„Martwe czarownice”. Procesy i egzekucje zmarłych oskarżonych o magię pośmiertną w dobrach zakonu krzyżackiego na Śląsku i Morawach w XVII i XVIII wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.107.08

Słowa kluczowe:

wampir, czarownica, magia, magia posthuma, procesy o czary, Śląsk, Morawy, zakon krzyżacki, samobójstwo, XVII–XVIII wiek, monarchia Habsburgów

Abstrakt

W dobrach przyległych do Bruntál (niem. Freudenthal) i Sovinec (niem. Eulenburg), czyli w majątkach należących do zakonu krzyżackiego odnajdziemy świadectwa wielu procesów osób oskarżonych o praktyki magiczne. Wśród tych wierzeń szczególne miejsce zajmuje tzw. magia posthuma, związana z osobami, które po swojej śmierci za sprawą zawartego jeszcze za życia paktu z diabłem nie mogli zaznać w grobie spokoju i nadal nękali żywych. Jedne z pierwszych udokumentowanych przypadków wierzeń w magię pośmiertną na pograniczu śląsko-morawskim znamy z ostatnich lat XVI w. Pod koniec XVII stulecia rozwinęły się wierzenia w to, że osoba zmarła posądzona o ten rodzaj magii może „infekować” kolejnych zmarłych, których zgon nastąpił tuż po niej. „Martwe czarownice”, bo tak można je nazwać, które jeszcze za swojego życia miały się oddać służbie diabłu, a aż do swojej śmierci nie zostały ujawnione, mogły zostać wykorzystane przez niego po swoim zgonie. W „tropienie” zmarłych angażowano lokalnych duchownych i władze zwierzchnie. Prześladowania zmarłych na podstawie powyższych wierzeń udokumentowano w dobrach krzyżackich, głównie w ośrodkach: Arnoltice (niem. Arnsdorf ), Břidličná (dawniej Frýdlant), Světlá (niem. Lichtewerden), Václavov u Bruntálu (niem. Wildgrub). Na podstawie zebranych przykładów z dóbr krzyżackich można stwierdzić, że najczęstszym sposobem trwałego unieszkodliwienie osoby posądzonej o magię pośmiertną było spalenie jej zwłok, względnie pogrzebanie na granicy miejscowości.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Daniel Wojtucki - Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław

dr Daniel Wojtucki – historyk i archiwista, adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XVI–XVIII w., w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Prezes Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, w ramach którego współorganizował i uczestniczył w badaniach archeologicznych dawnych miejsc straceń na Śląsku i Górnych Łużycach. Kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2017–2022. Zainteresowania badawcze: archiwistyka, historia nowożytna, wybrane aspekty militarioznawstwa, dzieje Śląska i Moraw, archeologia prawna, archeologia miejsc straceń, kryminologia historyczna, przestępczość kryminalna, prawo zwyczajowe.

Bibliografia

Deutschordenszentralarchiv Wien [DOZA], Acta wegen eines zu Kutzendorff, Krigsdorff undt Messendorff herumbgelossenen Todten Cörpers, als ausgegrabenen Peter Handtwigers von Messendorff gebürttig d.A. 1654, sygn. Mei297.
Google Scholar

Deutschordenszentralarchiv Wien [DOZA], Befehl des Statthalters Ampringen und von Zocha an den Hauptmann zu Eulenberg (1657), sygn. Mei313/1.
Google Scholar

Deutschordenszentralarchiv Wien [DOZA], Gemeinden Wockendorf und Milkendorf betreffend 1662–1834, sygn. Mei298/8.
Google Scholar

Deutschordenszentralarchiv Wien [DOZA], Hexenprozess der Barbar Allraum 1702, sygn. Mei23/6.
Google Scholar

Deutschordenszentralarchiv Wien [DOZA], Nächtliche Beobachtungen in Friedland 1698–1699, sygn. Mei23/5.
Google Scholar

Deutschordenszentralarchiv Wien [DOZA], Reskripte Ampringens an den Statthalter zu Freudenthal 1666–1675, sygn. Mei60/1.
Google Scholar

Deutschordenszentralarchiv Wien [DOZA], Über exhumierte Leichen und deren anderwärtige Beerdigung 1719–1732, sygn. Mei23/9.
Google Scholar

Deutschordenszentralarchiv Wien [DOZA], Über verdächtige in Personen in Freudenthal 1675–1689, sygn. Mei23/2.
Google Scholar

Kapucínská provinční knihovna v Praze, Liber Tertius Decimus rerum Memorabilium. Liber Primus. Cursus et Saeculi 2ndi Annalium Provinciae Boëmiae, Moraviae, et Silesiae 1701–1705, s. 128–129 (nr 103), Díl XIII, rkps 401.
Google Scholar

Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově, Archiv města Rýmařova, Anmerkungen der besonderen Begenheiten der Stadt Römerstadt, sygn. 205.
Google Scholar

Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově, Farní úřad Andělská Hora 1639–1944, Varia, mimo jiné: nařízení, jak naložit s mrtvolou ženy, podezřelé z čarodějnictví, sygn. 145.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě [ZAO], Řád německých rytířů v Bruntále, 1. Místodržitelství řádu (1627–1820), Akta týkající se zemřelé Evy Jantzigové, který prý po Andělské Hoře strašila a jejíž mrtvola byla proto spálena 1679, sygn. 1227.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě [ZAO], Řád německých rytířů v Bruntále, 1. Místodržitelství řádu (1627–1820), Kniha opisů listin a listů. 2. Týkajících se čarodějnických procesů ve Frýdlantě 1674, sygn. 118.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě [ZAO], Řád německých rytířů v Bruntále, 1. Místodržitelství řádu (1627–1820), Nález lidské nohy u Hanuše Jiřího Thieleho, měšťana z Brunzejfu (Rýžoviště) a provádění s ní čarování 1736, sygn. 875.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě [ZAO], Řád německých rytířů v Bruntále, 1. Místodržitelství řádu (1627–1820), Zpráva obce Arnoltic, že stoletá vdova Marie Dehlerová nemůže být pohřbena, protože prý po celé obci straší, sygn. 1228.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě [ZAO], Velkostatek Sovinec – Dolní Dlouhá Loučka 1548–1939, O vampyru ve Velkrubech (1689) a o překopání tamního hřbitova, aby strašidlo było nalezeno a hromadné exekuci mrtvol, karton 19, sygn. 910.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě [ZAO], Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římskokatolická fara Dolní Václavov, Br III 1, sygn. 493.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě [ZAO], Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římskokatolická fara Dolní Václavov, Br III 2, sygn. 494.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě [ZAO], Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římskokatolická fara Horní Benešov, Br IV 22, sygn. 527.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě [ZAO], Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římskokatolická fara Stará Rudná, Br X 2, sygn. 592.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Arcibiskupská konzistoř Olomouc, karton 2278, sygn. C13.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Fond Arcibiskupství Olomouc, inw. č. 2385, karton č. 536, sygn. Temp 256.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Sbírka rukopisů, sygn. C. O. 632 (1. svazek).
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římskokatolická fara Břidličná, R V 1, sygn. 7441.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římskokatolická fara Břidličná, R V 2, sygn. 7442.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římskokatolická fara Dvorce, Dv I 1, sygn. 6166.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římskokatolická fara Razová, Br IX 14, sygn. 585.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římskokatolická fara Rýžoviště, R X 1, sygn. 7494.
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Sbírka matrik Severomoravského kraje, Římskokatolická fara Rýžoviště, R X 2, sygn. 7495.
Google Scholar

Lucae F., Schlesiens curieuse Denkwürdigkeiten: oder vollkommene Chronica von Ober und Niederschlesien welche in sieben Haupttheilen vorstellet alle Fürstenthümer und Herrschaften mit ihren Ober-Regenten, Landes-Fürsten, Hofhaltungen, Stamm-Registern, Verwandschaften, Herren und Addelichen Geschlechtern, Tituln, Wappen, Beschaffenheiten, Grenzen, Religionen, Schulen, Fruchtbarkeiten, Ströhmen, Bergen, Sitten, Manieren, Gewerben und Maximen der alten und heutigen Inwohner: Sowohl auch deren Verfassungen, Regierungs-Arten, Staats u. Justitzwahlen, Reichthümer, Regalien, Kriegs und Friedenshändel, Veränderungen, Priuilegien, Verträge, Bündnisse, Edicta, u. d. g. ausgefertigt, Franckfurt am Mayn 1689.
Google Scholar

Schertz K. F., Magia posthuma, Olomouc 1704.
Google Scholar

Schlesisches Historisches Labyrinth oder Kurtzgefaste Sammlung von hundert Historien Allerhand denckwürdiger Nahmen, Oerter, Personen, Gebräuche, Solennitäten und Begebenheiten in Schlesien. Aus den weitläufftigen gedruckten Chronicken und vielen geschriebenen Uhrkunden zum Vergnügen allerhand Liebhaber Schlesischer Geschichte, in einem kürtzern und bessern Zusammenhange mit vielfältigen neuen Beyträgen zu der alten und neuen Schlesischen Historie verfertiget ( Johann Cuntzische Gespenster-Historie), Breslau–Leipzig 1737.
Google Scholar

Zeiler M., Exempel-Büchlein/Darinn/als in einem Spiegel/allerley Laster und Untugenden/sampt ihrer Bestraffung/vorgestellet/und andere Sachen mehr/zu Warnung/Unterricht/und besserem Nachdencken/eingebracht werden, Ulm 1660.
Google Scholar

Zernecke J. H., Thornische Chronica in welcher die Geschichte dieser Stadt von 1221 bis 1726 aus bewehrten Scribenten und glaubwürdigen Documentis zusammen getragen worden, Berlin 1727.
Google Scholar

Berger K., Die Geschichte der Stadt Römerstadt, „Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens” 1909, Jg. XIII, H. 1–2, s. 60–195.
Google Scholar

Berger K., Geschichte der Stadt Hof, „Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens” 1908, Jg. XII, H. 1–4, s. 10–66.
Google Scholar

Berger K., Zum Hexen und Vampyrglauben in Nordmähren, „Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens” 1904, Jg. VIII, H. 1–2, s. 201–224.
Google Scholar

Biegeleisen H., Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929 (reprint: Warszawa 1986).
Google Scholar

Bombera J., Posmrtná magie na libavsku, [w:] Z doby prvních letů na koštětí – Do nitra Askiburgionu, edd. R. Zuber, J. Bezděčka, J. Bombera, Moravský Beroun 2000, s. 38–55.
Google Scholar

Cazacu M., Drakula, przekł. B. Biały, Warszawa 2007.
Google Scholar

Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w. Oblężony gród, przekł. A. Szymanowski, Warszawa 2011.
Google Scholar

Dillinger J., Kinder im Hexenprozess. Magie und Kindheit in der Frühen Neuzeit, Stuttgart 2013.
Google Scholar

Duma P., Śmierć nieczysta na Śląsku. Studia nad obrządkiem pogrzebowym społeczeństwa przedindustrialnego, Wrocław 2015.
Google Scholar

d’Elvert Ch., Das Zauber und Hexenwesen, dann der Glaube an Vampyre in Mähren und Oesterr. Schlesien, „Schriften der historisch-statistischen Section der k.k. mährisch-schlesischen Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur-und Landeskunde” 1859, Bd. XII, s. 319–421.
Google Scholar

Harrer F., Geschichte der Stadt Mährisch-Schönberg, Mährisch-Schönberg 1923.
Google Scholar

Held-Ritt E. von, Das Hexenwesen im Fürstenthum Neisse, österreichischen und preußischen Antheils von Schlesien, dann im Gesenke Mährens, im siebenzehnten Jahrhundert, Neiss–Leipzig 1836.
Google Scholar

Hosák L., Historický místopis země Moravskoslezské, Praha 1938.
Google Scholar

Hüttel S., Schlesinger L., Simon Hüttels Chronik der Stadt Trautenau, Prag 1881.
Google Scholar

Irgang W., Die Stellung des Deutschen Ordens zum Aberglauben am Beispiel der Herrschaften Freudenthal und Eulenberg, [w:] Von Akkon bis Wien. Studien zur Deutschordensgeschichte vom 13. bis zum 20. Jahrhundert, hrsg. U. Arnold, Marburg 1977, s. 261–271.
Google Scholar

Jan L., Skřivánek F., Němečtí rytíři v českých zemích, Praha 1997.
Google Scholar

Jähnig B., Magie im alten Ordensland. Zum Nachleben vorchristlicher Vorstellungen im Herzogtum Preußen, [w:] Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, hrsg. T. Wünsch, Berlin 2006, s. 159–174.
Google Scholar

Kaltenbaeck J. P., Vaterländische Denkwürdigkeiten, Bd. III, Würzburg 1843.
Google Scholar

Karasová M., Hexenprozzese in den Ländern der Böhmischen Krone, „Bohemia” 1988, Bd. XXIX, s. 1–14.
Google Scholar

Karpiński A., W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000.
Google Scholar

Klaniczay G., The Decline of Witches and the Rise of Vampires under the Eighteenth-Century Habsburg Monarchy, [w:] The Uses of Supernatural Power: The Transformation of Popular Religion in Medieval and Early-Modern Europe, ed. G. Klaniczay, Princeton 1990, s. 165–180.
Google Scholar

Klapper J., Schlesische Sagen älterer Zeit, „Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde” 1938, Bd. XXXVII, s. 1–61.
Google Scholar

Kočí J., Čarodějnické procesy. Z dějin inkvizice a čarodějnických procesů v českých zemích v 16.–18. století, Praha 1973.
Google Scholar

Kolczyński J., Jeszcze raz o upiorze (wampirze) i strzygoni (strzydze), „Etnografia Polska” 2003, t. XLVII, z. 1–2, s. 211–246.
Google Scholar

Kowalski P., Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa–Wrocław 1998.
Google Scholar

Kreuz P., Der Einfluss des Rechtssystems und der Gerichtsorganisation auf Entwicklung, Dynamik und Formen der Hexenprozesse in den böhmischen Ländern, [w:] Hexenforschung aus österreichischen Ländern, hrsg. H. Dienst, Wien 2004, s. 231–260.
Google Scholar

Kreuz P., Die späten Hexenprozesse in den böhmischen Ländern und auf dem Gebiet der heutigen Slowakei, [w:] Späte Hexenprozesse. Der Umgang der Aufklärung mit dem Irrationalen, hrsg. W. Behringer, S. Lorenz, D. R. Bauer, Bielefeld 2016, s. 167–203.
Google Scholar

Kreuz P., Haraštová Z., Nejmladší popravená evropská čarodějnice? K otázce dětských obětí ve slezských čarodějnických procesech v letech 1651–1652, „Slezský Sborník” 2012, R. CX, s. 5–26.
Google Scholar

Kropacz F., Geschichte der Eulenburg in Mähren, „Schriften der historisch-statistischen Section der k.k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur und Landeskunde” 1865, Bd. XIV, s. 1–64.
Google Scholar

Kysučan L., Duchařina na barokní způsob aneb spis Karla Ferdinanda von Schertz Magia Posthuma a jeho druhý život, „Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci” 2012, s. 68–73.
Google Scholar

Lambrecht K., Hexenverfolgung und Zaubereiprozesse in den schlesischen Territorien, Köln–Weimar–Wien 1995.
Google Scholar

Lambrecht K., Tabu und Tod. Männer als Opfer frühneuzeitlicher Verfolgungswellen, [w:] Geschlecht, Magie und Hexenverfolgung, hrsg. I. Ahrendt-Schulte, Bielefeld 2002, s. 193–208.
Google Scholar

Lowag J., Würbenthal, seine Entstehung und seine Schicksale, „Freudenthaler Ländchen. Geschichts und Sittenbilder aus alter und neuer Zeit zur Vertiefung der Heimatliebe und für Heimatkunst” 1928, Jg. VIII, Fol. 9, s. 73–80.
Google Scholar

Maiello G., Vampyrismus a Magia posthuma, vyd. 2, Praha 2014.
Google Scholar

Martínek B., K otázce tzv. posmrtné magie na panství Velké Heraltice v 18. století, „Sborník Bruntálského Muzea” 2001, s. 37–42.
Google Scholar

Matthias G. A., Chronica der Stadt und des ehemal. Herzogthums Crossen. Von der frühesten Vergangenheit bis auf das Jahr 1848, Crossen 1853.
Google Scholar

Medek V., Vom Satanismus auf dem Nordmährischen Herrschaftsbesitz des Deutschen Ordens, [w:] Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, hrsg. K. Wieser, Bd. I, Bad Godesberg 1967, s. 387–393.
Google Scholar

Możdżeń J., Zjawiska demoniczne w późnośredniowiecznych Prusach w świetle kroniki Szymona Grunaua, Toruń 2010.
Google Scholar

Neder E., Hexenprozesse in Böhmen 1680–1724, „Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions- Club” 1909, s. 326–329.
Google Scholar

Neubauerová M., Polách D., Zpráva o nevíře / Raport o niewierze / Die Nachricht vom Unglaube, Šumperk 2010.
Google Scholar

Peschke A., Die Wahrheit über den Hexenmeister Kunz, „Benischer Ländchen. Blätter zur Pflege der Heimatliebe und der Heimatgeschichte” 1935, Jg. I, Fol. 1, s. 1–8.
Google Scholar

Peschke A., Ein Hexenprozess auf Neu Erbersdorf, „Freudenthaler Ländchen. Geschichts und Sittenbilder aus alter und neuer Zeit zur Vertiefung der Heimatliebe und für Heimatkunst” 1933, Jg. XIII, Fol. 13, s. 98–100.
Google Scholar

Pilaszek M., Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII, Kraków 2008.
Google Scholar

Pol N., Jahrbücher der Stadt Breslau. Zum erstenmal aus dessen eigener Handschrift, hrsg. J. G. Büsching, Bd. III, Breslau 1819.
Google Scholar

Riedel K., Alt-Vogelseifen, „Freudenthaler Ländchen. Geschichts und Sittenbilder aus alter und neuer Zeit zur Vertiefung der Heimatliebe und für Heimatkunst” 1938, Jg. XVIII, Fol. 2, s. 12–16.
Google Scholar

Roux P., Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, przekł. M. Perek, Kraków 1994.
Google Scholar

Rutkowski P., Kot czarownicy. Demon osobisty w Anglii wczesnonowożytnej, Warszawa 2012.
Google Scholar

Schleser A., Beitrag zur Ortsgeschichte des Dominiums Eulenberg bis zum J. 1623, „Notizen-Blatt der historisch-statistischen Section der kais. königl. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur-und Landeskunde” 1890, Nr. 12, s. 97–98.
Google Scholar

Schleser A., Das Städtchen Braunseifen während und nach dem Schwedenkriege vom J. 1624 bis 1740, „Notizenblatt des Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens” 1896, Nr. 9–10, s. 128–151.
Google Scholar

Schmidt A., Ein Dokument zur Geschichte der schles. Hexenprozesse, „Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichische Schlesiens” 1906/1907, Jg. II, s. 193–194.
Google Scholar

Schmid-Braunfels J., Geschichte der Stadt Braunseifen, Braunseifen 1910.
Google Scholar

Schneider K. M., Zur Geschichte von Milkendorf, „Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens” 1910/1911, Jg. VI, s. 77–87.
Google Scholar

Schöfferth J. J.D., Verbrennung dreier unrichtiger Personen in Benisch in den Jahren 1731, 1734 und 1737, „Benischer Ländchen. Blätter zur Pflege der Heimatliebe u. der Heimatgeschichte” 1935, Jg. I, Fol. 8, s. 57–59.
Google Scholar

Schürmann T., Nachzehrerglauben in Mitteleuropa, Marburg 1990, Schriftenreihe der Kommission für ostdeutsche Volkskunde, Bd. L.
Google Scholar

Seis H., Sagt, der Teufel, Sagt, auch Ihre Tochter. Hexenverfolgungen in der Kommende Ellingen des Deutschen Ordens von 1575 bis 1630, Ellingen 2004.
Google Scholar

Spurný F., Cekota V., Kouřil M., Šumperský farář a děkan Kryštof Alois Lautner, oběť čarodějnických inkvizičních procesů, Šumperk 2000.
Google Scholar

Stowitschek F., Vampyr und Hexenglaube in der Heimat, „Deutschmährische Heimat” 1927, Jg. XIII, Nr. 5/6(104/105), s. 82–86.
Google Scholar

Szeremeta M., Niemcunowicz-Janica A., Śmierć – rodzaje i przyczyny, wczesne i późne znamiona, metody identyfikacji, [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, red. A. Guzowski, E. Krajewska- Kułak, G. Bejda, t. II, Białystok 2016, s. 1–27.
Google Scholar

Šimák [b.i.], Pohrobní magie, „Zvon” 1929, R. XXIX, nr 18, s. 252.
Google Scholar

Štěpán J., Některé případy čarodějnictví na Pobečví do období rekatolizace, „Klio” 2020, t. LIII, nr 2, s. 151–161.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.023

Vietz A., Aufzeichnungen zur Geschichte von Bennisch, „Freudenthaler Ländchen. Geschichts und Sittenbilder aus alter und neuer Zeit zur Vertiefung der Heimatliebe und für Heimatkunst” 1926, Nr. 6, s. 45–53.
Google Scholar

Vitovská-Slezáková M., První případy posmrtné magie na severní Moravě a ve Slezsku, „Časopis Matice moravské” 2015, R. CXXXIV, s. 55–79.
Google Scholar

Wieser K., Die Bedeutung des Zentralarchivs des Deutschen Ordens für die Landesgeschichte Schlesiens, „Zeitschrift für Ostforschung” 1965, Bd. XIV, Nr. 3, s. 455–464.
Google Scholar

Wijaczka J., Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku, Toruń 2007.
Google Scholar

Wojtucki D., Der Glaube an die magia posthuma in Schlesien und Mähren zur Zeit des Dreissigjährigen Krieges (1618–1648), „Bohemiae Occidentalis Historica” 2019, Nr. 2, s. 189–201.
Google Scholar

Wojtucki D., Procesy i egzekucje „żywych trupów” przed sądami miejskimi i wiejskimi w XVI–XVIII wieku – przyczynek do wierzeń w magia posthuma na Śląsku, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, t. XVI, nr 4(1), s. 77–92.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.25167/osap.1206

Wojtucki D., Przypadek Poltergeista z Rybnicy Leśnej z 1709 r. Przyczynek do wierzeń w magia posthuma na Śląsku, [w:] Staropolski ogląd świata. Nulla dies sine linea. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Bogdanowi Rokowi w 70. rocznicę urodzin, red. E. Kościk, F. Wolański, R. Żerelik, Toruń 2017, s. 237–238.
Google Scholar

Wojtucki D., “The Living Dead” in Modern Era Parish Records in Silesia and Moravia, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2020, t. XIII, z. 3, s. 273–287.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.020.12516

Wojtucki D., „Wampiryczne dzieci” – ofiary wierzeń w magia posthuma na Morawach w XVIII wieku, „Klio” 2020, t. LIII, nr 2, s. 211–246.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.027

Zuber R., Pověry, čarodějnické procesy, vampýrismus, [w:] Z doby prvních letů na koštětí – Do nitra Askiburgionu, red. R. Zuber, J. Bezděčka, J. Bombera, Moravský Beroun 2000, s. 10–37.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1009431217143

Zukal J., Magia posthuma auf der Herrschaft Groß-Herrlitz im 18. Jahrhunderte, „Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens” 1907/1908, Jg. III, s. 171–172.
Google Scholar

Gedenkbuch der Gemeinde Alt-Vogelseifen, http://www.heimatkreis-freudenthal.de/dokumente/alte_Heimat/Heimatorte/Alt-Vogelseifen/Gedenkbuch-der-Gemeinde-Alt-Vogelseifen_Teil-I_(bis1936).pdf (dostęp: 30 X 2020).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-08-30

Jak cytować

Wojtucki, D. (2020). „Martwe czarownice”. Procesy i egzekucje zmarłych oskarżonych o magię pośmiertną w dobrach zakonu krzyżackiego na Śląsku i Morawach w XVII i XVIII wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (107), 153–197. https://doi.org/10.18778/0208-6050.107.08