrześcijaństwie i islamie, „NURT SVD” 2013, [numer specjalny], s. 139–145.
Google Scholar

Karczewski M., Oryginalność satanologii Apokalipsy św. Jana na tle literatury biblijnej, „Studia Elbląskie” 2014, nr XV, s. 141–153.
Google Scholar

Karczewski M., Teologiczna wizja szatana w Apokalipsie 12,3–17, „Studia Warmińskie” 2004/2005, t. XLI/XLII, s. 233–246.
Google Scholar

Kardyś W., Szatan w Starym Testamencie oraz w judaizmie Drugiej Świątyni. Studium z historii tradycji, Lublin 2015.
Google Scholar

Lewis J., Hotter than Hell: Tracing Satan’s Transformation from Beastly to Beguiling, RELS 3501-A: Heaven and Hell in the Christian Tradition, Lethbridge, AB 2020.
Google Scholar

Martin J., Once Upon a Real World: Subliminal Messages and the Role they Play, „COMM 2203: Intro to Mass Communications” 2016, vol. I, s. 1–10.
Google Scholar

Murphy K. J., Leviathan to Lucifer: What Biblical Monsters (Still) Reveal, „Interpretation: A Journal of Bible and Theology” 2020, vol. LXXIV(II), s. 146–158.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0020964319896308

Paterson L., Satan and Lucifer: A comparison of their metamorphoses from angel to devil in Milton’s “Paradise Lost” and Vondel’s “Lucifer” and “Adam in Ballingschap”, MA thesis, Rhodes University, Grahamstown 1978 (maszynopis).
Google Scholar

Pires V. C., Nascimento R. N. A., Complexidade narrativa: A série « Lúcifer » a as percepçôes do mito do diabo, „Revista Anagrama: Revista Científica Interdisciplinar da Graduação” 2019, vol. I, s. 1–12.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.11606/issn.1982-1689.anagrama.2019.153940

Poniży B., Księga Mądrości a Qumran – hipoteza zależności, [w:] Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, red. H. Drawnel, A. Piwowar, Lublin 2009, s. 61–76.
Google Scholar

Prazza di B., Un tesoro di diavolo: perché gli antieroi seriali sono i nostri protagonisti preferiti, “Comparatismi” 2018, vol. III, s. 151–163.
Google Scholar

Rosiński F., Potwory, demony i straszydła w dawnym Izraelu, „Colloquia Anthropologica et Communicativa” 2017, nr 10, s. 109–124.
Google Scholar

Szałanda T., Szatan i świat demonów w ewangeliach apokryficznych: przyczynek do badań, „Studia Redemptorystowskie” 2014, nr 12, s. 265–276.
Google Scholar

Tronina A., Armeńska Pokuta Adama (Paenitentia Adae – armeniace, CApVT 1. IV), „Vox Patrum” 2011, R. XXXI, t. LVI, s. 597–620.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4245

Janik M., Lilit – między mitem a Biblią, https://www.academia.edu/34541158/LILIT_MI%C4%98DZY_MITEM_A_BIBLI%C4%84 (dostęp: 15 IX 2021).
Google Scholar

Lucyfer. Pilot (s01o01), premiera 25 I 2016.
Google Scholar

Lucyfer. Lucyfer, zostań. Dobry diabeł (s01o02), premiera 1 II 2016.
Google Scholar

Lucyfer. Ulubiony syn (s01o06), premiera 29 II 2016.
Google Scholar

Lucyfer. Przychodzi ksiądz do baru (s01o09), premiera 21 III 2016.
Google Scholar

Lucyfer. Potwór (s02o06), premiera 31 X 2016.
Google Scholar

Lucyfer. Ktoś tu wertował Dantego (s04o02), premiera 8 V 2019.
Google Scholar

Lucyfer. Wszystko o Ewie (s04o04), premiera 8 V 2019.
Google Scholar

Lucyfer. Rodzinna kolacja (s05o09), premiera 28 V 2021.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-08-30

Jak cytować

Bartosiewicz, A. (2021). Ile Lucyfera w Lucyferze? Serialowa postać a jej biblijny pierwowzór. Różnice i podobieństwa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (108), 237–253. https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.11