Reviewers

prof. Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski),
dr hab. Waldemar Czachur (Uniwersytet Warszawski),
prof. Antoni Dębski (Uniwersytet Jagielloński),
prof Elżbieta Dzikowska (Wrocław),
prof Wladimir Gilmanov (Föderale Baltische Immanuel-Kant-Universität zu Kaliningrad),
prof Katarzyna Grzywka (Uniwersytet Warszawski),
prof. Czesław Karolak (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu),
prof Lech Kolago (Uniwersytet Warszawski),
dr hab. Monika Kucner (Uniwersytet Łódzki), prof Erwin Leibfried (Universität Gießen),
prof. Julian Maliszewski (Politechnika Częstochowska),
prof. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu),
dr hab. Roman Opiłowski (Uniwersytet Wrocławski),
dr hab Marek Rajch (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu),
prof Anna Rutka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
prof Dieter Schiller (Berlin),
prof Hans-Jörg Schwenk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
dr hab. Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski),
prof Anna Szyndler (Akademia Jana Długosza w Częstochowie),
dr hab Krzysztof Tkaczyk (Uniwersytet Warszawski),
Prof Dr Jörg Thunecke (Nottingham Trent University, Anglia),
prof Maciej Walkowiak (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu),
prof Maria Wojtczak (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu).