Culture-Led Transformation of Industrial Cities Towards ‘Creative’ and ‘Smart’ Ones. The Case of Lodz

  • Mariusz Sokołowicz University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology
  • Jakub Zasina
Keywords: urban economics, creative cities, cultural offer, economic transformation

Abstract

The paper aims at identification of the impact of culture on the socio-economic development of the city, by referring to the more and more common trend of transforming urban economies from industrial to ‘creative’ ones. The case study concerns the city of Lodz, where the survey among inhabitants was conducted. Research method was based on a dynamic analysis of the evolution of the city as socio-economic system (evolutionist systemic approach), supported by the questionnaire interview technique. A study revealed that despite many economic struggles, this postindustrial city is able to adapt its cultural offer to today’s needs, emphasizing the territorial specificity and using the creativity of its dwellers as a factor of socio-economic development. The paper presents also selected problems and challenges, to which local cultural policy should respond.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mariusz Sokołowicz, University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska.
Jakub Zasina
Magister, doktorant, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska.

References

Amin A, Thrift N. (2007), Cultural-Economy and Cities, „Progress in Human Geography”, vol. 31, nr 2, s. 143–161.

Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/. [Dostęp 18.07.2014].

Creative Cities Index, http://charleslandry.com/themes/creative-cities-index. [Dostęp 18.07.2014].

Dzieciuchowicz J. (2009), Ludność Łodzi do 1918 roku, [w:] Liszewski S. (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 113–115.

Florida R. (2004), The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York.

Florida R. (2009), Whos’s Your City?, Basic Books, New York.

Hołub A. (2002), Współczesna przestrzeń publiczna. Terapia patologii czy rozwój nowych terenów – poszukiwanie przesłanek projektowych, [w:] Kochanowski M. (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Jewtuchowicz A. (2013), Industries créatives – une opportunité pour le développement do Lodz métropolitaine?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 149, s. 188–193.

Kochanowicz J., Mandes S., Marody M. (2007), Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Komninos N. (2008), Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, Routledge, Abingdon–New York.

Kossowska, I., Między tradycją i awangardą. Polska sztuka lat 1920 i 1930, Instytut Adama Mickiewicza, dostępny: http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/es_miedzy_tradycja_i_awangarda. [Dostęp 06.10.2013].

Kostro K. (2009), Zagadnienia kulturowe w ekonomii, „Gospodarka Narodowa”, nr 3, s. 27–59.

Kruczkowska P. (2014), Aktywność kulturalna łodzian, [w:] E. Rokicka (red.), Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 121–136.

Kwaśny J., Mroczek, A. (2013), Kraków jako miasto kreatywnych – adaptacja koncepcji R. Florydy; [w:] M.E. Sokołowicz, E. Kina, Oblicza innowacyjności w regionie, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica”, nr 290, s. 95–113.

Landry Ch. (2012), The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Taylor & Francis, New York.

Liszewski S. (2009), Łódź. Monografia Miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (2011), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.

O’Connor D. (1998), Popular Culture, Cultural Intermediaries and Urban Regeneration, [w:] Hall T., Hubbard P. (red.), The Entrepreneurial City: Geographies of Politics, Regime and Representation, Chichester: Wiley, New York, s. 225–239.

Olenderek J. (2004), Proces kształtowania przestrzeni w Łodzi II Rzeczypospolitej a awans administracyjny miasta, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, nr 925, s. 40–46.

Petrikova K., Vanova A., Borsekova K., (2013), The Role of Creative Economy in Slovak Republic, „AI & Society”, nr 146, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00146-013-0508-5. [Dostęp 18.07.2014].

Przygodzki Z., Pożycka P. (2013), Sektor kreatywny w polskich miastach – Analiza porównawcza Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr IX, s. 167–188.

Question Mark (2011), Preferencje kulturalne mieszkańców Łodzi. Raport Końcowy, Question Mark Biuro Badań społecznych. http://www.kongres-kultury.pl/rkk_files/File/raport_-lodz.pdf. [Dostęp 18.07.2014].

Scott A. J. (2001), The Cultural Economy of Cities, London: Sage.

Sokołowicz M.E., Boryczka E.M., Kina E., Tomaszewska A.W., Zasina J., Feltynowski M. (2010), Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. IV edycja (2009–2010), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.

Sokołowicz M.E. (2013), Is the community of Lodz informed about living in creative city? City of Lodz’ branding strategy and its perception, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 149, s. 15–23.

Strategia zarządzania marką Łódź na lata 2010–2016, Urząd Miasta Łodzi – Demo Effective Launching, Łódź 2010. http://www.kreatywna.lodz.pl/data/dataPublicator/stratgia_zarzadzania_marka_lodz_na_lata.pdf. [Dostęp 18.07.2014].

Strom E. (2002), Converting Pork into Porcelain. Cultural Institutions and Downtown Development, „Urban Affairs Review”, vol. 38, nr 1, s. 3–21.

Zasina J., Sokołowicz M., Feltynowski M. (2012), Oferta kulturalna Łodzi. Raport z badania. I edycja, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Zukin S. (1995), The Culture of Cities, Blackwell, Oxford.

Published
2017-02-15
How to Cite
Sokołowicz, M., & Zasina, J. (2017). Culture-Led Transformation of Industrial Cities Towards ‘Creative’ and ‘Smart’ Ones. The Case of Lodz. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(324), [5]-19. https://doi.org/10.18778/0208-6018.324.01
Section
Not assigned