Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text adheres to all of the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Editorial instructions, which is found in "For Authors".
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Author Guidelines

1. Tekst należy wysłać w formie pliku .doc(x) na adres mailowy w_sadzinski@yahoo.de oraz foliagermanica@uni.lodz.pl .

2. Artykuł powinien być opatrzony następującymi danymi osobowymi:

- imię i nazwisko
- tytuł naukowy
- jednostka macierzysta (po polsku i niemiecku)
- adres

3. Objętość artykułu nie może przekraczać 20 stron maszynopisu; nie powinna również być mniejsza niż 5 stron maszynopisu.

4. Czcionka tekstu głównego: Times New Roman

Wielkość czcionki tekstu głównego: 12
Czcionka przypisów: Times New Roman
Wielkość czcionki przypisów: 10.
Odstęp między wierszami tekstu głównego: 1.5
 
5. Artykuł musi być napisany w języku niemieckim (z uwzględnieniem najnowszych zasad pisowni) lub polskim. Preferowane są teksty w języku niemieckim.
 
6. Problematyka artykułu nie może odbiegać od linii tematycznej danego tomu bądź też od założeń określonych przez Redaktora Naczelnego i/lub Redaktora Tematycznego.
 
7. Artykuły powinny zawierać streszczenia w języku angielskim, polskim i niemieckim, koniecznie z przetłumaczonym tytułem. Na końcu artykułu należy zamieścić słowa kluczowe w języku angielskim (nie więcej niż 5, nie mniej niż 3)
 
8. Streszczenie powinno zawierać skrót najważniejszych informacji zawartych w artykule umożliwiając Czytelnikowi na zapoznanie się na najistotniejszymi zagadnieniami danej publikacji. Streszczenie nie powinno zajmować więcej niż jednej strony maszynopisu.
 
9. Przypisy zamieszczamy w tekście wg następującego wzoru:
- (NAZWISKO ROK, S.(trona))
W przypadku języka niemieckiego:
np. (Ammon 1995, S. 14)
(vgl. König  1978, S. 63ff.)
(Schmidt 1984, S. 265ff.; Braune 1955, S. 302f.)
W przypadku języka polskiego:
(por. Czochralski 1971, s. 23)
 
10. Ewentualne obrazy bądź grafikę umieszczamy w tekście artykułu oraz zapisujemy dodatkowo w formacie .jpg lub .tif na nośniku (płyta CD) jako osobny plik. Podajemy źródło. Konieczna jest pisemna zgoda autorów / wydawnictw na opublikowanie ich grafik, rycin, fotografii etc. w Wydawnictwie UŁ.
 
11. Na końcu artykułu powinien się znaleźć spis wykorzystanej w tekście literatury wg następującego wzoru:
NAZWISKO PIERWSZA LITERA IMIENIA (ROK), tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania.
np.: Ammon U. (1995), Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten, Berlin, New York.
Adamek R., Nowak T. (2005), 650 latPabianic, Łódź.
- Jeżeli korzystamy z artykułu, konieczne jest podanie ilości jego stron!
np.: Zollna I. (1994), Der Rhythmus in der geisteswissenschaftlichen Forschung. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Bd. 96, S. 12-52.
Czochralski J: (1975), Eine Analyse von Sprachfehlern bei polnischen Germanistikstudente. W: Kwartalnik neofilologiczny, t. 1, s. 21-39.

12. Podane w bibliografii dane muszą znajdować odzwierciedlenie w tekście artykułu!