Plotkarz i prorok. Osoba i spuścizna Wacława Alfreda Zbyszewskiego we wspomnieniach wybranych przedstawicieli II Wielkiej Emigracji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.09

Słowa kluczowe:

„Wiadomości”, „Kultura”, Radio Wolna Europa, emigracja niepodległościowa 1945–1990, historia najnowsza Polski, polska literatura emigracyjna

Abstrakt

Wacław Alfred Zbyszewski (1903 – 1985) karierę literacką rozpoczął w roku 1923 jako jeden z najmłodszych publicystów w II Rzeczpospolitej. W wyniku wybuchu II Wojny Światowej znalazł się na emigracji w Londynie, następnie w Niemczech, a pod koniec życia w Paryżu. W ciągu niemal pięćdziesięciu lat działalności jako współpracownik najważniejszych polskich organów informacyjnych i opiniotwórczych: „Dziennika Polskiego”, tygodnika „Wiadomości”, miesięcznika „Kultura”oraz Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa,  zdobył pozycję jednego z najciekawszych i najpopularniejszych dziennikarzy.  Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak tę wieloletnią dziennikarską aktywność oceniali twórcy emigracyjnej kultury w tym zwierzchnicy oraz redakcyjni koledzy oraz jaki był ich stosunek do samego Wacława Zbyszewskiego. W celu przybliżenia wspomnianych kwestii w artykule zebrane i omówione zostały teksty wspomnieniowe poświęcone Wacławowi Zbyszewskiemu jak i działalności instytucji z którymi był związany w okresie II Wojny Światowej i Zimnej Wojny. Wśród autorów wykorzystanych materiałów źródłowych wymienić można m. in. Stefanię Kossowską, Marię Danilewiczową czy Jerzego Giedroyca.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Jędrzej Bończak - Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

Mgr Jędrzej Bończak – doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: biografistyka, historia literatury, historia najnowsza Polski i świata, historia II Wielkiej Emigracji.

Bibliografia

Czapska M., Ostatnie odwiedziny i inne szkice, Warszawa 2006.
Google Scholar

Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, oprac. K. Pomian, Warszawa 1994.
Google Scholar

Goll E., „Ma Pan u mnie piwko”. Dywagacje składacza, [w:] „Wiadomości” i okolice. Szkice i wspomnienia, red. M. A. Supruniuk, t. II, Toruń 1996, s. 177–180.
Google Scholar

Kołaczkowski R., Byłem dzieckiem szczęścia, [w:] RWE. Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, oprac. A. Grabowska, Warszawa 2002, s. 167–189.
Google Scholar

Kossowska S., Galeria przodków, Warszawa 1991.
Google Scholar

Kossowska S., W. A. Zbyszewski, [wstęp do:] W. A. Zbyszewski, Zagubieni romantycy i inni, Paryż 2015, s. 5–10.
Google Scholar

Morawski M., W biurze paryskim Radia Wolna Europa, [w:] RWE. Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, oprac. A. Grabowska, Warszawa 2002, s. 221–232.
Google Scholar

Szyłeyko Z., Dziennik Radiowy Rozgłośni Polskiej RWE 1952–1972. Fakty, ludzie, refleksje [w:] RWE. Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, oprac. A. Grabowska, Warszawa 2002, s. 265–284.
Google Scholar

Winczakiewicz J., Musztarda po obiedzie, [w:] „Wiadomości” i okolice. Szkice i wspomnienia, red. M. A. Supruniuk, t. II, Toruń 1996, s. 185–196.
Google Scholar

Zbyszewski W. A., Ciocia z Tambowa, [w:] W. A. Zbyszewski, Ludzie, których znałem, oprac. R. Habielski, P. Kądziela, Warszawa 2020, s. 284–296.
Google Scholar

Zbyszewski W. A., Ludzie, których znałem, oprac. R. Habielski, P. Kądziela, Warszawa 2020.
Google Scholar

Zbyszewski W. A., Zagubieni romantycy i inni, Kraków 2015.
Google Scholar

Danilewicz-Zielińska M., Poglądy na literaturę emigracyjną, [w:] Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. II, Londyn 1965, s. 619–643.
Google Scholar

Danilewicz-Zielińska M., Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992.
Google Scholar

Habielski R., O Wacławie A. Zbyszewskim, [wstęp do:] J. Giedroyc, W. A. Zbyszewski, Listy 1939–1984, wybór, wstęp i oprac. R. Habielski, Warszawa 2018, s. 5–30.
Google Scholar

Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, Londyn 1965.
Google Scholar

„Wiadomości” i okolice. Szkice i wspomnienia, red. M. A. Supruniuk, t. I, Toruń 1995.
Google Scholar

„Wiadomości” i okolice. Szkice i wspomnienia, red. M. A. Supruniuk, t. II, Toruń 1996.
Google Scholar

Maria Czapska, https://www.czapscy.org.pl/maria-czapska/ (dostęp: 8 X 2021).
Google Scholar

Maria Danilewicz-Zielińska, http://sppwarszawa.pl/czlonkowie/maria-danilewicz-zielinska/ (dostęp: 8 X 2021).
Google Scholar

Stefania Kossowska, http://sppwarszawa.pl/czlonkowie/stefania-kossowska/ (dostęp: 8 X 2021).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-08-30

Jak cytować

Bończak, J. (2021). Plotkarz i prorok. Osoba i spuścizna Wacława Alfreda Zbyszewskiego we wspomnieniach wybranych przedstawicieli II Wielkiej Emigracji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (108), 193–204. https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.09