Application of Grouping Methods To Assess Growth and Development in The EU Member States

Authors

  • Elżbieta Marlena Roszko-Wójtowicz Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej
  • Jacek Białek Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.329.13

Keywords:

synthetic measure, economic growth and development, innovativeness, Borda count method, Dodgson voting method, voting methods, European Union

Abstract

Voting methods allow to create a synthetic (global) rank of analyzed objects basing on ranks coming from independent experts. The aim of the paper is ordering of the EU member countries according to their level of economic development. The self‑developed rating takes as a starting point well‑known in the literature international indices. We consider ranks based on the following indices: i.e. Global Innovation Index, Global Creativity Index, Global Competitiveness Index, Summary Innovation Index, Innovation Output Indicator. Selected synthetic measures were classified into four groups: innovativeness, competitiveness, entrepreneurship and knowledge. Borda’s and Dodgson’s grouping methods are applied for a creation of a synthetic (global) rank. All calculations are made in the original computer program. Conducted analysis confirms that synthetic (global) rank is closer to assessment of the overall level of socio‑economic development rather that simple economic growth. Achieved results show strong correlation between synthetic (global) rank and selected international indices. Simultaneously, there is a significant discrepancy between synthetic (global) rank and countries or­dering according to GDP per capita.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acs Z.J., Szerb L., Autio E. (2016), Global Entrepreneurship and Development Index 2016, The Global Entrepreneurship and Development Institute, Washington, https://www.researchgate.net/profile/Erkko_Autio/publication/284727510_Global_Entrepreneurship_Index_2016/links/56584ef608ae4988a7b73457.pdf [dostęp: 18.11.2016].
Google Scholar

Afsa C., Blanchet D., Marcus V., Pioneer P.‑A., Rioux L. (2008), Survey of Existing Approaches to Measuring Socio‑Economic Progress, Paper for the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Insee‑OECD.
Google Scholar

Baller S., Dutta S., Lanvin B. (2016), The Global Information Technology Report 2016. Innovating in the Digital Economy, World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/GITR_2016_full%20report_final.pdf [dostęp: 20.10.2016].
Google Scholar

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Bergh J. van der (2007), Abolishing GDP, „TI Discussion Papers”, no. 07–019/3, s. 12–16.
Google Scholar

Burda M., Wyplosz Ch. (2000), Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Bury H., Wagner D. (2006), Wyznaczanie oceny grupowej przy użyciu metody Dodgsona. Wady i zalety, [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’06, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Bury H., Wagner D. (2008), Wyznaczanie oceny grupowej na podstawie podejścia Cooka‑Seiforda z uwzględnieniem możliwości występowania obiektów równoważnych w ocenie grupowej, [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’06, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Clark A., Frijters P., Schields M.A. (2008), Relative Income, Happiness and Utility: An Explanation for the Easterlin Paradox and Other Puzzles, „Journal of Economic Literature”, vol. 46, no., 1, s. 95–144.
Google Scholar

Dutta S., Lanvin B., Wunsch‑Vincent S. (2015), The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development, Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization (WIPO), Fontainebleau, Ithaca, Geneva, https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII–2015‑v5.pdf [dostęp: 15.10.2016].
Google Scholar

Easterlin R.A. (1974), Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence, [w:] R. David, R. Reder (eds.), Nations and Households in Economic Growth: Essays in honor of Moses Abramovitz, Academic Press, New York.
Google Scholar

European Commission, European Innovation Scoreboard, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts‑figures/scoreboards_pl [dostęp: 18.10.2016].
Google Scholar

European Innovation Scoreboard. Comparative Analysis of Innovation Performance, PRO INNO EUROPE/INNO Metrics, January 2009, http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/innovatsioon/european_innovation_scoreboard_2009.pdf [dostęp: 15.10.2016].
Google Scholar

Eurostat, Main GDP aggregates per capita [nama_10_pc], http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 17.09.2016].
Google Scholar

Florida R., Mellander Ch., King K. (2015), The Global Creativity Index 2015, Martin Prosperity Institute, http://martinprosperity.org/media/Global‑Creativity‑Index–2015.pdf [dostęp: 17.09.2016].
Google Scholar

Glapiński A. (2012), Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, „Konsumpcja i Rozwój”, vol. 2, nr 1, s. 3–12.
Google Scholar

The Global Entrepreneurship and Development Institute, https://thegedi.org/product/2015‑global‑entrepreneurship‑index/ [dostęp: 18.10.2016].
Google Scholar

The Global Innovation Index, https://www.globalinnovationindex.org/ [dostęp: 18.10.2016].
Google Scholar

Gomułka S. (2009), Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, [w:] R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Hollanders H., Cruysen A. von (2008), Rethinking the European Innovation Scoreboard: A New Methodology for 2008–2010, PRO INNO EUROPE /INNO Metrics, http://es.eustat.eus/elementos/ele0006100/ti_methodology‑report‑eis–2008–2010/inf0006199_c.pdf [dostęp: 17.09.2016].
Google Scholar

Hollanders H., Es‑Sadki N., Kanerva M. (2015), Innovation Union Scoreboard 2015, European Union, Belgium.
Google Scholar

Knoema, Knowledge Economy Index, https://knoema.com/atlas/topics/World‑Rankings/Knowledge‑Economy‑Index/Knowledge‑Economy‑Index [dostęp: 17.09.2016].
Google Scholar

Kołodko G. (2004), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Google Scholar

Koźmiński A.K. (2004b), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Koźmiński A.K (2004a), Przedsiębiorczość, referat na konferencję naukową „Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce”, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 25–26 marca, Warszawa.
Google Scholar

Layard R. (2005), Happiness. Lessons from a new science, Allen Lane, London.
Google Scholar

Litvak B.G. (1982), Ekspertnaja inforacija. Metody połuczienija i analiza, Radio i Swjaz, Moskwa.
Google Scholar

Malaga K. (2009), O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, ZK PTE, Warszawa, http://www.pte.pl/pliki/2/12/K.%20Malaga.pdf [dostęp: 15.11.2016].
Google Scholar

Marciniak S. (1997), Innowacje i rozwój gospodarczy, PWN, Warszawa 1997.
Google Scholar

Miszczuk A. (2007), Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Parlament Europejski (2011), Sprawozdanie w sprawie wyjścia poza PKB – pomiar postępu w zmieniającym się świecie, PE460.599v02–00, Bruksela.
Google Scholar

Piech K. (2009), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Google Scholar

Portal Innowacji (2011), Rola społeczeństwa informacyjnego w zwiększaniu innowacyjności, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=F097F77CB45F4895843C368AD881CE94 [dostęp: 15.11.2016].
Google Scholar

Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy (2016), NBP, Warszawa.
Google Scholar

Ratliff T. (2001), A comparison of Dodgson’s method and Kemeny’s Rule, „Social Choice and Welfare”, vol. 18, no. 1, s. 79–89, http://dx.doi.org/10.1007/s003550000060.
Google Scholar

Samuelson P., Nordhaus W. (2012), Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
Google Scholar

Schumpeter J. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Schwab K. (2015), The Global Competitiveness Report 2015–2016, The World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015–2016/Global_Competitiveness_Report_2015–2016.pdf [dostęp: 17.09.2016].
Google Scholar

Stec M. (2009), Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”, nr 11–12, s. 45–65.
Google Scholar

Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.‑P. (2008), Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, http://www.stiglitz‑sen‑fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf [dostęp: 11.11.2016].
Google Scholar

Vertesy D., Deiss R. (2016), The Innovation Output Indicator 2016. Methodology Update, EUR 27880 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100825/innovation%20output%20indicator%202016%20report%20pubsy_fin.pdf [dostęp: 15.10.2016].
Google Scholar

Vertesy D., Tarantola S. (2014), The Innovation Output Indicator 2014. Methodology Report, EUR 26936 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/ioi_methodsology_report_2014.pdf [dostęp: 15.10.2016].
Google Scholar

Warczak M. (2015), Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy, „Współczesna Gospodarka”, vol. 6, issue 4, s. 111–122, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight‑e9947a43–121a–41b0‑a44b–2f93961e72a6 [dostęp: 15.10.2016].
Google Scholar

World Economic Forum, Networked Readiness Index, http://reports.weforum.org/global‑informa­tion‑technology‑report–2016/networked‑readiness‑index/ [dostęp: 18.10.2016].
Google Scholar

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016, http://reports.weforum.org/global‑competitiveness‑report–2015–2016/ [dostęp: 16.09.2016].
Google Scholar

Published

2017-09-22

How to Cite

Roszko-Wójtowicz, E. M., & Białek, J. (2017). Application of Grouping Methods To Assess Growth and Development in The EU Member States. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3(329), [193]-211. https://doi.org/10.18778/0208-6018.329.13

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.