Zmiany w punktacji czasopism naukowych

2024-01-06

W dniu 5 stycznia 2024 r. minister nauki ogłosił nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych, sporządzony wg projektu Komisji Ewaluacji Nauki z czerwca 2023 r. Niestety, na zmodyfikowanej liście wielu czasopismom, w tym naszemu, zmniejszono liczbę punktów. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" otrzymała 40 pkt.