Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow

Authors

  • Piotr Lityński Cracow University of Economics, Faculty of Public Economy and Administration, Department of Regional Economy

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.333.10

Keywords:

development scenarios, housing market, metropolises, suburbanisation, economy

Abstract

The aim of the article is to identify future trends in the housing market of a developing metropolitan city. The recognition of these tendencies is crucial for the course of economic development processes in the country. Housing plays an important role in social, economic and spatial development. In empirical studies, three scenarios have been adopted for the development of the housing market. As an example, the City of Cracow, which is the second largest city in Poland with a dynamically developing economy, was chosen. Among the important conclusions is the conclusion that the pro‑supply housing activity of the national government can have a lesser impact on the development of the metropolitan housing market than the losses caused by governmental activity in areas outside the building sector (e.g.: the reform of higher education) which reduces demand for housing. Extrapolation methods were used in the conducted analyses and CSO as well as external reports served as data sources.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bryx M. (2006), Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa.
Google Scholar

De Bruyne K., Van Hove J. (2013), Explaining the Spatial Variation In Housing Process: An Economic Geography Approach, “Applied Economics”, vol. 45, no. 13, pp. 1–23, https://doi.org/10.2139/ssrn.947671.
Google Scholar

DiPasquale D., Wheaton W.C. (1996), Urban Economics and Real Estate Markets, Prentice Hal, New Jersey.
Google Scholar

Foryś I. (2011), Społeczno‑gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, “Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia”, vol. DCCCLXVII (793), pp. 40–45.
Google Scholar

Gdakowicz A., Hozer J. (2012), Analiza rozwoju rynków nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski z zastosowaniem metod taksonomicznych, “Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, no. 20(1), pp. 123–132.
Google Scholar

Gordon P., Richardson H. (1997), Are Compact Cities a Desirable Planning Goal?, “Journal of the American Planning Association”, vol. 63, no. 1, pp. 95–106, https://doi.org/10.1080/01944369708975727.
Google Scholar

Hołuj A. (2012), Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych, “Studia KPZK PAN”, vol. 140, part 2, pp. 385–390.
Google Scholar

Hołuj A., (2015), Wybrane aspekty zarządzania rozwojem na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl w Polsce, “Zarządzanie Publiczne”, no. 1(29), p. 23–33.
Google Scholar

Jakóbik K., Kudłacz T., Lityński P. (2016), Ramy finansowe dla projektu dokumentu “Strategia Rozwoju Krakowa 2030”, Ekspertyza zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.
Google Scholar

Krakowski Rynek Nieruchomości 2015 (2016), Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta, Kraków [CREM 2015].
Google Scholar

Lis P. (2005), Koncepcje polityki mieszkaniowej, “Zeszyty Naukowe Katedry Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju”, no. 31, pp. 2–8.
Google Scholar

Lis P. (2011), Mechanizmy finansowania inwestycji mieszkaniowych w fazie rozkwitu i kryzysu gospodarczego – wnioski dla Polski, “Finansowanie Nieruchomości”, December, pp. 15–27.
Google Scholar

Luchter B. (2016), Przemiany użytkowania w strefie podmiejskiej Krakowa w okresie przemian strukturalnych, [in:] A. Noworól, A. Hołuj (eds.), Społeczno‑ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Google Scholar

Markowska M., Sobczak E. (2006), Modelowanie ekonometryczne rozwoju regionalnego, [in:] D. Strahl (ed.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Google Scholar

Neuman M. (2005), The Compact City Fallacy, “Journal of Planning Education and Research”, vol. 25, no. 1, pp. 11–26, https://doi.org/10.1177/0739456x04270466.
Google Scholar

Nykiel L. (2007), Mechanizmy dynamiki i zróżnicowania cen na rynku mieszkaniowym, “Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, no. 15(3–4), pp. 9–10.
Google Scholar

O’Sullivan A. (2012), Urban Economics, McGraw‑Hill, New York.
Google Scholar

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015. Monografie (2016), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
Google Scholar

Wolski R., Załęczna M. (2007), Mieszkanie jako alternatywna inwestycja, “Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, no. 15(3–4), pp. 105–119.
Google Scholar

Zeliaś A. (1997), Teoria prognozy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Żelazowski K. (2017), Implikacje teorii praw własności dla funkcjonowania rynku mieszkaniowego i polityki mieszkaniowej, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 1(327), pp. 8–19.
Google Scholar

Żelazowski K. (2011), Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce, “Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, no. 19(3), pp. 98–106.
Google Scholar

Downloads

Published

2018-02-27

How to Cite

Lityński, P. (2018). Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1(333), [149]–166. https://doi.org/10.18778/0208-6018.333.10

Issue

Section

Articles