Zarys historii i inwentaryzacja zachowanej infrastruktury sportów zimowych w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Lubawce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.10

Słowa kluczowe:

historyczne obiekty sportowe, Karpacz, Szklarska Poręba, Lubawka, skocznie narciarskie, tory bobslejowo-saneczkowe, badania terenowe, inwentaryzacja

Abstrakt

Tematem artykułu są historyczne obiekty sportowe na terenie Karpacza, Szklarskiej Poręby i Lubawki. Przedstawiony został zarys dziejów zimowej infrastruktury sportowej dostępnej na tych terenach. Wybrane obiekty, tj. skocznie narciarskie oraz tory bobslejowo-saneczkowe, związane są z zimowymi dyscyplinami sportowymi. Istotnym aspektem są przeprowadzone badania terenowe umożliwiające ocenę bieżącej sytuacji. Wykonana przez autorkę inwentaryzacja dała możliwość oceny stanu i stopnia zachowania. Wykorzystana została dokumentacja fotograficzna zrobiona w trakcie badań terenowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Julia Panicz - Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław

Julia Panicz – absolwentka studiów licencjackich kierunku dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania badawcze: historyczne obiekty sportowe, historia sportów, fotografia, kultura materialna.

Bibliografia

Basałygo E., 900 lat Jeleniej Góry, Tędy przeszła historia. Kalendarium wydarzeń w Kotlinie Jeleniogórskiej i jej okolicach, Jelenia Góra 2010.
Google Scholar

Cała M., Warcholik W., Karkonosze, Kraków 2005.
Google Scholar

Deptuła E., Lubawka. Monografia historyczna miasta, Lubawka 1991.
Google Scholar

Hirsch-Tabis A., Tabis K. E., Karpacz – Krummhübel. Dzieje miasta pod Śnieżką, Mysłakowice 2005.
Google Scholar

Kamienna Góra. Monografia geograficzno-historyczna miasta i okolicy, red. S. Michalkiewicz, Wrocław 1985.
Google Scholar

Krótka historia jednej zimowej dyscypliny sportu, „Karkonosze Korkontoi Riesengebirge” 2011, nr 10, s. 16–17.
Google Scholar

Łaborewicz I., Skocznie narciarskie w śląskich Karkonoszach (III), „Sudety. Przyroda. Kultura. Historia” [Wrocław] 2004, nr 36, s. 36–37.
Google Scholar

Łaborewicz I., Wiater P., Szklarska Poręba. Monografia historyczna, Szklarska Poręba 2011.
Google Scholar

Marusarz S., Rogowski K. Z., Na skoczniach Polski i świata. Wspomnienia Stanisława Marusarza, wyd. 2 uzup. i popr., Warszawa 1974.
Google Scholar

Mazurski R. K., Świeradów-Zdrój i okolice. Przewodnik, wyd. 2 rozszerzone, Warszawa 1986.
Google Scholar

Mazurski R. K., Czerwiński J., Góry Izerskie, Warszawa 1991.
Google Scholar

Papaj M., Szklarska Poręba i okolice: ilustrowany przewodnik z planem miasta i mapami wycieczek: opis atrakcji w mieście i okolice: propozycje wycieczek, Jelenia Góra 2015.
Google Scholar

Prociak P. T., Lubawka i okolice. Cztery pory roku, Lubawka 2005.
Google Scholar

Przerwa T., Między lękiem a zachwytem. Sporty zimowe w śląskich Sudetach i ich znaczenie dla regionu (1945 r.), Wrocław 2012.
Google Scholar

Słownik geografii turystycznej Sudetów, red. M. Staffa, t. I (Góry Izerskie), Warszawa–Kraków 1989.
Google Scholar

Słownik geografii turystycznej Sudetów, red. M. Staffa, t. III (Karkonosze), Warszawa–Kraków 1993.
Google Scholar

Słownik geografii turystycznej Sudetów, red. M. Staffa, t. VIII (Kotlina Kamiennogórska, Wzgórza Bramy Lubawskiej, Zawory), Wrocław 1997.
Google Scholar

Słownik geografii turystycznej Sudetów, red. M. Staffa, t. IX (Góry Kamienne), Wrocław 1996.
Google Scholar

Słynne lodowisko na Łomnicy w Karpaczu, „Karkonosze Korkontoi Riesengebirge” 2004, nr 3, s. 7.
Google Scholar

Steć T., Sudety Zachodnie, cz. 1 (Kotlina Jeleniogórska, Karkonosze, Rudawy Janowickiej, Kotlina Kamiennogórska, Czeskie Karkonosze [obszar konwencji]), Warszawa 1965.
Google Scholar

W Karkonoszach zmieniło się wiele… tylko śnieg pozostał ten sam, „Karkonosze Korkontoi Riesengebirge” 2011, nr 10, s. 14–15.
Google Scholar

Wiater P., Zimowa infrastruktura Szklarskiej Poręby do 1945 r., [w:] Szklarska Poręba: monografia historyczna, Szklarska Poręba 2011, s. 426–432.
Google Scholar

Wiater P., Zimowe zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów wokół wodospadu Kamieńczyka do 1945 roku, [w:] Geoekologiczne problemy Karkonoszy 2003, Liberec–Vrchlabi 2004, Opera Corcontica, nr 41, s. 508–514.
Google Scholar

Bobsleje, [w:] Wystawa stała, http://www.muzeumsportu.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=3&lang=pl (dostęp: 2 XII 2020).
Google Scholar

Dworakowski A., Przewodnik po polskich skoczniach narciarskich 2013, http://web.archive.org/web/20160304132100/http:/skijumping.pl/artykuly/dodatki/przewodnik_2013.pdf (dostęp: 19 XII 2021).
Google Scholar

Dworakowski A., Przewodnik po skoczniach narciarskich 2016, https://www.skijumping.pl/content/przewodnik_2016.pdf (dostęp 19 XII 2021).
Google Scholar

Historia karpackiej skoczni, https://www.karpacz.pl/historia-karkonoskiej-skoczni/article (dostęp: 8 VII 2021).
Google Scholar

Nie tylko Orlinek, https://www.karpacz.pl/nie-tylko-orlinek/article (dostęp: 8 VII 2021).
Google Scholar

Olimpijskie aspiracje Szklarskiej Poręby, https://sciezkawbok.wordpress.com/2016/07/26/olimpijskie-aspiracje-szklarskiej-poreby/ (dostęp: 8 VII 2021).
Google Scholar

Restauracja „Nad Zaporą” i lodowisko w Karpaczu, https://polska-org.pl/6173733,foto.html?idEntity=534878 (dostęp: 8 VII 2021).
Google Scholar

Rozwój sportu i turystyki w Karpaczu, http://www.strzelec.wczasy.pl/historia/histb/rzep_l/rzep_l.html (dostęp: 8 VII 2021).
Google Scholar

Skocznie narciarskie. Archiwum, http://www.skisprungschanzen.com/PL/Skocznie/POL-Polska/D-Dolno%C5%9Bl%C4%85skie/ (dostęp: 8 VII 2021).
Google Scholar

Skoki narciarskie, [w:] Wystawa stała, http://www.muzeumsportu.org/index.php?option=com_content (dostęp: 2 XII 2020).
Google Scholar

Wiater P., Narty w Karkonoszach – rys historyczny, https://www.e-szklarska.com/narty.php (dostęp: 8 VII 2021).
Google Scholar

Wielkie plany na Dolnym Śląsku – Lubawka czołowym ośrodkiem skoków narciarskich, https://www.skijumping.pl/wiadomosci/29500/wielkie-plany-na-dolnym-slasku---lubawka-czolowym-osrodkiem-skokow-narciarskich/ (dostęp: 8 VII 2021).
Google Scholar

Z dziejów sportów zimowych w Kotlinie Jeleniogórskiej, [w:] Wystawa stała, http://www.muzeumsportu.org/index.phpoption=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=3&lang=pl (dostęp: 2 XII 2020).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Panicz, J. (2021). Zarys historii i inwentaryzacja zachowanej infrastruktury sportów zimowych w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Lubawce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (108), 205–235. https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.10