The influence of German borrowings from the field of fashion on the Upper Silesian dialect

Authors

  • Magdalena Tomecka Universität Łódź, Doktorandenschule für Geisteswissenschaften, Pomorska 171/173, 90-236 Łódź image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9665.16.07

Keywords:

German loanwords, the Upper Silesian dialect, fashion vocabulary, adaptation of borrowings

Abstract

The entire Upper Silesian dialect is based on the Polish language system, and all elements from German are treated as borrowings. The main aim of the research was to focus on the issue of German loanwords in the field of clothing vocabulary that appear in the Upper Silesian dialect and which are listed in the “Dictionary of Silesian dialect” by Barbara and Adam Podgórski. The question of the assimilation of these borrowings was analysed on three levels: morphological, graphic and semantic.

References

Bąk S. (1974), Mowa polska na Śląsku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Bondzio W. (1980), Einführung in die Grundfragen der Sprachwissenschaft. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.
Google Scholar

Czesak A. (2015), Współczesne teksty śląskie na tle procesów językotwórczych i standaryzacyjnych współczesnej słowiańszczyzny. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Google Scholar

Czopek-Kopciuch B. (1995), Adaptacje niemieckich nazw miejscowości w języku polskim. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
Google Scholar

Danszczyk A. (2013), Sprachvarationsraum Oberschlesien. Das gegenwärtige Schlesische im Kontakt mit dem Deutschen und Polnischen. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.
Google Scholar

Gospodarek T. (1968), Walka o kulturę narodową ludu na Śląsku (1815–1863). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Wrocławskiego.
Google Scholar

Haugen E. (1950), The Analysis of Linguistic Borrowing, „Language“, Nr. 26(2), S. 210–231.
Google Scholar

Karszniewicz-Mazur A. (1988), Zapożyczenia leksykalne ze źródła niemieckiego we współczesnej polszczyźnie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Lipczuk R. (1992), Internacjonalizmy, a fałszywi przyjaciele tłumacza. In: Język, a Kultura t. 7, Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych. Wrocław: Wiedza o kulturze.
Google Scholar

Lipczuk R. (2001), Deutsche Entlehnungen im Polnischen – Geschichte, Sachbereiche, Reaktionen.„Linguistik“, online 8, 1(01).
Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. (1992), Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. (1995), Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. (2004), Starsze i nowsze zapożyczenia angielskie w mówionej oraz pisanej odmianie języka polskiego. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego“, Nr. 60. Kraków: Universitas, S. 109–115.
Google Scholar

Maras T. (2009), Błąd jako wielopłaszczyznowe zjawisko w przekładach studentów filologii germańskiej. In: W. Sadziński (Hrsg.), Aktuelle Probleme der deutschen Sprache und Literatur. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica“, Nr. 5. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, S. 197–208.
Google Scholar

Nowowiejski B. (1996), Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku: na materiale czasopism. Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW.
Google Scholar

Podgórska B., Podgórski A. (2008), Słownik Gwar Śląskich – Godómy po naszymu, czyli po śląsku.Katowice: KOS.
Google Scholar

Rudnicka-Fira E. (2018), Zapożyczenia niemieckie w śląskim profesjolekcie górniczym przyswojone na gruncie gwarowym. Słowo. „Studia językoznawcze“, Nr. 9. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S. 119–129.
Google Scholar

Sikorska-Bujnowicz K. (2014), Einige Bemerkungen zur Adaptation der deutschen Entlehnungen aus dem Bereich der Wissenschaft im Polnischen. In: W. Sadziński, M. Gołaszewski (Hrsg.), Varianz und Invarianz in Sprache und Literatur. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica“, Nr. 10. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, S. 65–78.
Google Scholar

Tambor J. (2006, 2008), Mowa Górnoślązaków i ich świadomość językowa i etniczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Tambor J. (2011), Oberschlesien – Sprache und Identität. Hildeshaim–Zürich–New York: Georg Olms Verlag.
Google Scholar

Witaszek-Samborska M. (1993), Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie (na podstawie słowników frekwencyjnych). Poznań: Wydawnictwo PTPN.
Google Scholar

Zaręba A. (1966), Polskość Śląska w świetle słownictwa. „Język Polski“, XLVI, H. 2, S. 85–94.
Google Scholar

Zaręba A. (1976), Atlas językowy Śląska. Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Published

2022-12-30 — Updated on 2023-08-22

Versions

How to Cite

Tomecka, M. (2023). The influence of German borrowings from the field of fashion on the Upper Silesian dialect. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica, (16), 81–90. https://doi.org/10.18778/1427-9665.16.07 (Original work published December 30, 2022)