Editorial Instructions

1. Tekst należy wysłać w formie pliku .doc(x) na adres mailowy w_sadzinski@yahoo.de oraz foliagermanica@uni.lodz.pl .

2. Artykuł powinien być opatrzony następującymi danymi osobowymi:

- imię i nazwisko
- tytuł naukowy
- jednostka macierzysta (po polsku i niemiecku)
- adres

3. Objętość artykułu nie może przekraczać 20 stron maszynopisu; nie powinna również być mniejsza niż 5 stron maszynopisu.

4. Czcionka tekstu głównego: Times New Roman

Wielkość czcionki tekstu głównego: 12
Czcionka przypisów: Times New Roman
Wielkość czcionki przypisów: 10.
Odstęp między wierszami tekstu głównego: 1.5
 
5. Artykuł musi być napisany w języku niemieckim (z uwzględnieniem najnowszych zasad pisowni) lub polskim. Preferowane są teksty w języku niemieckim.
 
6. Problematyka artykułu nie może odbiegać od linii tematycznej danego tomu bądź też od założeń określonych przez Redaktora Naczelnego i/lub Redaktora Tematycznego.
 
7. Artykuły powinny zawierać streszczenia w języku angielskim, polskim i niemieckim, koniecznie z przetłumaczonym tytułem. Na końcu artykułu należy zamieścić słowa kluczowe w języku angielskim (nie więcej niż 5, nie mniej niż 3)
 
8. Streszczenie powinno zawierać skrót najważniejszych informacji zawartych w artykule umożliwiając Czytelnikowi na zapoznanie się na najistotniejszymi zagadnieniami danej publikacji. Streszczenie nie powinno zajmować więcej niż jednej strony maszynopisu.
 
9. Przypisy zamieszczamy w tekście wg następującego wzoru:
 
(NAZWISKO ROK, S.(trona))
W przypadku języka niemieckiego:
np. (Ammon 1995, S. 14)
(vgl. König  1978, S. 63ff.)
(Schmidt 1984, S. 265ff.; Braune 1955, S. 302f.)
W przypadku języka polskiego:
(por. Czochralski 1971, s. 23)
 
10. Ewentualne obrazy bądź grafikę umieszczamy w tekście artykułu oraz zapisujemy dodatkowo w formacie .jpg lub .tif na nośniku (płyta CD) jako osobny plik. Podajemy źródło. Konieczna jest pisemna zgoda autorów / wydawnictw na opublikowanie ich grafik, rycin, fotografii etc. w Wydawnictwie UŁ.
      
11. Na końcu artykułu powinien się znaleźć spis wykorzystanej w tekście literatury wg następującego wzoru:
 
NAZWISKO PIERWSZA LITERA IMIENIA (ROK), tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania.
np.: Ammon U. (1995), Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten, Berlin, New York.
Adamek R., Nowak T. (2005), 650 latPabianic, Łódź.
- Jeżeli korzystamy z artykułu, konieczne jest podanie ilości jego stron!
np.: Zollna I. (1994), Der Rhythmus in der geisteswissenschaftlichen Forschung. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Bd. 96, S. 12-52.
Czochralski J: (1975), Eine Analyse von Sprachfehlern bei polnischen Germanistikstudente. W: Kwartalnik neofilologiczny, t. 1, s. 21-39.

12. Podane w bibliografii dane muszą znajdować odzwierciedlenie w tekście artykułu!